,


2018-05-20

Nyheter 2018:
Förnyad dataskyddslag (GDPR)!
Betala helst med SWISH - Undvik kontanterna!
Omfattande väg och gatuarbeten vid sekretariatet!
H-sektionen är lagd i malpåse och gäller endast som reservsträcka !

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna folk ställer!

F: "Vad innebär den nya dataskyddslagen (GDPR) ?"

S:-Från 25 maj 2018 så gäller en förstärkt dataskyddslag (F.d. PUL) - Personuppgiftslagen.
Från 25 maj 2018 så gäller en förnyad EU lag när det gäller dataskyddslag (GDPR) det innebär att du genom att delta i Lergöken Cup GODKÄNNER
att du och ditt lag publiceras i listorna på nätet över de lag som placerar sig. Detta sker såväl här som på Facebook.
Läs mer om lagen HÄR


F: "Var ligger sekretariatet år 2018"

S: -År 2014 så flyttade sekretariatet först ned till Rönnevik .
Sekretariatet ligger
på västra änden av Bruksgatan nära butiken Hummerhuset (Grönwalls Hallar) på Backahill.
Närmsta "gatuadress" för vår plats, sedan år 2015, är vändplatsen för Bruksgatan vid Hummerhuset (vid f.d. Hemköp).
Du finner en mer ingående beskrivning av var sekretariatet finns på knappen "Citykartan" i menyraden.

F: "Vad innebär alla väg och gatuarbeten för tävlingen år 2018"
Ängelholm är sedan en rad år tillbaka föremål för mycket omfattande väg och gatuarbeten som hänger samman med stadens växande befolkning och krav på förnyade system för vatten, avlopp och el. Tyvärr så är området just kring sekretariatet starkt påverkat av de VA-arbeten som pågår kring Östergatan och Storgatan.

Området där sekretariatet ligger kommer delvis vara belamrat med bygg och arbetsbodar samt eventuellt byggnadsmaterial och maskiner. Marken kommer också vara helt eller delvis uppbruten och utan den fina stenläggningen och kan bestå av grus eller makadam istället. Men vi försöker göra det absolut bästa av det hela..

F: "När börjar tävlingen och när slutar den?"

S: -Den börjar lördag 7 juli 2018, kl. 14.00 och slutar kl. 19.00!
Förutsatt att datum och tider
EJ ändras, som t.ex. under 2007 års tävling vilken fick flyttas p.g.a. dåligt väder och översvämningar.

F: "Hur är det med byggnationerna i Ängelholm 2018?"

S - Ängelholm är sedan en rad år tillbaka föremål för mycket omfattande väg och gatuarbeten som hänger samman med stadens växande befolkning och krav på förnyade system för vatten, avlopp och el. Tyvärr så är området just kring sekretariatet starkt påverkat av de VA-arbeten som pågår kring Östergatan och Storgatan.

Området där sekretariatet ligger kommer delvis vara belamrat med bygg och arbetsbodar samt eventuellt byggnadsmaterial och maskiner. Marken kommer också vara helt eller delvis uppbruten och utan den fina stenläggningen och kan bestå av grus eller makadam istället. Men vi försöker göra det absolut bästa av det hela..

Tyvärr så visade det sig att den nya Tullportsbron på E och F sektionerna hade så allvarliga brister att en del arbeten tvingades att göras om. Hur det aktuella läget är dagen för tävlingen 7 juli återkommer vi till senare, på vår Facebook-sida.


F: "Hur anmäler man sig till Lergöken Cup och vad kostar det?"

S: -Du anmäler dig till Bengt Larsson på Varuhallen Hobby och kan då lösa startkort.
Detta kan du göra från och med fredag 8 juni 2018
Det kostar allt jämnt 300 kronor per lag och du är då garanterad en plats!
Annars kan du anmäla ditt lag på tävlingsdagen men då kan vi inte garantera att det finns platser kvar.
Dessa är begränsade till antalet och det kostar mer också vilket innebär 350 kronor.

F: "Vad innebär förköp?"

S: -Det innebär att du kan garantera dig en plats genom att köpa dig ett kvitto (kvittens) en förköpstalong.
Den gäller sedan som biljett till tävlingen och lämnas in i samband med att du fyllt i ditt startkort.
Förköpet är 50 kronor billigare än köp på själva tävlingsdagen.
Var rädd om din förköpsbiljett då den är en
värdehandling !

F: "Vad är fördelarna med förköp?"

S: De är flera:Du är ALLTID garanterad en plats på Leröken Cup för platserna kan ta slut.
Det går mycket snabbare att registrera lagen och du kommer snabbare till din fiskeplats.
Priset blir också 50:- lägre om du väljer förköp istället för att lösa biljett på själva tävlingsdagen.
Vi slipper en onödig kontanthantering som betyder en ökad säkerhet för såväl dig som oss funktionärer.
Vi ser helst därför att du löser ett förköp på Varuhallen Hobby !

F: "Kan vi betala med SWISH även vid förköp?"

S: Ja! Det kan du från och med 2017 års förköp på Varuhallen. Men vara noga med att märka betalningen "BILJETT"
Då kan vi bokföra betalningen till rätt konto, -mer om detta nedan.

F: "Är det alltså dyrare att lösa startavgiften i sekretariatet?"

S: Ja! - Det är det faktiskt sedan 2006 års tävling.
Väljer du att betala nere vid starten så kostar det 350:- per lag.

F: "Om jag betalar kontant vad gäller med mynten och sedlarna?"

S: -Samma regler gäller här som över allt annars. Endast GILTIGA sedlar gäller!
De gamla sedlarna av valörerna 20:-, 50:- 100:- 500:- och 1000:- är värdelösa då de blev ogiltiga 1 juli 2016 respektive 1 juli 2017.
Inga gamla mynt och sedlar är "välkomna" Lergöken Cup och vi ser helst SWISH-betalningar i sekretariatet .

F:"Kan jag betala med kort i sekretariatet?"

S: Nej! Tyvärr så försvann den möjligheten 2016 då kortterminalen gick sönder efter bara ett par års användning.
Istället så kan du använda dig av SWISH eller kontanter .

F: "Vad är SWISH för något?"

S: SWISH är en rätt ny mobil betalningslösning kopplat till din bank och ditt bankkonto.
Du installerar en app i din mobiltelefon och det finns både för iPhone (IOS) och Android.
Metoden är mycket säker och är en smidig betalform där vi slipper kontanthanteringen.

Men var noga med att märka din betalning rätt:
För startkort - Märk din betalning "BILJETT".
För köp av fiskeredskap och beten - Märk din betalning "FISKE".
För köp av förtäring (korv, dryck e.t.c.) - Märk din betalning "KORV".
På så sätt kommer betalningarna till rätt konto.
OBS! Betalningarna kan EJ kombineras, utan måste ske var för sig, Ha därför GILTIGA kontanter för t.ex. småköp av korv och läsk.

F: "Behöver vi fiskekort?"

S: -Nej! -det ingår i startavgiften!

F: "Varför är det inget kringarrangemang i samband med tävlingen Lergöken Cup år 2018?"

S:-Ängelholm firade 500-års jubileum år 2016 och detta var orsaken till evenemangsområdet!

F: "Vilka sträckor (Sektioner) finns att tillgå på Lergöken Cup år 2018?"

S:-I år så finns följande Sektioner: A,B,C,D, E, F och I!

F: "Vad har hänt med Sektion H vid stadshuset?"

S:-Denna sektionen som öppnades år 1999 är för första gången sedan dess numera endast en reservsträcka då de andra sektionerna numera mer än väl räcker till åt de tävlande.

Dessutom så har endast en vinnare korats på H-Sektionen och trängseln med gång och cykelbanan samt avskiljdheten har gjort sektionen ganska impopulär bland de tävlande.

F: "Vad innebär reserverade platser?"

S:-Reserverade platser är de som ingår i familjesträckorna vilka numera är delar av sektionerna A, B C, D, E och F.
Notera att E och F-sektionerna möjligen kan vara påverkade av broreparationen av den nya Tullportsbron som ej höll måttet!

F: "Vilka får sitta på familjesträckorna?"

S: -Det får barnfamiljer alltså familjer med barn upp till 15 år dessutom så får även människor med fysiska rörelsehinder sitta här !

F: "När har vi tillträde till vår plats ute på sektionen?"

S: -Tävlingen börjar klockan 14.00 och du har tillträde så snart platserna har märkts ut, men ej före dess.
Vår målsättning är att du skall kunna tillträda sektionen klockan 13.00, -dvs 1 timma innan starten.
Men avvikelser kan förekomma och sektion A vid sekretariatet är den sektion som möjligen markeras ut sist beroende på dess läge!

F: "Hur hittar jag min sektion och min plats på denna?"

S: -Det finns kartor på Info-Center vid sekretariatet som visar dig hur du skall gå.
Ute på sektionerna så har du sektionsvärdarna som kan visa dig om du mot all förmodan skulle missa din markerade plats.

F:"På vilken sida om markören sitter vi?"

S: -Du sitter alltid till höger om denna,-om inget annat anges.

F: "Jag har rörelsehinder och vill vara med och fiska. Finns det särskilda platser för detta?"

S: -Ja! Det finns särskilda platser och från 2017 års Lergöken Cup så har dessa separat märkning.
Orsaken var att det tidigare genom åren varit problem vid flertalet tillfällen med utsättningen av dessa platser.
Från 2017 finns en separat märkning för RH-platser på t.ex. B-sektionen var märkta "B-RH1, B-RH2, B-RH3 o.s.v.
På D-sektionen blir det "D-RH1, D-RH2 o.s.v. En särskild karta för dessa specialplatser kommer finnas i sekretariatet .

F: "Min plats är full av grenar och näckrosor ! - Får jag vada ut en bit i ån?"

S:-Ja! Det får du förutsatt att du ej stör dina grannar.
Är platsen allt för dålig (kan vara felutmärkt någon gång) så kan du byta denna till en ny inom den 1:a timman.
Förutsatt att det finns andra lediga platser men det brukar ordna sig som regel.

F: "Får man hugga bort näckrosor?"

S: -Nej! Detta får man inte göra då man gör ett otillåtet ingrepp i naturen och stadsmiljön.
Dra istället nytta av näckrosorna för t.ex. långspömete. Under dessa gömmer sig gärna fisk som då lockas att nappa!

F: "Får man mäska?"

S: -Nej! All mäskning är förbjuden.

F: "Får man använda Keep-Net?"

S: -Nej!

F: "Hur gör vi med den fångade fisken?"

S: -Den lägger du i den numrerade fångstpåsen du fått i sekretariatet Men glöm inte att avliva fisken först!

F: "Får man meta med degkula?"

S: -Nej! Endast Mask,Maggot och Majs ("de tre M:en")är tillåtna,-ingenting annat.

F:"Men om jag t.e.x. fångar en mört och sätter denna på kroken för att försöka få en gädda då?"

S: -Åter så bryter du mot regeln ovan där endast "de tre M:en" är tillåtna.

F: "Får man fånga lax eller öring?"

S: -Nej! Öring och lax m.fl. laxartade fiskar får inte fångas på mete och vägs ej in!

F: "Men om man får en regnbåge då?"

S: -Är du en van fiskare så känner du igen denna fisk på ett "rosa-violett band" som går längs med sidolinjen.
Tyvärr så är detta svårt för de allra flesta och vi har valt att utesluta all laxartad fisk.
Du kan behålla den för egen räkning men kan ej väga in den beroende på punkterna här ovan.
Men är du det minsta osäker så bör du dock återutsätta fisken!


F: "Sjutton också -jag glömde mina flöten hemma. Hur gör jag nu då?"

S:-Lugn, -Försäljning av fiskegrejor sker vid sekretariatet!
I samarbete med Varuhallen Hobby lovar vi att du inte skall sakna något.
Det finns allt från hela fiskeset, metspön, och rullar till sänken, krok, lina och beten såsom mask, maggots, majs etc.
Tänk på att utbudet är begränsat och att mycket artiklar snabbt tar slut under förmiddagen och tiden fram till starten.

OBS! Läs mer om det totala ålfiske-förbudet längre ned!

F: "Jag upptäcker att jag saknar krok när jag metat en timma?"

S: -Vi har åter "tänkt till" åt dig! - Kontakta din sektionsvärd så hjälper denne dig !
Vi har "första hjälpen" med oss om du skulle bli av med ett flöte, sänke eller ett tackel.


F: "Min mask har dött på grund av värmen och jag har inget annat att sätta på kroken?"

S :-Har du tur så finns det beten kvar i sekretariatet - kontakta någon sektionsvärd för besked om detta.
Jag tror nog även att om du ber snällt så kan du tigga litet av dina grannar på sektionen för annars så är det nog kört för din del.
Så ta för regel att förvara mask, maggots etc. svalt (i en kylbox) i värmen och särskilt i bilen kan det bli stekhett under färden.
Se också till att ta tillräcklig mängd beten med dig för det kan gå åt mycket på 5 timmar om det nappar friskt!
Ha gärna en liten burk majs med dig, det kan vara en alldeles utmärkt "nödproviant" som betesval.


F: "Hur hittar man sina anhöriga ute på metsträckorna?"

S: -Det finns anhörig-listor samt kartor över tävlingsområdet anslagna vid sekretariatet.

F: "Tävlingen är slut och jag skall gå tillbaka. När kan jag som senast väga in?"

S: -Du har en timma på dig att infinna dig i kön, vid vågen d.v.s klockan 20.00 för sedan stänger denna.
Sektionen stänger klockan 19.30 vilket innebär att du skall ha utrymt din plats tills dess.
Sektionsvärdarna städar då av sektionen och kontrollerar så att alla lämnat denna.
Tips! Dela upp arbetsuppgifterna: En i laget tar fångstpåsen för invägning medan resten av laget packar ihop grejorna.
Dessa ansluter sedan med den som bar i väg fångsten för vägning vid sekretariatet!

F: "När sker prisutdelningen?"

S:-Så fort sista laget vägt in och resultaten sammanställts (runt 20.30-tiden cirka).

F: "Man får vara fem deltagare eller ännu fler...,-men hur många får pris?"

S: -Två (2) st är berättigade till priser!-det är fortfarande i grund och botten en tävling för endast två fiskande per löst biljett.

F: "Var finns WC, toalett?"

S: -Det kommer finnas en utplacerad bajamaja på E sektionen 2018.
För 2017 års tävling kommer 2 bajamajor finnas i anslutning till sekretariatet vid Bruksgatans västra ände intill parkeringsdäcket.
-Borta i Hembygdsparken och minigolfbanan finns ytterligare flertalet toaletter liksom på Stortorget.

F: "Varför får man inte fiska ål längre?"

S: -En allvarlig kris för ålens bestånd är orsaken till fiskeförbudet!
Ålbeståndet genomgår nu en allvarlig kris.
Sedan 1970-talet har ålbeståndet i hela Europa minskat drastiskt och är nu bara någon procent av vad den varit.
Orsakerna är inte fullt klarlagda, men troligen är det en kombination av förluster av uppväxtområden, i sötvatten, miljögifter,
klimatförändringar och ett omfattande fiske.


Ål infördes 2005 på den svenska rödlistan som akut utrotningshotad art.
Fiskeriverket införde därför från 1 maj 2007 ett förbud för ålfiske.
Förbudet gäller allt fiske i havet och i sötvatten,
med undantag av områden långt upp i utbyggda älvar där möjligheten för ålar att levande ta sig förbi turbinerna i flera vattenkraftverk bedöms som små.


Från detta förbud kan också undantag medges för de fiskare som har en betydande del av sin inkomst från ålfiske.
Det kan synas motsägelsefullt att förbjuda fiske för alla som fiskar lite ål,
men att tillåta det för dem som fiskar mycket.
Anledningen är att om den grupp småskaliga kust- och insjöfiskare som nu har ål som en viktig del i sitt fiskeri,
skulle tvingas avstå från ålfisket, skulle de få lägga ner hela sin verksamhet - med förödande konsekvenser både för dessa fiskare och för många små kustsamhällen.


Det är Fiskeriverkets uppfattning att sport- och fritidsfisket kan bära förlusten av möjligheten att fiska ål,
utan lika allvarliga konsekvenser.
Samtidigt är detta fiske omfattande och sammantaget beräknar Fiskeriverket att de nu införda restriktionerna
innebär att 30-40 procent fler ålar kommer att överleva till könsmognad och kan bidra till ny reproduktion.

F: "Vad händer om man bryter mot ålfiskeförbudet?"

S: Du blir omedelbart diskvalificerad när vi synar de genomskinliga fångstpåsarna.
Både du som fiskare och vi som arrangör riskerar rättsliga åtgärder om ål påträffas bland den fångade fisken!
Du kan nedan läsa mer ingående om varför Fiskeriverket har utfärdat ett ålfiskeförbud för oss sportfiskare.

LÄNK TILL HAV - HAVS & VATTENMYNDIGHETEN (ÅLFISKE-FÖRBUDET) - GENOM ATT KLICKA PÅ DENNA TEXT!

Nytt på FAQ från år 2018 och bakåt:

( 2018 )

F: "Vad innebär den nya dataskyddslagen (GDPR) ?"

S:-Från 25 maj 2018 så gäller en förstärkt dataskyddslag (F.d. PUL) - Personuppgiftslagen.
Från 25 maj 2018 så gäller en förnyad EU lag när det gäller dataskyddslag (GDPR) det innebär att du genom att delta i Lergöken Cup GODKÄNNER
att du och ditt lag publiceras i listorna på nätet över de lag som placerar sig. Detta sker såväl här som på Facebook.
Läs mer om lagen HÄR

F: "Vad har hänt med Sektion H vid stadshuset?"

S:-Denna sektionen som öppnades år 1999 är för första gången sedan dess numera endast en reservsträcka då de andra sektionerna numera mer än väl räcker till åt de tävlande.

Dessutom så har endast en vinnare korats på H-Sektionen och trängseln med gång och cykelbanan samt avskiljdheten har gjort sektionen ganska impopulär bland de tävlande.

( 2017 )

F: "Om jag betalar kontant vad gäller med sedlarna?"

S:-Samma regler gäller här som över allt annars. Endast GILTIGA sedlar gäller!
Samtliga gamla sedlar av valörerna 20:-, 50:-, 100:-, 500:- och 1000:- är ogiltiga.
100:- och 500:- sedlarna kan lösas in mot avgift. Likadant gäller för mynt av 1:- och 5:- valör i nickel /silver .

F:"Kan jag betala med kort i sekretariatet?"

S: Nej! Tyvärr så försvann den möjligheten 2016 då kortterminalen gick sönder efter bara ett par års användning.
Istället så kan du använda dig av GILTIGA kontanter eller SWISH.

F: "Vad är SWISH för något?"

S: SWISH är en rätt ny mobil betalningslösning kopplatt till din bank och ditt bankkonto.
Du installerar en app i din mobiltelefon och det finns både för iPhone (IOS) och Android.
Metoden är mycket säker och är en smidig betalform där vi slipper kontanthanteringen.

Men var noga med att märka din betalning rätt:
För startkort - Märk din betalning "BILJETT".
För köp av fiskeredskap och beten - Märk din betalning "FISKE".
För köp av förtäring (korv, dryck e.t.c.) - Märk din betalning "KORV".
På så sätt kommer betalningarna till rätt konto.
OBS! Betalningarna kan EJ kombineras, utan måste ske var för sig, Ha därför GILTIGA kontanter för t.ex. småköp av korv och läsk.

F: "När börjar tävlingen och när slutar den?"

S: -Den börjar lördag 8 juli 2017, kl. 14.00 och slutar kl. 19.00!
Förutsatt att tider och datum
EJ ändras, som t.ex. under 2007 års tävling vilken fick flyttas p.g.a. dåligt väder och översvämningar.

F: "Jag har rörelsehinder och vill vara med och fiska. Finns det särskilda platser för detta?"

S: -Ja! Det finns särskilda platser och från 2017 års Lergöken Cup så har dessa separat märkning.
Orsaken var att det tidigare genom åren varit problem vid flertalet tillfällen med utsättningen av dessa platser.
Från 2017 kommer. en märkning för RH-platser på t.ex. B-sektionen var märkta "B-RH1, B-RH2, B-RH3 o.s.v.
På D-sektionen blir det "D-RH1, D-RH2 o.s.v. En särskild karta för dessa specialplatser kommer finnas i sekretariatet .

F: "Varför är det inget kringarrangemang i samband med tävlingen Lergöken Cup år 2017?"

S: -Ängelholm firade 500-års jubileum år 2016 och detta var orsaken till evenemangsområdet!

( 2016 )

F: "Var ligger sekretariatet år 2016 och varför flyttade ni det 2015?"

S: -År 2014 så flyttade sekretariatet först ned till Rönnevik .
Men då området ligger i utkanten av tävlingsområdet så fattades beslut om att flytta sekretariatet ännu en gång till en mer centralt belägen plats.
Efter omfattande undersökningar så föll valet år 2015 på västra änden av Bruksgatan nära butiken Hummerhuset på Backahill.

Den ursprungliga orsaken till flytten är den omfattande byggnationen av "Rönne Brygga" i området KV Falken där vi fanns t.o.m. 2013. Närmsta "gatuadress" för vår nya plats, sedan 2015, är vändplatsen för Bruksgatan vid Hummerhuset (vid f.d. Hemköp).Du finner en mer ingående beskrivning av var sekretariatet finns på knappen "Citykartan" i menyraden.

F: "Vad innebär reserverade platser?"

S:-Reserverade platser är de som ingår i familjesträckorna vilka numera är delar av sektionerna A, C, D och F.
Notera att B-sektionen ej är med som B & F-sträcka 2015 beroende på den omfattande byggnationen i området!

F:"Får man hugga bort näckrosor?"

S: -Nej! Detta får man inte göra då man gör ett otillåtet ingrepp i naturen och stadsmiljön.
Dra istället nytta av näckrosorna för t.ex. långspömete. Under dessa gömmer sig gärna fisk som då lockas att nappa!

F: "Var finns WC, toalett?"

S: -Det kommer finnas utplacerade bajamajor från Kommunen ute på sektionerna år 2015.
För 2015 års tävling kommer 2 bajamajor finnas i anslutning till sekretariatet vid Bruksgatans västra ände intill Parkeringsdäcket.

Borta i Hembygdsparken finns ytterligare flertalet toaletter liksom på Stortorget.

( 2013 )

F: "Varför är tiderna ändrade igen?"

S: Redan år 1994 så kom den första förändringen då tävlingstiden flyttades från 17.00 -22.00 till 16.00-21.00
År 2003 så flyttades tiden ännu en gång, nu till 16.00 - 21.00, Ännu en ändring skedde några år senare till 15.00-20.00
Nu är det dags igen och alla tider flyttas en timma bakåt vilket innebär tävling mellan Kl. 14.00 - 19.00!
Orsaken är precis som tidigare att många barnfamiljer inte orkar stanna kvar på prisutdelningen, då barnen är trötta.
Sannolikt så är detta den slutliga och sista justeringen av tiderna vilket innebär att även sekretariatet öppnas ca 1 timma tidigare.
Vi hoppas att de nya tiderna kommer att passa alla och är även ur säkerhetssynpunkt ett gynnsamt drag.

( 2011 )

F: "Varför får man inte köra ned med bilen och ställa av sina fiskegrejor?"

S: Under de 20 år som Lergöken Cup pågått så har aldrig bilar trafikerat å-promenaderna eller parkerats där heller.
Men under 2009 års tävling så inträffade detta genom en rad olika och olyckliga missförstånd.
Detta får a-l-d-r-i-g upprepas igen eftersom man både bryter mot terränkörningslagen samt mot de lokala
ordningsstadgarna vilket kan medföra minst bötesstraff. Även tävlingsledningen för metartävlingen kan bestraffas!

F: "Varför måste vi själva ta vårt skräp hem, - ni brukade ju alltid städa efteråt tidigare år?"

S: När Lergöken Cup startade för 22 år sedan och under de första 10 åren så var nedskräpning ett marginellt bekymmer.
Men på senare år så har antalet tävlande ökat och därmed även skräpet. Men en rad andra faktorer spelar också in.
Under de senaste åren så har engångsgrillarna ökat markant liksom pizza-kartonger, ölburkar, påsar, flaskor m.m.
Men även rent skräp som förstörda fiskespö, parasoller, campingstolar m.m.
Men det värsta är att "moralen" att hålla rent i naturen sjunkit dramatiskt på senare tid.
Det avspeglas på många håll runt om i landet där skräpet ökat lavinartat, så även här.

Lergöken Cup har alltid gått i bräschen för att hålla rent efter oss, och har även tagit "annans skräp" med från sträckorna.
Därför så tvingas vi nu till en markant skärpning av bestämmelserna i detta avseende med följande uppmaning:
DET DU BÄR NED TILL FISKETÄVLINGEN SKA DU OCKSÅ BÄRA HEM!
I klartext så innebär det att du måste ta hand om ditt skräp och ta hem det eller ta det med till sekretariatet.
I anslutning till sekretariatet står soptunnor uppställda där du kan slänga ditt skräp.
Glöm bara INTE att släcka engångsgrillen innan du tar den med till soptunnorna!
I värsta fall så kan ett påkommet lag som skräpat ned åläggas att återvända för att städa och riskerar också diskning.

F: "Får man kasta in på grannens område eller över till andra sidan av ån in på andras område, på en annan sektion?"

S: Så länge som du inte stör din granne i dennes fiske eller grannen mitt över ån så är det helt ok.
Men det hör till god sed att försöka hålla sig inom "det egna området" (fiskeplatsens område).
Det är en s.k. "oskriven regel" som uppfattas som ett gott sportsmanship!


TILLBAKS TILL STARTSIDAN

© 2018 Lergöken Cup