PARKERINGSKARTA ÄNGELHOLM


2013-05-09


Parkeringskarta över Ängelholm från år 2010 - OBS! -För en aktuell information - klicka på bilden ovan!
Den röda ikonen med ett vitt "S" i visar var sekretariatet finns beläget på tävlingsdagen.
Här ligger även en stor parkering,-men notera att den är avgiftsbelagd dygnet runt.
Genom att klicka på kartan, så kommer du till kommunens aktuella webbsida för parkering, där du får mer information!HÄR KAN DU PARKERA:

Viktig information om Ängelholms parkeringar längst ned!


För att underlätta ditt val föreslås den eller de parkeringar som är närmast respektive sektion.


- Sektionen, P Tåstrupsgatan (avgift hela dygnet),Hembygdsparken (gratis!)


- Sektionen, P Tåstrupsgatan (avgift hela dygnet)


- Sektionen, P Simhallen (gratis!)


- Sektionen, P Hembygdsparken (gratis!)


- Sektionen, P Sjukhuset ,P järnvägsstationen, P Bahnhof Bar (avgift 0-24)


- Sektionen, P Kvarteret Vakteln (avgift 0-24)


- Sektionen, P Simhallen (gratis!)


- Sektionen, P Stadshuset, P Åsbogatan (avgift / gratis)


- Sektionen, P Järnvägsstationen, P Tåstrupsgatan (avgift 09-14 / hela dygnet)


- Sektionen, Parkering Ängelholmshem, (avgift 0-24) - Reservsträcka.


Viktig information om Ängelholms parkeringar:

Notera att parkeringsmöjligheten på Stortorget är slopad från år 2009
Från hösten 2011 så innebar en "reform" där fler parkeringar, alla i centrum-nära lägen i Ängelholm avgiftsbelagdes.
Från 2012 så pågår därför en omfattande revidering av denna sidan för att du ska kunna undvika P-bot i möjligaste mån.


Flertalet P-platser bevakas av Q-park som är "snabba" att sätta ut en P-bot på ett fordon som parkerats fel eller där P-tiden utgått VARNING FÖR DETTA!


Men tänk på parkeringstider och eventuella avvikelser från dessa.
Tänk även på att utöver kommunens parkeringsvakter, så sköter "Q-PARK" med flera privata P-bolag bevakningen.
Detta är sålunda privata och vinstdrivande företag som tjänar pengar på P-boterna!
Det betyder i sin tur att de är rätt "kvicka" med att utfärda P-böter... VARNING FÖR DETTA!TILLBAKS TILL STARTSIDAN

© 2013 Lergöken Cup