SENASTE NYTT:


2010-05-09

Nu arbetas det för fullt inför 2010 års tävling.
Vi hoppas på ett fint fiske i ett bra väder lördagen den 10 juli !


Tävlingsledare Swen Johansson - e-post: folkfiske@hotmail.com
Telefonkontakt - 0733-900 500, 0760-20 59 00

Telefonkontakt - Varuhallen Hobby - 0431-14332Länk till Varuhallens hemsida


 

2010-05-09:

Förköpsbiljetterna släpps fredag 21 maj!
Förköpsbiljetterna kommer återfinnas på Varuhallen Hobby f.r.o.m. fredag 21/5.

Precis som tidigare år så kostar det 200.- vid förköp.
Väljer du att vänta till tävlingsdagen så kostar biljetten 250.- så du tjänar på förköpet!

Lergöken Cup som bildportal på Facebook, främst på tävlingsdagen!
Nytt för i år är att en bildportal direkt från årets tävling kommer att läggas upp på Facebook.
Dock så betyder det att att valet på just Facebook har med en teknisk tillgänglighet på fältet att göra.
Vi återkommer till detta senare.

SKÄRPT BEVAKNING MOT OLOVLIG PARKERING LÄNGS ÅSTRÄNDERNA!
År 2009 så upptäcktes det att olovlig körning och parkering utmed ett avsnitt längs med åstränderna skett.
Att köra ned bilen och parkera denna vid ån innebär ett rent brott mot flera lagar och bestämmelser,
bl.a. terrängkörningslagen samt mot de lokala stadgarna. Inte ens rörelsehindrade äger rätt att köra bil
längs med åpromenaderna. Vi kommer omedelbart beivra detta vid påkommet fall.
Lag som bryter mot denna bestämmelse riskerar såväl diskvalificering som påföljd av ordningsmakten.

Nya regler beträffande omhändertagande av sopor!
Mängden efterlämnat skräp av de tävlande har ständigt ökat år från år och en "fysisk gräns" nåddes år 2009.
Mängden efterlämnat skräp har aldrig varit större än nu och orsakerna är många:
Pizzakartonger, engångsgrillar, burkar, flaskor, brutna fiskespö, trasiga stolar, parasoller m.m är ett axplock.
Våra sektionsvärdar har haft problem med att forsla bort allt detta skräpet de sista åren.
Därför så SKÄRPS reglerna från och med årets tävling 2010:
Det ligger på det tävlande lagets ansvar att ta med sitt skräp till sekretariatet och slänga detta i sopkärlen där.
Påkommet lag som lämnat skräp efter sig på sin plats kan anmodas att återvända dit för att ta hand om detta!

Fortsatt ålfiskeförbud även år 2010 och ingen ljusning för ålbeståndet kan skönjas...

Ålen är starkt hotad och för fjärde året så gäller tyvärr det totala ålfiskeförbudet.


Denna förhatliga skylten möter dig även i år beroende på ål-krisen. Klicka på bilden för att se den i rätt storlek.

Ålen är starkt utrotningshotad och ett totalt ålfiskeförbud råder.
Sedan 1 maj 2007 har allt ålfiske stoppats förutom för de som sökt dispens för näringsverksamhet.
I klartext betyder det att allt ålfiske är förbjudet med undantag för de som livnär sig på just ålfiske.
Man vill på så sätt både värna om ålens fortlevnad och på en liten näring med ålen som huvudfångst.
Tyvärr så är det hela illa upplagt men vi måste följa lagar och förordningar.
Därför så möter du denna skylten även i år som upplyser om det totala ålfiskeförbudet på Lergöken Cup.
Klicka på bilden för att se den i rätt storlek.

Uppladdningen inför årets tävling har inletts på allvar !
Nu har arbetena inletts på allvar med årets upplaga av Lergöken Cup!
Du kommer efterhand att finna den senaste informationen inför årets tävling.
Men nu är sidan i en stor uppbyggnadsfas som i huvudsak skall vara avslutad i slutet av maj.
Litet viktig information finns nedan som berör tävlingen 11 juli.

Mycket nöje!
Detta gäller 2010 :

Förköpsbiljetter:

Finns att köpa på Varuhallen Hobby Storgatan 61 Ängelholm - Bengt Larsson, telefon 0431-14332.
Förköpsbiljetten kostar 200.- även i år, och gäller för 2 metande samtidigt (= 1 lag).
Var noga med att förvara förköpsbiljetten som en värdehandling om du löser förköpet tidigt på säsongen.
Förlorad förköpsbiljett ersätts ej, utan du måste lösa ett nytt förköp om denna skulle förkomma.

Sedan 2006 års Lergöken Cup, är att det lönar sig att göra ett förköp på Varuhallen Hobby !
Sedan år 2006 så tas en extra anmälningavgift på 50:- ut om du väntar till tävlingsdagen och löser i sekretariatet.
Vi hoppas därmed att du väljer förköp istället och på så sätt ökas säkerheten och vi slipper onödig kontanthantering.

Kortfattade fakta inför tävlingsdagen:
Tävlingsdag - Lördag 10 juli 2008 (vecka 27)
Sekretariatet öppnar kl. 12.00
Tillträde på din metplats tidigast kl. 14.00
Tävlingen startar kl. 15.00
Tävlingen är slut kl. 20.00
Invägningen pågår till ca. 21.30. - därefter prisutdelning.Åter till huvudmeny.© 2010