Sekretariatet är rest och de första tävlande börjar att anlända