Folket har samlats för att vänta på prisutdelningen.