Försäljning av redskap, beten och tilbehör är viktigt.
Varuhallen har sin enda filial 1 gång om året, på Lergöken Cup!