Full trängsel innan tävlingen i den viktiga knutpunkt som sekretariatet utgör.