Spindeln i nätet utgör vår dataansvarige M: Sällström.