Mikro till makro... Mörten i närbild som också är en av grundsymbolerna för vår tävling.