Ålen som slingrar sig våldsamt men förgäves, skulle bli en i raden av fina fångster denna dagen.
Fisket under Lergöken Cup 2006 skulle bli ett av de bästa någonsin!