Ålen har definitivt slingrat färdigt och förpassas till fångstpåsen.