Visst nappar det! (I)
Mycket ryms i Rönneåns grumliga vatten och det har vi sett prov på tidigare genom åren.
Cyklar, kundvagnar plastkassar och annt skräp har de fiskande fått upp.
Den udda fångsten här på bilden krävde en del hjälp av de andra i laget vid landningen.
Kanske skulle man kunna tala om en väl genomförd "paraply-organisation" när paraflaxet väl bärgats???