Ännu en mört som ingår i tävlingens logga har fångats.