Engångsgrillarna är nu synnerligen allmänt förekommande och idel mat anrättas på dessa.