Lustiga damer i rosa förgyllde kringmiljön för tävlingen.
Men i vilket syfte dessa hade samma dräkt för, är höjt i dunkel