Kollegan Marita kunde bara instämma i detta till den milda grad att...