En av de klassiska "flygbilderna" som undertecknad så gärna tar på sektionerna.