Men först ännu en bild från E där våra sektionsvärdar M. Berg och A. Reimer höll till