F-sektionen med den sk. "läkarvillan" i bakgrunden.