H-sektionen var kanske den trivsammaste, åtminstone tyckte många av de tävlande detta.