Den välskötta första delen av H-sektionen med sina 14 platser på gräsmattor och bryggor.