Ej heller den minsta av alla sträckor, I-sektionen hann jag besöka...