SÅ GICK TÄVLINGEN 2007:SOMMAREN SLOG FULLSTÄNDIGT BAKUT...

Lördag 14 juli 2007 så var det tänkt att årets upplaga av Lergöken Cup skulle avhållas.
Alla förberedelser fram till tävlingsveckan gick helt enligt planerna.
Men sedan så vet vi alla hur det gick...
Det regnade, det regnade, det regnade åter och därmed så var katastrofen ett faktum.
Denna dystra syn mötte alla som tänkt att arrangera eller delta på Lergöken Cup 14/7 2007.
Rönneåns alla å-promenader är avstängda beroende på ett extremt högt vattenstånd.


Rönneån svämmade över alla breddar och ett vattenstånd som aldrig skådats tidigare sommartid noterades.
Det höga flödet innebar att man överhuvud taget ej kunde komma till metplatserna.
Inte nog med det, starka strömmar innebar att det var direkt farligt att vara nära ån,
och strandbrinkarna kunde vara underminerade. Därmed var risken för olycka allt för stor.
Lergöken Cup 2007 ställdes in!
Men vid mötet med tävlingsberedningen 11 juli så togs beslutet att försöka på nytt lördag 1 september.
Det visade sig vara ett lyckokast!

1 SEPTEMBER BLEV EN FIN SENSOMMARDAG!

Lördagen 1 september så var det äntligen dags efter att ha fått ladda om och göra nya förberedelser inför tävlingen.
Det var en strålande sensommardag som mötte oss till vår stora lättnad och glädje!
Tävlingen var tidigarelagd med 2 timmar beroende på det tilltagande mörkret på kvällarna.
Den ordinarie tävlingstiden mellan kl. 15.00 - 20.00 blev temporärt ändrad till tiden 13.00 - 18.00 istället.
Även öppettiden för sekretariatet hade då ändrats till att gälla från kl. 10.00.
och tillträde på sektionerna för de tävlande var satt till klockan 12.00.
Det var ett klokt drag och därmed så blev tävlingen genomförd under helt "normala" förhållanden, åtminstone tekniskt sett.


Gemytlig trängsel på sektion C den 1 september 2007.

FÖRBUD ATT FÅNGA ÅL OCH SÄMRE FISKE ÄN VANLIGT...

En annan förändring av stor betydelse var det i all hast införda fångstförbudet på ål.
Det är efter att ålen rödlistats och blivit akut utrotningshotad som sportfiskarna fick bära bördan av ett fångstförbud.
Till vår stora glädje så efterlevdes detta ålförbud av samtliga tävlanden som ska ha en stor eloge för detta!


Förbud mot ålfiske! -Detta dystra men viktiga anslag mötte metarna för första gången någonsin år 2007.
Men förbudet efterlevdes av alla metare till punkt och pricka och ska ha en stor eloge för detta!Segraren Stefan Anderssons fångstpåse med den stora Braxen.

Fisket blev (en smula förvånande), avsevärt sämre än vad vi varit vana vid de senaste åren.
Segrarvikten på dryga 3 kilo blev nästan bara en tredjedel av tidigare års segrarvikter.
Det får anses som mycket anmärkningsvärt där undertecknat spått betydligt högre fångstvikter.
Jag var även inne tankemässigt på att det skulle kunna slås ett nytt fångstrekord.
Detta grundade jag på att hösten kommit och fler vitfiskar som id och grov mört skulle kunna vara aktiva.
Detta blev inte helt rätt men visst så kom det upp grova fiskar!


Småfisk var den huvudsakliga fångsten på många håll som här på D-sektionen.


Det kom upp grov fisk men i regel som rätt "ensamma" fiskar i annars rätt tomma fångstpåsar.
På metarspråk så benämns detta för "bingo-fiske" där turen att få en enstaka grov fisk gav utslag.
Men det är just denna "tur" som är ett av de fina momenten i tävlingen, som ger alla en rimlig chans att placera sig bra!


En grov id föll för masken på B-sektionen.


Fiskemässigt så blev 2007 års tävling därmed en av de sämsta på länge och spekulationerna är många.
Sannolikt så har det rikliga regnandet gett ett grumligt vatten i ån och grumligheten har bestått.
Det har regnat en hel del även i augusti och vattnet har aldrig klarnat upp riktigt efter sommarens regn.
Då fisken använder synen lika mycket som lukten så har den försämrade sikten inneburit att fisken ej hittat betena.
Det nyss införda ålförbudet har givetvis påverkat vikterna nedåt då ål har varit en frekvent fisk i fångstpåsarna tidigare år.
Däremot så togs en av de största abborrarna någonsin på Lergöken Cup och fisken vägde nästan 1,2 kg!


Denna magnifika abborre togs på sektion C och fångstmannen heter Mats Persson.


TROTS SEPTEMBER BLEV TÄVLINGSDAGEN YTTERST TREVLIG OCH SOMMARLIK !


Trots att tävlingen flyttats fram med hela 1,5 månad så blev tävlingsdagen precis det alla önskat: Toppen!
Det var varmt och behagligt utan besvärande regn eller blåst.
Istället var det riktigt varmt och snabbt så infann sig "den rätta stämningen" i takt med att pick-nick korgar,
och 1-gångsgrillar plockades fram. Sanrt så luktade det förföriskt av goda grilldofter utmed åkanterna!


Undertecknad fick smaka denna underbart goda Gulasch värmd praktiskt i en folieform på en 1-gångsgrill.


Allt praktiskt flöt på välsmort och inga störningar kunde noteras någonstans.
Men det är också en väldisciplinerad skara som återkommer år efter år och gör metartävlingen Lergöken till en succé!
FC Haradal och SIF Skäldervikens IF är idag ett väl sammansvetsat team som löser alla problem på bästa sätt.
Trots att vi hade en helt ny datakille så fungerade allt utan problem vilket påvisar smarta lösningar.
R. Helander kom snabbt in i systemet och datarutinerna för lagregistrering och vägning flöt friktionsfritt.
Kontrollen av påsarna var också ett sant nöje!
Endast fisk fanns i påsarna och inga främmande föremål påträffades.
Ingen ål återfanns heller och därmed så hade budskapet om fångstförbud slagit igenom helt.
Vi kan bara hoppas på att ålförbudet blir kortlivat och att beståndet återhämtar sig så mycket att ål åter får vägas in.


Vinnarna tillsammans med 2:a och 3:e lagen hyllas på podiet.


LERGÖKEN CUP 2008:2008 års logotype med stadshuset och med jubileumskrans!


År 2008 så är det dags för den 20:e upplagan av Lergöken Cup och därmed så är det bäddat för ett jubileum!
Lördag 12 juli är satt som tävlingsdag och som alltid gäller 2:a lördagen i juli även om 2007 var ett undantag.
Då laddar vi upp med ett digert prisbord där mottot är att alla ska kunna få ett pris med hem.
Så är det tänkt i alla fall.
Mer om Lergöken Cup 2008 och logotypen kan du läsa om under "Nästa års tävling" !

Fram tills dess så önskas du som tävlande en fin höst-vinter och vår innan det åter är dags för metarfest.

Avslutningsvis så riktas ett stort tack till alla funktionärer som sett till att allt har fungerat på tävlingsdagen.
Ett stort tack riktas också till alla företag som bidragit med varupriserna.
Bengt Larsson - Varuhallen Hobby, Anderssons VVS och AgDA Lön ska ha ett särskilt tack för de fina priserna!
Ett speciellt tack riktas också till SR Radio Kristianstad och HD-NST för informationen om tävlingen.
Ett tack går även till Ängelholms kommun, Turistbyrån samt Polisen i Ängelholm för all support i samband med tävlingen!


LERGÖKEN CUP 2007 - KALLA FAKTA:


Sektionerna användes som metsträckor 2007.

Sektionerna och låg i malpåse.

Tre var för sig unika händelser berörde Lergöken Cup 2007:
1) Den ordinarie tävlingen fick ställas in beroende på höga flöden i Rönneå.
2) Nytt tävlingsdatum spikades till 1 september och för första gången arrangerades Lergöken Cup i en höstmånad.
3) Tävlingstiden ändrades temporärt genom att flyttas bak med 2 timmar.

Totalt så kom 143 lag till start varav 121 betalande. Resten var funktionärer eller särskilt inbjudna.

Överskottet från tävlingen går till SIF fotboll ungdomsverksamhet.
Övriga inkomna medel har gått till fasta kostnader, inköp av priser samt nyinvesteringar i utrustning för tävlingen.

Högsta sammanlagda vikt av fisk år 2007 togs av Stefan & Ewa Andersson på E- sektionen.
De hade tillsammans 3170 gram fisk som bestod av braxen, mört, löja, abborre och snorgärs.

En del mer ovanliga fiskar fångades också där lake var en av dessa.

Totalt så fångades 71255 gram fisk vilket i klartext betyder 71,2 kilo fisk totalt detta året.

Vädret var mestadels soligt med en del moln som kom och gick. Vinden var svag - måttlig omkring väst.
Temperaturen i skuggan låg på ca. 15 grader men i solen kunde det bli närmre 20-25 grader varmt.

S.J.