BILDGALLERI LERGÖKEN CUP 2008:


SEKRETARIATFolk börjar att samlas under förmiddagen för att ta till sig fakta vid Info-Center.

FÖREGÅENDE BILD           NÄSTA BILD