BILDGALLERI LERGÖKEN CUP 2008:


SEKRETARIATTävlingen är över för denna gången och folk samlas för att väga in sin fisk.

FÖREGÅENDE BILD           NÄSTA BILD