BILDGALLERI LERGÖKEN CUP 2008:


SEKRETARIATFolkträngsel vid prisbordet som är avspärrat så att ingen kan "snatta" något.

FÖREGÅENDE BILD           NÄSTA BILD