BILDGALLERI LERGÖKEN CUP 2008:


SEKRETARIATSegrarna Staffan Hedberg (t.v.) och Patrik Berg (t.h) hyllas av prisets instiftare Bosse Bergström i mitten.

FÖREGÅENDE BILD           NÄSTA BILD