LERGÖKEN CUP 2009


2009 års tävling blir den 21:a i ordningen sedan starten 1989.
Årets logotype visar en fiskfångst som tillhörde 2007 års vinnare Stefan Andersson som satt på E-sektionen.

Flera år i rad, de senaste faktiskt så har segrarna suttit just här uppe på den sk. "sjukhussträckan" som sektionen också kallas i folkmun.
Orsaken till den exempellösa framgången just här uppe beror på de djuphålor som finns och är lokal för braxen.
Denna platta men storvuxna karpfisk kan nå flera kilo per individ som t.ex. visade sig under 2008 års tävling som en sk. "bingofisk"
"Bingofisken" innebar att Patrik Berg och Staffan Hedberg vann och det är vitsen med tävlingen att en portion tur ska inverka också.
Just dessa braxenfångster är det turmomentet som gett de senaste årens vinnare på E-sträckan men att landa fisken innebär stor skicklighet.
Många braxnar förlorades just på en del oskicklighet hos en del lag och det är också en del av tävlingsmomentet.

Vi åskådliggör också "det lilla jubileet" åren från 1989 - 2009 samtidigt som vi markerat starten för nästkommande 20 år!

Lördag 11 juli 2009 så är det åter dags för den stora metarfesten i Rönneån.

Väl mött då!