LERGÖKEN CUP 2010


2010 års tävling blev den 22:a i ordningen sedan starten 1989.
Årets logotype går tillbaks till vårt tema om kända byggnadsverk utmed Rönneå.

Denna gången så knyter vi an till Ängelholms badtempel som legat här mellan 1966 - 2013, vid C-sektionen.
Byggnaden som tillkom när Ängelholm firade sitt 450-års jubileum var då hypermodern med sin 25-meterbana och fina barnbassäng.
Mest berömd var mosaiken "Änglafamn" som prydde gavelväggen ovanför barnbassängen. Den är nu nedmonterad i väntan på ett vidare öde.
Det var tänkt att ett nytt badhus skulle växa fram under namnet "Zoetrop" men detta stoppades i sista stund för en ny placering vid Ängelholms Sjukhus.

Istället så tog PEAB över och den s.k. "Hälsostaden" ska byggas trots grannarnas ivriga protester ihop med Ängelholms Sjukhus.
Det gamla Rönnebadet stod stängt och övergivet ett helt år innan rivningen skedde hösten och vintern 2012 - 2013.
Våren 2013 fraktades de sista resterna bort av det forna badet och Ängelholm står utan allmänt bad. Istället återfinns nu en igenfylld grop efter att ha sanerats från PCB och andra gifter.

Lergöken Cup vill i vart fall hylla denna forna byggnad som i årtionden lärt ängelholmarna badvett.


© 2014 Lergöken Cup