GRÖNA HUSET - ÄNGELHOLM


Lergöken Cup 2006

2006-04-252006 års tävling spinner vidare på temat kända byggnadsverk vid Rönneå som vi tog upp för första gången i 2002 års logotype.
Då presenterades Karl XV bro som numera är riven och ersatt av en ny bro.
Under 2005 års tävling så var den en gång så vackra Tullportsplatsen en enda byggarbetsplats.
Nu pryder den nya svarta bron med guldbokstäver åter platsen som därmed återfått sin charm.

Nu är turen kommen till kanske det mest framträdande byggnadsverket utöver broarna som verkligen är framträdande när man fiskar på Lergöken Cup.
Det handlar nämligen om Gröna Huset som kanske mer än någon annan byggnad i Ängelholm öppnar sig ned mot Rönneå.
Det vackra huset i 30-talsfunkis har sannolikt varit den första bilden resande med tåg mött när de anlänt till Lergöka-staden.
En syn som inte skäms för sig utan bildar ett signum för Ängelholm - Den trivsamma småstaden...

Gröna huset, ett flerfamiljshus med två flyglar vid Strandgatan 3 på Kyrkovången, ersatte 1935-36 ett sekelskifteshus.
Det nya huset, byggt i funkisstil, fick en grön färg som gett huset dess namn.
Byggmästare och ägare var Nils Troell, som också varit engagerad i Rönneåstadens fastigheter.
Trädgården ritades av trädgårdsarkitekten Julius W Cox, Båstad.
Ägarparet under 80- och 90-talen Gullan och Rolf Yllner,
gav genom annorlunda syn på hyresgästgemenskap och gemensam trädgård ner mot Rönne å begreppet Gröna huset,
en speciellt för ungdomar lockande klang.
Idag ägs huset av Rolf Halldéns fastighetsbolag.
I slutet av 90-talet vid det senaste ägarbytet genomgick fastigheten en omfattande renovering och modernisering.
Huset försågs med hissar. Gammalt el, vatten och avloppssystem ersattes med nytt.

En del av materialet ovan är hämtat ur ÄGH från A till Ö.
Ett särskilt tack till Rita Aartola Olsson för informationen ovan - Ängelholms Turistbyrå.

Länk till Ängelholms Turistförening hittar du här.

2006 års tävling skall bli ännu en folklig metarfest - det utlovas !
Ni är hjärtligt välkomna !

TILLBAKS TILL STARTSIDAN