Vi tackar
följande som
gjort 2006 års
tävling möjlig: