Vi tackar följande
samarbetspartners
som gjort 2007 års
tävling möjlig: