BILDGALLERI MÅRTEN CUP 2007:Unik miljö som försvinner II - Frigoscandiahamnen i sin helhet från södra gaveln .

FÖREGÅENDE BILD             NÄSTA BILD