BILDGALLERI MÅRTEN CUP 2007:Unik miljö som försvinner VIII - Frigoscandiahamnen i sin fulla längd sedd från norra sidan.

FÖREGÅENDE BILD             NÄSTA BILD