INFORMATION & REGLER FÖR ATT DELTA I LERGÖKEN CUP 2018:


2018-05-20

Dessa regler är satta för att du och dina medtävlanden skall få ett roligt och rättvist fiske!

(Obs! Med reservation för uppdateringar och ev. ändringar.)

REGLER HUVUDGRUPPER:


Avgifter & Giltighet:

1) (R 2000 A1 ) Startavgift vid förköp på Varuhallen Hobby: 300 kr per lag - Fiskekort ingår!
2) (R 2006 A1 ) Startavgift vid köp i sekretariatet på tävlingsdagen: 350 kr per lag - Fiskekort ingår!
3) (R 2000 A2) Varje löst startkort gäller för 2 fiskande samtidigt.
4) (R 2017 A1)
Ogiltiga betalningsmedel efter 30 juni 2017 - Samtliga äldre sedlar & mynt som ersatts av nya i mynt & sedelreformen
5) (R 2017 A2)
Alla gamla sedlar & mynt är ogiltiga efter 30/6 2017 och tas ej emot! - Se information HÄR 
6) (R 2017 A3)
Betaltjänsten SWISH införs nu som ett alternativt val till kontanterna.
7) (R 2000 A3) Penning och varupriser för 2 personer delas ut per betalt startkort.

Tidpunkter:
(R2013 B)

1) (R 2015 B1) Sekretariatet (Ligger vid Bruksgatans västra ände, nedanför vändzon nära Hummerhuset) - Öppnar ca. kl. 10.30
2) (R 2013 B2) Tillträde på sektionerna kl. 13.00
3) (R 2013 B3) Tävlings start kl. 14.00
4) (R 2013 B4) Tävling slut kl. 19.00
5) (R 2013 B5) Minst 1 lagmedlem skall ha nått invägningsstationen och kön där senast kl. 20.00
6) (R 2013 B6) Samtliga tävlanden skall ha utrymt sin metplats senast kl. 19.30
7) (R 2013 B7) Samtliga tävlanden skall ha lämnat sektionerna kl. 20.00
8) (R 2013 B8) Prisutdelning startar cirka klockan 20.30

Sektioner:
(R2000 C)

 1) (R 2000 C1) Du sitter alltid till höger om markören om inget annat anges
 2) (R 2000 C2) Lottad plats behålles tävling ut med undantag:
 3) (R 2000 C3) Du kan byta plats inbördes 1 gång med annat lag om dessa godkänner detta.
 4) (R 2000 C4) Vid byte måste sekretariatet SNARAST underrättas.
 5) (R 2000 C5) Bytet måste ske innan kl. 16.00 därefter behålles platsen tävlingen ut.
 6) (R 2000 C7) Vadning inom din plats är tillåten om det behövs, förutsatt att du inte stör angränsande lag.
 7) (R 2000 C6) Har du barn eller något lättare rörelse hinder kan du begära att sitta på en Barn & Familjesträcka.
 8) (R 2017 C1)
Platser för rörelsehinder har helt egna markörer från 2017 och benämns "RH 1, RH 2, RH 3" o.s.v.
 9) (R 2017 C2)
Delar av nya Rönnebrygga samt Laxen-bryggorna är avsatta för deltagare med rörelsehinder! .

Fisketekniskt:
(R 2000 D)

1) (R 2000 D1) Tillåtna mete metoder: Långspömete , Take a part mete , Kastmete , Bottenmete.
2) (R 2000 D2) Tillåtna beten : Mask,maggots, majs.
3) (R 2000 D3) Inga smaktillsatser etc. får användas! - Undantag: Rödfärgad maggots.
4) (R 2000 D4) Max spölängd: cirka 7, 20 meter.
5) (R 2000 D5) Max. 2 spö med max 1 enkelkrok per tacklat spö får användas per lag.
6) (R 2000 D6) Fler spön får dock stå tacklade vid sidan om.
7) (R 2000 D7) All form mäskning är strängeligen förbjuden!
8) (R 2000 D8) Håvning får givetvis ske och du får även mottaga hjälp med detta.

Fångst och förvaring:
(R2000 E, 2007 E)

1) (R 2000 E1)Fisken avlivas och förvaras i den transparenta plastpåsen.
2) (R 2000 E2) Fångstpåsen är endast avsedd för fisk, -påträffade främmande föremål i påsarna medför omedelbar diskvalificering!
3) (R 2000 E3) Keepnet eller andra sumpanordningar får ej användas.
4) (R 2000 E4) Öring och lax (även övrig laxartad fisk bör undvikas helt) får ej tas på mete, räknas ej in i tävlingen och skall ovillkorligen återutsättas.
5) (R 2007 E1) Ål får under inga omständigheter fångas från 1 maj 2007 och ska återutsättas - Se notering längst ned!
6) (R 2007 E2) Påträffad ål i fångstpåsen medför omedelbar diskvalificering och kan leda till rättsligt efterspel!

Fiskehänsyn:
(R 2000 F)

1) (R 2000 F1) På Lergöken Cup visar alla hänsyn för varandra!
2) (R 2000 F2) Störande lag riskerar diskning.
3) (R 2000 F3) Misstänker du eller ditt lag fusk eller andra oegentligheter - kontakta sektionsvärdarna!
4) (R 2000 F4) Sektionsvärdarna är till din hjälp om du får något problem!

Trafik & Miljö
(R 2010 H)

1) (R 2010 H1) Fordonstrafik (bilar) får under inga omständigheter trafikera eller parkeras vid gångbanorna.
2) (R 2010 H2) Inte ens för transport av fiskeutrustning till eller i från fiskeplatserna.
3) (R 2010 H3) Där emot så får man gå eller cykla utmed sträckorna. Tips: Använd en cykelkärra!
4) (R 2010 H4) Person med rörelsehinder kan dock undantas från detta om denna kan uppvisa ett giltigt bevis härom.
5) (R 2010 H5) Det som du som tävlande tar med dig ned till din metplats måste du också bära hem!
6) (R 2010 H6) I klartext så skall allt skräp tas med hem, eller till närmsta sopkärl ute på sektionerna, eller till sekretariatet för slängas i sopkärlen där.

Övrigt:
(R 2000 G)

1) (R 2000 G1) Är du missnöjd med din plats så kontakta sekretariatet/sektionsvärdarna snarast.
2) (R 2000 G2)Tävlingen är främst avsedd för amatörer och alla får fiska på lika villkor.
3) (R 2000 G3) Funktionärer äger rätt att göra stickprovskontroll under pågående tävling.
4) (R 2000 G4) Tävlingsledningens beslut kan ej överklagas.
5) (R 2000 G5) Tävlingsjuryn består av en sammansatt grupp av kunniga och opartiska personer.
6) (R 2000 G6) Dessa äger rätt att fatta beslut som påverkar tävlingen och de tävlande såväl i lag som individuellt.
7) (R 2000 G7) Skärpt bevakning och kontroll mot bl.a. mäskning och främmande föremål i fångstpåsar sker i vanlig ordning.
8) (R 2000 G8) Dessa regler är satta för att du och ditt lag skall får ett roligt och rättvist fiske!
9) (R 2000 G9) Med önskan om en fin fiskedag!

Ändringar & Nyheter under 2015 och bakåt - Nya geografisk plats igen för sekretariatet från år 2015:

1) (R 2015 B1)

Sekretariatet har flyttat till Bruksgatans västra ände: - Då byggnationer startat vid KV. Falken för projektet "Rönne Brygga", så har sekretariatet tvingats att flytta.
Den nya placeringen är nedanför vändzonen på Bruksgatan (nära Hummerhuset) på Backahill som upplåter marken åt tävlingen.
Var sekretariatets nya plats finns hittar du på knappen Citykartan samt knappen "Google" i menyraden.

I sammanhanget så finns även en knapp där du finner parkeringsplatserna för 2015.
Sekretariatet finns därmed i anslutning till Bruksgatan och där finns parkeringsplatser och även toaletter (bajamajor).
WC finns även att tillgå borta vid Hembygdsparken cirka 350 meter bort och det finns även gott om gratis P-platser där..

(R2013 B)

1) (R 2013 B1) Sekretariatet öppnar ca. kl. 10.30
2) (R 2013 B2) Tillträde på sektionerna kl. 13.00
3) (R 2013 B3) Tävlings start kl. 14.00
4) (R 2013 B4) Tävling slut kl. 19.00
5) (R 2013 B5) Minst 1 lagmedlem skall ha nått invägningsstationen och kön där senast kl. 20.00
6) (R 2013 B6) Samtliga tävlanden skall ha utrymt sin metplats senast kl. 19.30
7) (R 2013 B7) Samtliga tävlanden skall ha lämnat sektionerna kl. 20.00
8) (R 2013 B8) Prisutdelning ca kl. 20.30

2) (R 2010 H1) t.o.m. 4) (R 2010 H4):

Bilar (motorfordon), möjligtvis moped undantaget har aldrig förekommit tidigare på Lergöken Cup längs med sektionerna.
Tyvärr så uppenbarade sig detta problemet för första gången på SEKTION E år 2009.
Bilar är under INGA OMSTÄNDIGHETER tillåtna här nere. Du som ansvarig förare bryter därmed mot:
Terrängkörningslagen samt mot de lokala ordningsstadgarna och kan ge minst böter i påföljd .
Tävlande som bryter mot detta förbud riskerar såväl diskvalificering samt att lagföras av ordningsmakten.

3) (R 2010 H5) t.o.m. 6) (R 2010 H6):

De senaste åren har mängden med skräp och allehanda sopor ökat dramatiskt så till den milda grad att en gräns har nåtts.
Under alla år så har vi välvilligt hanterat det avfall de tävlande lämnat efter sig och under de 5-10 första åren,
så utgjorde denna hantering ett rätt marginellt problem.

Men under de senaste åren har "sopberget" efter de tävlande vuxit rent bokstavligt talat och är numera ett ytterst stort problem.
Orsaken är att antalet föremål; trasiga spö, parasoller, stolar, engångsgrillar, pizza-kartonger, ölburkar och flaskor m.m.
-som lämnas kvar ute på sektionerna blivit enormt. Moralen att ta med sitt eget skräp har rasat dramatiskt på senare år.
Dessvärre så är denna trend rent allmän och "Håll Sverige Rent" - kampanjen är ytterst bekymrad över utvecklingen.
Över allt så ser man nu skräp och man måste gå tillbaka till 60-talet för att finna mer skräp i naturen än nu.

HUVUDREGEL: - DET DU TAR MED DIG NED TILL ÅN BÄR DU OCKSÅ HEM IGEN! -

LERGÖKEN CUP GÅR DÄRFÖR I BRÄSCHEN FÖR MILJÖNS SKULL!
Sedan många år så värnar Lergöken Cup miljön genom att städa av samtliga begagnade områden och även medföra andras skräp,
som slängts eller lämnats utmed åstränderna tidigare under året.

Som ett led att stärka miljön som är mer utsatt än någonsin så bevakar sektionsvärdarna att allt skräp från tävlande tas om hand.
Det innebär i första ledet att du som tävlande ANSVARAR för ditt skräp och tar det med hem igen eller tar det med dig,
och slänger detta i sopkärlen utmed sektionerna eller tar skräpet till de sopkärl som finns vid sekretariatet..
Sektionsvärdarna har en SKÄRPT bevakning berörande detta sedan några år tillbaka.
Påkommet lag som brister i detta grovt kan åläggas att återvända för att städa upp efter sig på sin metplats!

1) (R 2008 C1) PERSONER MED RÖRELSEHINDER FÅR BEGANGNA LAXENS BRYGGOR.
På särskilda villkor så får personer med rörelsehinder tillgång till Laxens bryggor.
Den rörelsehindrade ska se till att trafiken med turistbåten M/S Laxen ej störs.
Det innebär att fri väg ska beredas för på och avstigande passagerare från båten.
Det är den tävlandes och dess eventuella ledsagares skyldighet att se till att detta efterlevs.

2) (R 2007 E1, E2) TOTALT ÅLFISKEFÖRBUD FRÅN OCH MED 1 MAJ 2007 !

Ålen är sedan flera år tillbaka en starkt hotad art och är rödlistad sedan en rad år tillbaka.
Arten är så starkt hotad att 90-95% av beståndet och tillgången för 35 - 40 år sedan (jämfört med referensåret 1977) är utplånat.
Ålen riskerar härmed att dö ut helt som art om inget görs för att hejda denna dystra utveckling.
Sedan 1 maj 2007 får ål endast fångas på dispens av fiskeriverket av de som har ålfångst som levebröd (yrkesfiskare).

Det innebär att Lergöken Cup måste rätta sig efter lagstiftningen ! (-även om andra lösningar hade varit klokare...)
Därför så måste ALL ÅL återutsättas oavsett skicket efter fångst.
Påträffad ål i fångstpåsarna medför därför en OMEDELBAR DISKVALIFICERING för berört / berörda lag.
Om möjligt så försök kroka av ålen och återutsätt denna.
Om detta ej går, -så kapa linan vid kroken som sedan med tiden stöts bort av ålens immunsystem.
Ålfiskeförbudet är trist men måste följas då du som fiskare, vi som arrangör annars riskerar rättsligt efterspel vid överträdelse.

Flera plakat finns anslagna på INFO - CENTER vid sekretariatet där du som deltagare uppmanas att efterleva förbudet.
Även här på webben uppmärksammas det rådande ålfiskeförbudet med tydlighet.

Länk till HAV - Havs & Vattenmyndigheten berörande ålsfiskeförbudet - Klicka på denna text!


TILLBAKS TILL STARTSIDAN

© 2018 - Lergöken Cup