SEKRETARIAT

2018-05-20

Översiktsbild satellit över sekretariatets placering på Bruksgatan i Ängelholm:


Klicka på bilden för STOR version

Satellitbild där den röda kvadraten med ett vitt "S" markerar sekretariatets placering vid Bruksgatan.
Alldeles intill finns ett perkeringsdäck där du kan ställa bilen. Obs! Glöm ej att betala P-avgiften.

Översiktskarta sekretariatet:


Klicka på bilden för STOR version

Så här ser det ut vid sekretariatet på en vanlig karta!
P markerar parkeringsdäcket där du kan parkera. Obs! Glöm ej att betala P-avgiften.

Översiktsplan sekretariatet före och under tävling i detalj:


Klicka på bilden för STOR version

.
All information du behöver på plats finns vid "INFO-CENTER" där du får veta allt av betydelse inför tävlingen.
Här står allt om tider, tävlingsregler, priser m.m. Dessutom så finner du viktiga meddelanden och anhörig-listor.

Vid "STARTKORT" så fyller du i ditt startkort med lagets medlemmar.
Detta lämnar du sedan fram vid "KASSA" där du också lämnar din förköpstalong eller betalar och drar din lottade plats.
Halva bongen avrives av personalen här efter att din plats också ifyllts av dessa på startkortets övre och undre halva.
Den inlämnade övre delen av ditt startkort går sedan in till "HQ / DATA" där ditt lag registreras.
Den undre delen av talongen behåller du själv under tävlingen och får INTE slarvas bort.
Här på plats finner du också tävlingsledningen om du får något problem som sektionsvärdarna inte kunnat lösa.

Vid "FÖRSÄLJNING FISKEREDSKAP" kan du köpa fisketillbehör och beten i en begränsad omfattning.
Tänk på att det ofta tar slut snabbt då många väntar in i det sista på att handla många av dessa artiklar!

Vid "KORV & DRYCKER" kan du stilla din hunger med korv och släcka törsten med läsk och / eller vatten till låga priser.

Två baja-major står uppställda längre bort. Närmsta WC finns annars vid minigolfbanan, vid Rönnevik och i Hembygdsparken

Parkering - OBS! Tänk på att parkeringen på parkeringsdäcket intill är avgiftsbelagd dygnet runt.
Glöm därför INTE att betala tillräcklig avgift så att det täcker för såväl tävlingstiden som för tiden efter denna.
Ett tips är att erlägga avgift minst till klockan 22.30 så är du på den säkra sidan!
Parkeringar finns annars vid Nya Torg samt på angränsande gator. Men var noga med att kontrollera hur länge man får parkera

Översiktsplan sekretariatet efter tävlingen i detalj:


Klicka på bilden för STOR version


Efter avslutad tävling går du till stationen "VÅG" där du lämnar din fisk för vägning samt den undre delen av startkortet.
Fångst-vikten registreras såväl i data som på startkort och går sedan in till "DATA" där din placering fastställs.

Platsen där "startkort" och "kassa" funnits före tävlingen har nu gjorts om till PRISBORD.
Ditt lag ropas fram hit från PRIS-CENTER / REKLAM- CENTER (PR/R), där du och din lagkamrat kan avhämta ert pris.
Alla som stannar kvar på prisutdelningen kan som regel hämta ut ett pris och detta är vårt måtto på Lergöken Cup !
De tre bästa lagen kallas därefter till PRIS-CENTER för fotografering!

Vid stationen "KORV & DRYCKER" så kan du stilla din hunger och släcka törsten - såväl före, under som efter tävlingen!

En baja-maja står uppställd längre bort. Närmsta WC finns annars vid minigolfbanan, vid Rönnevik och i Hembygdsparken

Parkering - OBS! Tänk på att parkeringen på parkeringsdäcket intill är avgiftsbelagd dygnet runt.
Glöm därför INTE att betala tillräcklig avgift så att det täcker för såväl tävlingstiden som för tiden efter denna.
Ett tips är att erlägga avgift minst till klockan 22.30 så är du på den säkra sidan!
Parkeringar finns annars vid Nya Torg samt på angränsande gator. Men var noga med att kontrollera hur länge man får parkera.
Notera alla eventuella hinder och omledningstrafik som kan förekomma beroende på alla gatuarbeten som pågår i Ängelholm!


TILLBAKS TILL STARTSIDAN

© 2018 Lergöken Cup