2018-05-20

Så fyller du i förköps-talong och startkort:Viktigt! Läs mer om GDPR - Den nya dataskyddslagen som träder i kraft 25 maj längre ned på sidan!

Så här fyller du i förköpstalongen och startkortet:
Men först så skiljer vi på två saker:
Förköps-talongen är den kvittens du köper på Varuhallen Hobby och är ett kvitto på att du har bokat dig en biljett för att deltaga i tävlingen.
Detta är alltså inte startkortet som du alltid måste fylla i vid sekretariatet före tävlingen.

Startkortet är den handling som du skall fylla i innan du går fram och lämnar förköpstalongen och drar ditt startnummer.
Se mer om detta längre ned på denna sidan.

Så här fyller du i beviset på din förhandsanmälan - sk förköp.
Men läs detta först:

Obs! Du kan bara göra förköp på Varuhallen Hobby!

Där så kan du betala in i förskott till oss!
Men här är lite saker du bör veta INNAN du löser ditt förköp.

Lergöken Cup tar helst SWISH-betalningar eller kort på Varuhallen genom att minimera hanteringen av kontanter - För vår gemensamma säkerhet!


1) Förhandsanmälan kan lösas till hela beloppet 300:- på Varuhallen Hobby.

2) Notera att du sedan år 2006 tjänar 50:- genom förköp. Startavgift i sekretariatet (kontantköp) kostar 350:-.

3) Du får då en numrerad kvittens som är din biljett till tävlingen.

4) Var aktsam om denna,-den är ett värdebevis förlorad kvittens ersätts ej!

5) Förlorad kvittens innebär att du måste lösa ny startavgift (Säkerhetsdetalj)

6) Värdebeviset innebär GARANTERAD PLATS på tävlingen men EJ lottad plats.

7) Värdebevis inlämnas tävlingsdagen i sekretariatet där lottning av din plats sker i vanlig ordning.

8) Du kan i ett fält fylla i önskemål om att bli placerad på familjesträckan.

9) För att få komma på familjesträcka så måste ditt lag innehålla minst 1 barn med ålder understigande 15 år.

10) Antalet platser på familjesträckan är begränsat och räcker ej till alla.

11) Vi tar helst SWISH - transaktioner för att minska kontanthanteringen!

12) Bokning på Barn & familjesträcka via e-post på: folkfiske@gmail.com

ATT FYLLA I EN FÖRKÖPS-TALONG:
ATT FYLLA I ETT STARTKORT:Här fyller du i ditt namn och din lagkamrats namn samt telefonnummer,adress och postnummer.
Dessa uppgifter fyller du i både på den övre och den undre halvan - Viktigt: Texta T-Y-D-L-I-G-T.
Båda dessa halvor är viktiga att du fyller i noggrant då den ena behålles av oss för att dina uppgifter skall registreras i datan.
Dessa uppgifter ligger sedan till grund för deltagarlistor samt till invägningen.
Exemplet ovan visar ett startkort från 2017 som fick ett kompletterande fält för SWISH-betalningar då

Den andra halvan skall du spara som en säkerhet om det skulle bli strömavbrott, dataavbrott eller andra problem vid invägningen.
Då skall den nedre delen lämnas in i samband med invägningen där du styrker dina uppgifter samtidigt som vikten skrives in för hand.
Vikten registreras sedan i datan av operatören som samtidigt dubbelkollar uppgifterna om lagmedlemmar och platsen ni satt på.
Genom detta så förhindras att fel uppgifter registreras på fel lag med onödiga störningar som följd.
Notera: Fält med röd text fyller du i, Fält med blå text ifylles av tävlingsledningen !
Notera det nya fältet där det innebär att du även kan betala med SWISH i sekretariatet.
Vid SWISH märker du betalningen BILJETT (Nytt från 2017)
Lergöken Cup och den förstärkta dataskyddslagen GDPR:
Från 25 maj 2018 så gäller en förnyad EU lag när det gäller dataskyddslag (GDPR) det innebär att du genom att delta i Lergöken Cup GODKÄNNER
att du och ditt lag publiceras i listorna på nätet över de lag som placerar sig. Detta sker såväl här som på Facebook.
Läs mer om lagen HÄR


TILLBAKS TILL STARTSIDAN

© 2018 Lergöken Cup