Varmt välkommen till Lergöken Cup 2012 - Klicka på "skyltarna" för att komma vidare!

Mer information nedan under skyltarna! (Sidan är optimerad för Mozilla Firefox)
2012-04-01     Aktuellt nu: Resultaten från S.I.R.Toby's Cup.         

         

         

 


En ny startsida med "svenska vägmärken" - Varför detta?

Först: Om sidan ser "konstig ut" t.ex. med en ful centerad text, så beror det på att sidan är optimerad för Mozilla Firefox. Beklagar olägenheten!

Nytt 1/4 - 2012 : Resultaten från S.I.R. Toby,s Cup!
Vi gratulerar Patrik Berg till segern och Rasmus Helander som tog andraplatsen!


Nytt 30/3 - 2012 : Dags för öringtävlingen S.I.R. Toby,s Cup!
Vi fiskar efter öring eller lax i 3 timmar mellan kl. 13.00-16.00


Nytt 8/1 - 2012 : Nytt år 2012! - Kalendern för 2012 är ute nu!
Där så finner du 2012 års samtliga arrangemang där Mårten Cup åter är med som en ordinarie tävling!

Nya "pilar" har tänts gröna. Pimpelforum och EWP är två just nu aktuella sidor utöver Kalendern.

Lergöken Cup kommer få sin nya webbsida i slutet av april och ej före dess. Därmed så får du fortsätta att kika på 2011 års sida!
Då så byter vi tillbaka till Lergöken Cup ordinarie webbsida.


Nytt 17/9 - 2011 : Nu ser du en aktuell uppdatering på länkarna med denna tända gröna pilen!

Lergöken Cup utgör idag kärnverksamheten under våren och sommaren beträffande fisket där intresset är stort hos många av er.
Mellan april t.o.m. mitten - slutet av juli så upptas tiden med förberedelser av alla de slag och det är mycket tidsödande men roligt!
Parallellt med detta så finns en rad undersidor till mindre privata småarrangemang som angår fisket.

Men det finns även ytterligare två stora webbsidor där den utan jämförelse största är EWP.se som är en vädersida med många unika besökare varje år.
Då denna sidan också kräver dagliga uppdateringar, ibland många gånger per dygn beroende på vädersituationen, så tar denna mycket tid från övriga verksamheter här på webben.

Vintertid så ägnas en stor del av tiden åt isfisket och webbsidan Pimpelforum som också rönt stort intresse runt om i landet.
Därför så försvinner mycket tid för denna webbsidan också! Men framförallt så kräver det ordinarie arbetet mycket stor tid för undertecknad.

Därför så har flera av webbsidorna fått plats på Facebook och orsaken är enkel: FB fungerar som ett unikt och snabbt "verktyg" där man snabbt kan lägga ut bilder och snabba uppdateringar.
Då FB utgör ett ytterst populärt socialt media för nära vänner och kära så blir därmed "effekten dubbel" med att nå ut med sina budskap och uppdateringar.

Ny startsida för Lergöken Cup under "lågsäsongen" mellan september t.o.m. mars!

Därför så har denna nya startsidan skapats med "svenska vägskyltar" som är klickbara för att lotsa dig vidare till rätt ställe.
Men denna versionen av portalsida för Lergöken Cup kommer bara finnas på www.folkfiske.se under "lågsäsongen" vilket är mellan september t.o.m. mars / april.
Därefter så läggs den aktuella portalsidan ut INFÖR kommande tävling vilket ALLTID är HÖGST cirka 3 månader FÖRE tävlingen!
Då så är ALL information INFÖR kommande Lergöken Cup av HÖGSTA PRIORITET, då återfinns en länk till denna sidan istället inbäddad på webbsidan för HÖGSÄSONG.

Så här fungerar den nya portalsidan under september t.o.m. mars / april:

Överst så ligger logotypen för KOMMANDE Lergöken Cup, där du kan läsa om loggan inför NÄSTA års tävling.
Därunder så finner du den "stora vägskylten" som leder dig in på den (ännu) aktuella versionen av Lergöken Cup.
Som det var när detta skrevs i september 2011 så gäller alltjämnt 2011 års Lergöken Cup med resultat, bilder m.m.
Först i april / maj påföljande år (2012 i detta fallet) så släpps den nya webbsidan med information inför KOMMANDE tävling.
Då byter vi TILLBAKA till den ordinarie webbsidan för Lergöken Cup med det uteseendet som du är "van vid" här när du knappar in www.folkfiske.se!

Därefter så finner du en rad med "vänster och högerskyltar" som leder dig till de några undersidor som t.ex. Kalendern,
Sportfiske Nordwest och Fiskenytt samt till andra STORA webbsidor som EWP.se och Pimpelforum.se
Skylten "Aktuellt nu" kommer att länka till en aktuell händelse eller mindre tävling som är knuten till Kalendern, därför så återfinns de båda på samma rad.
När det INTE är något aktuellt på gåmg så länkas du till en webbsida som talar om detta...

Längst ned så återfinner du en "skylt" för en vidarelänkning till samlade arkiverade sidor på Facebook med bilder från Lergöken Cup,
samt resultat och bilder från övriga mindre småtävlingar e.t.c.

Fotnot: Webbsidor som har "förfallit" beroende på uteblivna uppdateringar...

Sportfiske Nordwest och flera undersidor där har hamnat för "fäfot" med usla eller inga uppdatering alls!
Sedan ett par år tillbaka så har tidsbristen medfört att t.ex. Sportfiske Nordwest och Fiskenytt men även Kalendern,
inte har uppdaterats vilket jag djupt beklagar. Orsaken är tidsbrist och jag jobbar på en lösning med detta.
I ett första steg så uppdateras inte Sportfiske Nordwest längre, men sidan finns kvar tillsvidare med sina länkar.
Istället så koncentreras det på kärnverksamheterna vilket är Lergöken Cup - EWP:s vädersida och Pimpelforum.

Med vänlig hälsning, Webbansvarig - S. Johansson