2012-09-02Webbstugan - Din IT-resurs när du behöver den som mest!

 
Välkomna till kalendern för 2012!

GLÖM EJ: - NÄSTA ARRANGEMANG:

Tommy's Spättacup 6 oktober!


Välkomna till Kalendern för 2012!
Vi har avverkat en stor del av fiskeåret och är inne i hösten! Lergöken Cup blev åter en fantastisk tillställning med många tävlande.
Vinnarna blev Varuhallens Bengt Larsson tillsammans med sin ryske kollega Grigorij Dulesov!

På Gösnatta så kom få deltagande och ändrade fiskeregler i Västersjön gör denna tävlingens framtid ytterst oviss...
Vann gjorde Jan Mattsson och vi gratulerar honom!

Näst på tur är Tommy's Spättamete som är 6/10. Vi hoppas på ett bra väder - en god uppslutning och bra fiske!

Havsbadsmetet ändrades till att omfatta barat EN tävling f.r.o.m. 2011.
Det var ett bra beslut och minskar problemen med väderberoendet som vi haft på senare år.
Havsbadsmetet som nu är förlagd på hösten är därmed en avslutande tävling.
I år så blir det reservdatumet lördag 13 oktober som gäller i mån av vädrets makter.

Mårten Cup går lördag 3 november vilket innebär Alla Helgons Dag

Läs mer om detta nedan.


Genom att klicka på de grafiska elementen nedan t.v. kommer du in direkt på deras respektive webbsidor.

Arrangemang med grå kursiv text har varit.


Utskriftsvänlig version av sidan med arrangemangen - Klicka på texten eller figuren till höger


 

Arrangemang med grå kursiv text har varit.

Vombsjöträffen pimpelfiske - INSTÄLLT 2012!


Råå HFK bokad tävlingsdag Söndag 12 /2 - Arr: Råå HFK


Råå HFK bokad tävlingsdag Lördag 3 /3 - Arr: Råå HFK


Öringpremiären - Lördag 3 mars - Arr: ÄSFF


Sv. Sportfiskemässan Kistamässan Stockholm - 23-25 mars - Arr: Svenskt Sportfiske - Kistamässan Stockholm.


SIR Toby's Cup - Lördag 31 mars - Obs ! Sluten tävling.


Gäddfiske i Krankesjön Revingehed - Tisdag 1 Maj - Obs ! Sluten tävling - P-E arrangemang.


Råå HFK bokad tävlingsdag Lördag 16 /6 - Arr: Råå HFK


Midsommargösen - Söndag 24 juni - Arr: Eslöv Ringsjön FK. - Obs ! Sluten tävling.


Lergöken Cup - Lördag 14 juli - Arr: Sportfiske Nordwest.


Gös-Natta - Lördag 18 augusti - Obs ! Sluten tävling. - Tävlingsdatum preliminärt


Jakt & Fiskemässan 2011 Bosjö Kloster - 25-26 augusti - Arr: Bosjö Kloster & ERSFK.


Råå HFK bokad tävlingsdag Söndag 26 /8 - Arr: Råå HFK


Råå HFK bokad tävlingsdag Söndag 9 /9 - Arr: Råå HFK


Tommy's Spättacup - Lördag 6 oktober- Obs ! Sluten tävling - P-E arrangemangHavsbadsmetet - Lördag 13 oktober - Obs ! Sluten tävling


Råå HFK bokad tävlingsdag Söndag 14 /10 - Arr: Råå HFK


Mårten Cup - Lördag 3 november - Obs ! Sluten tävling - Tävlingsdatum preliminärt.


Råå HFK bokad tävlingsdag Lördag 10 /11 - Arr: Råå HFK

2012-09-02

Varmt välkommen till 2012 års evenemangskalender!

Våren och sommaren är nu avverkade och uppdateringarna har varit glesa även här.

Men nu så är hösten här och fisket tar fart igen efter arter som öring, lax, torsk, plattfisk m.fl.!

Det blir också aktuellt att prova på flatfisket i Öresund och Skälderviken, som kan vara mycket givande under september - november månad. Fräsmt så står rödspättan i fokus som en åtråvärd art. Flera mete-turer anordnas av bl.a. Vandia med den erkände skepparen Thomas vid rodret.

Öringfisket efter grov fisk som stiger i åarna är intressant. Tyvärr så har Findus utsläpp saboterat fisket i Vegeå för en oviss framtid. Förhoppningsvis så har öringfisket i Rönneå och Stensån ej berörts av denna ekologiska katastrof. Hur fiskdöden i Vegeå påverkat / påverkar fisket i Skälderviken är i skrivande stund oklart.

Tyvärr så är även Saxån i Landskrona offer för syrebristens gissel, då massor av död fisk påträffats även där...

Hösten är en fin tid där ett spännande fiske går en till mötes innan vintern kommer!

TIDIGARE:

Som vi alla vet FRÅN 2011 så KUNDE vi genomföra Mårten Cup 2011. I och det innebär att denna tävlingen räddats i sista sekunden!. Detta får undertecknad att tacka er alla som "tryckt på och puschat mig" Därmed så är min äldsta tävling med på banan igen!.


En rad förändringar för övrigt:

Nytt för 2012 är att Råå Havsfiskeklubb fått en "egen logga" för att underlätta för er som tävlar med dessa. på så sätt så kan ni se att SPF:s evenemang INTE krockar med Råå HFK:s.

Vombsjöträffen är inställd beroende på den usla vintern! Vi gör ett nytt försök vintern 2013.

Svenska Sportfiskemässan går detta året i Stockholm på Kistamässan vilket betyder längre resväg och ett måste med övernattning däruppe. Kanske så är årets mässa inte lika fullt så attraktiv som den i Jönköping 2011...

Havsbadsmetet är den tävling som gjordes om från tre deltävlingar till endast EN. Detta slog väl ut under 2011! Två datum finns dock även i år för att gardera mot dåligt väder. Dessa är 6 oktober respektive 13 oktober..

Gösnatta senareläggs en aning till den 20 augusti och vi hoppas på att denna justering blir bra för alla. Orsaken är att många har förskjuten semester och är bortresta men bör vara tillbaka till skolor och arbete vid denna tidpunkten.

Jakt & Fiskemässan på Bosjö Kloster har nu fått en egen webbsida för att profilera sig ytterligare. Länken finns på "knappen" ovan..
Felaktigt så angavs att mässan höll på i tre dagar under 2011 men detta var en felaktig uppgift! Som vanligt så är det under 2 dagar vilket 2012 innebär den 25-26 augusti.

En NY tävling efter plattfisk var planerad under 2011. Men planerna på detta skrotades till förmån att hålla kvar Havsbadsmetet som är en uppskattad tävling.

Det innebär att Mårten Cup åter till vår stora glädje blir den AVSLUTANDE tävlingen för säsongen!

Övriga nyheter och information under verksamhetsåret 2011:Kalendern med nytt namn "Kalendern 2012"!

Kalendern får sitt namn efter vilket år den avser därför så heter den också "Kalendern 2012".
http://www.folkfiske.se/tavlingar/almi_2012.htm
Det är på denna webb-adress du hittar kalendern och då du kan läsa detta så har du kommit rätt :)

Fiskenytt ger dig den absolut senaste informationen om tävlingarna!

På sidan Fiskenytt så finner du den senaste informationen om tävlingarna.
Den grundläggande informationen finner du som vanligt på Club Folkfiskarna eller på folkfiske.se (Lergöken Cup)
En länk till Fiskenytt finner du HÄR

Samordning med andra tävlingar - gardering för dåligt väder m.m. :

Arrangemangen har sedan 2008 anpassats bättre för de av er som har klubbtävlingar i möjligaste mån.
Flera deltar i t.ex. Råå havsfiskeklubb, ERSFK, ÄSFF mfl. och är uppbokade där då och då.
Med tanke på vädret tidigare år och era andra bokade tävlingar i ovan nyss nämnda klubbar,
så har en del "hemliga" reservdatum" för tävlingarna också planerats in bl.a. just med tanke på detta.

Det betyder att en del tävlingsdatum kan komma att justeras så snart tävlingskalendrarna för Råå HFK och ÄSFF släppts.
Även ändringar av andra orsaker, t.ex. beroende på vädret (!) kan givetvis förekomma.

Havsbadsmetet blev EN tävling f.r.o.m. 2011:

Notera att Havsbadsmetet nu gäller somt EN tävling beroende på tidigare års svårigheter med t.ex. vädret..
Tävlingsdatum blir 6 oktober och som reservdatum är den 13 oktober.

AVSLUTADE - NEDLAGDA TÄVLINGAR:

Öresundsträffen är nedlagd.

Beroende på en rad tråkiga händelser i samband med den tävlingen så är Öresundsträffen avslutad för gott.

Nallemetets saga är nu all för gott!

Pokalen vilken delades ut för gott år 2008 gick till Daniel Andersson, vilket vi tycker är jättekul!
Men tyvärr så växer våra kära barn upp och blir för stora för denna tävlingen.
Under 2009 så gjordes en allmän förfrågan berörande tävlingens framtida öde.
En ny pokal måste instiftas och det bör då finnas underlag för en framtida tävling de närmsta åren.
Inget större intresse fanns just i då för en fortsatt tävling.
Tyvärr så blev det inget nytt Nallemete vare sig för 2009, 2010 och 2011 och tävlingen är därmed definitivt nedlagd.

Hur påverkar konjukturen oss under 2012?


Under en rad av år, med början av den amerikanska valutakrisen så var oron stor att detta skulle slå hårt mot främst Lergöken Cup. En förnyad ekonomisk kris såg sin början under 2011 och det var krisen för Grekland, Portugal, Italien m.fl., den s.k "EURO-krisen". Hur den kommer att sluta vet vi ej
Men Sverige som ekonomiskt ännu är "bäst i klassen" har klarat sig utomordentligt bra vilket också avspeglat sig i att flödet av priser till Lergöken Cup inte har sinat. Istället så har prisbordet varit lika dignande som tidigare. Vi hoppas på att den goda trenden står sig, även om den ekonomiska vinden känns allt kärvare i vår oroliga omvärld....Väl mött under 2012!

S.J.
Bra fiske önskas er under 2012!

Webmaster.
Webbstugan - Din IT-resurs när du behöver den som mest!