BILDGALLERI MÅRTEN CUP 2008:

Rudi Maas III - Med ett vant grepp svingas även denna fisk in över kajkanten.

FÖREGÅENDE BILD        NÄSTA BILD