BILDGALLERI MÅRTEN CUP 2008:

Blåmusslor som sedan samlades ihop var ett av de olika beten som provades .

FÖREGÅENDE BILD        NÄSTA BILD