2012-09-02SENASTE NYTT:


Webbstugan - Din IT-resurs när du behöver den som mest!


25/3 2012: Nyheter: Uppdateringarna på SFNW uteblir beroende på tidsbrist, nya media och dåligt besöksantal!

                                                ÖPPNA FISKENYTT I ETT EGET FÖNSTER                                      

25/3 - 2012: SFNW HAR FORTSATT LÅG PRIORITET!

Denna sidan som var "het" för 3-4 år sedan är inte längre särskilt välskött och detta är det största hotet mot en webbsida. Orsakerna är flera:

Nya media - Den största förändringen kom i och med det sociala nätverket Facebook som helt övertagit stora delar av den verksamheten som skett här. Facebook är ett kraftfullt verktyg med många funktioner som inte finns tillgängliga här. Man når snabbt ut till många människor. Verktygen är enkla och snabba där man fort kan nå ut till många människor med såväl bilder, text och även filmklipp. Detta har revolutionerat hela synsättet på att hantera material från t.ex. fisketävlingar och fisketurer.

Hög prioritet på EWP och Pimpelforum - Dessa två sidor äger högsta prioritet där EWP (Extreme Weather Prognoses) främst har hög uppdateringsgrad sommartid och vid oväder. Pimpelforum är ytterst välbesökt vintertid när isarna ligger på våra sjöar.

Allmän tidsbrist och lågt besökarantal - Tiderna har förändrats och därmed de uppgifter man dagligen hanterar. Detta innebär att denna webbsidan legat för fäfot. En annan bidragande orsak är att besökarantalet är starkt begränsat. Folk tittar allt mer sällan här. Därför så har Sportfiske NordWest så låg prioritet.

SFNW har ännu ingen EGEN domän - De "egna" domänerna som idag finns är folkfiske.se, pimpelforum.se samt ewp.se och denna sidan har ingen egen statusdomän. SFNW är en egen avknoppning trots att sidan är en av de äldsta i denna sfären.

SFNW LÄGGS DÄRFÖR I MALPÅSE!

Tillsvidare så kommer därför Sportfiske NordWest att ligga i malpåse vilket innebär att inga planeradea uppdateringar kommer att ske här framöver.

Detta drabbar även "Club Folkfiskarna" som också går samma öde tillmötes. Ett vikande antal deltagare på tävlingen "Havsbadsmetet" är också en orsak. Den största anledningen är att vädret under de 4 senaste åren blivit allt sämre över lag. Blåst och regn har stoppat flera av Havsbadsmetets tävlingar liksom även Gösnatta, Mårten Cup med flera.

Problematiken med allt sämre väder där blåst, regn och andra störande faktorer sätter käppar i hjulen medför ett vikande antal tävlanden. Därför så har behovet av denna sidan nästan upphört. Det hela sköts enkelt idag via Facebook med sin blixtsnabba uppdateringsstatus.

Sidan kommer att finnas kvar tillsvidare men du hänvisas istället till:
www.folkfiske.se - Här finner du i första hand Lergöken Cup men även de andra mindre tävlingarna.
www.pimpelforum.se - Här hittar du allt om isfisket mellan december och mars.
www.ewp.se - Här finner du det senaste om vårt väder såväl i Sverige som internationellt!

De eventuella förändringar som kommer att ske här anslås antingen på denna sidan eller via folkfiske.se.

Högaktningsfullt: S. Johansson - SFNW

3/2 - 2011: ÅRETS UPPDATERINGAR PÅ SFNW HAR LYST MED SIN FRÅNVARO!

Dags att vara självkritisk:
En uselt uppdaterad webbsida är inte värd att besöka.
Tyvärr så har den nedåtgårende spiralen för Sportfiske Nordwest hemsida fortsatt och nu är denna sidan ej värd namnet.
Man måste vara självkritisk, men tiden har ändrats på många sätt vilket har ändrat på många saker och ting.
Denna sidan liksom alla de andra webbsidorna jag driver sker HELT på en idéell basis och därmed så finns ingen ekonomis utkomst på dessa.
Därmed så kan kraven också tyckas vara lägre men det hela handlar om tid kontra besökksiffror.


Sidorna för EWP, Pimpelforum samt Lergöken Cup är i fallande ordning de mest frekventa,
där EWP (Extreme Weather Prognoses står i en alldeles egen särklass med alla sina 100-tusentals besökare vart år.
Därefter så följer Pimpelforum med några tusen besök varje vinter och därefter Lergöken Cup som möjligen har runt 500-1000 besökare runt tävlingen.

Sportfiske Nordwest däremot har inte ens bråkdelen så många besök som de två första vart år och kan knappast mäta sig med Lergöken Cup heller.
Vad som dessutom skiljer är att de "tre stora" har var sin egen domän, vilket SFFE, som denna sidan förkortas ännu ej har.

Vad som komplicerar bilden ytterligare är att vädret RADIKALT försämrats under de senaste åren.
Detta har förstört all planering av små-tävlingarna som t.ex. Havsbadsmetet, Gösnatta m.fl.
Den äldsta tävlingen med anor från mitten av 1980-talet, Mårten Cup har beroende på ISPS* fått ställas in 2 år på raken.
2009 och 2010 där 2010 även berodde på sjukdom just då.
Därmed så har "glöden" att uppdatera på SFNW också sjunkit radikalt. Det hela hänger ihop med att inställda tävlingar innebär färre besökare...
Denna onda cirkel vill inte brytas och sommaren 2011 går till historien som en av de sämsta med regn och blåst oavbrutet.
Just regn och blåst är den "största fienden" som effektivt saboterar försöken att anordna tävlingar av det slag som sker här.

En annan stor orsak är FACEBOOK som smått revolutionerat sättet att hantera snabb information från såväl Lergöken Cup, som från de andra små tävlingarna.
Genom det sociala nätverket så nås så långt många fler ärn via denna sidan här.
Detta faktum har också starkt inverkat menligt på denna sidan men den "egna" prägeln på en webbsida har också gått förlorad.
Dock så väger det litet lättare, då vinsterna istället varit stora.

Hus ser framtiden ut då?

För ögonblicket så kommer det ni har mött här att fortsätta vilket i klartext betyder att Sportfiske NordWest tar en "time out".
Vilket innebär att sidan kommer finnas kvar men att uppdateringarna läggs på is framöver, sidan läggs i en form av malpåse så länge.
Under tiden så tar undertecknad en en funderare på hur jag kommer att hantera denna sidan.

Tillfällig portalsida på Folkfiske (Lergöken Cup) som leder hit.
På adressen www.folkfiske.se så finner du alltså en länkning till SFFE.


Tidigare artiklar:

19/9 - 2010: FACEBOOK HAR TAGIT ÖVER !

För er som besökt mina olika arrangemang kan inte ha undgått FB inträde på SFNW och Lergöken Cup.
Jakten på ett allt snabbare och enklare nyhetsflöde har i detta fallet "frälst mig" då FB nästan gett en "live sändning" från tävlingarna.
Det har inneburit att man klarat av att få ut bilder mm. på ett enkelt och snabbt sätt.
Detta tänker jag fortsätta med, då det hela slagit mycket väl ut.
Nackdelen är att det skett på bekostnad av den egna personliga designen av sidan men istället har det viktigaste:
Budskap och bilder nåtts ut.

Fiskenytt kommer spela en större roll här framöver vilket jag nämnde i våras.
Men även Facebook kommer att få spela en stor roll över lag med det förnämliga systemet att lägga ut bilder på.
Vi hoppas på en rad positiva fiskenyheter även framledes men orosmolnen är just vädret.
Senast så avhölls Tommy's Spätta-mete i en nästan hopplös vädersituation med hård kuling och storm i byarna!
Det som räddade hela arrangemanget berodde på 3 viktiga saker:
1- Vi slapp regnet, 2- Det var ganska gott om fisk, 3- Vi hade Thomas som är kanske landets bästa skeppare på en stor fiskebåt med kabyss!
Dessa tre viktiga faktorer räddade tävlingen från fiasko och att vi kunde söka skydd, värme och lä för det hårda vädret var avgörande.
Att det sedan nappade riktigt bra gjorde inte saken sämre och över lag så blev det en lyckad dag utan någon sjösjuk ombord!


Ett bra fiske önskas alla under 2011!


-Webmaster 3/2 2011.


Förklaringar:


 • Så här fungerar våra "knappar":
  De gamla knapparna försvann och ersattes med nya som du känner igen från t.ex. Lergöken Cup och Pimpelforum.
  Istället så har knapparna undertill fått "dioder" med 3 visningslägen enligt följande uppställning nedan:
  - Knappen är helt släckt vilket innebär att informationen är minst 14 dagar eller ännu äldre.
  - Knappen blinkar med orange "bar" längst ned vilket betyder att informationen är mellan 7 - 21 dagar gammal.
  - Knappen blinkar med både röd pil och orange "bar" vilket innebär att informationen är helt ny eller maximalt 7-14 dagar gammal.

  På startsidans undre del så finner du även följande symboler:
  Betyder att sidan är helt ny !
  Betyder att sidan är nyuppdaterad för senast 14 dagar sedan.
  Betyder att sidan snart kommer eller snart uppdateras.
  Betyder att sidan inte ligger i planerna för fler uppdateringar den kommande tiden.
  Som orsaker kan anges, t.ex. för litet material eller tidsbrist då annan verksamhet prioriteras etc.
  Markerar en symbol för teknisk förändring eller förklaring, driftstörning etc. på sidan.
  Besök på Club Folkfiskarna kräver inloggning, knapp med "nyckelhål".

  Med denna knapp så öppnar du FISKENYTT i ett eget fönster!