LERGÖKEN CUP - EVOLUTION 1989 - 2003Sträckningen premiäråret 1989. Fiske mellan 17.00-22.00

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.
Nya uppdelningen på sträckorna "A och B" 1990.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Sträckorna "A och B" och nya C-sträckan får färgkoder 1991.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.
Nya D-sektionen 1992.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Flytten av sekretariatet samt invigning av sektion E 1993. Data-beräkning införs. LGC fyller 5 år.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Invigning av sektion G. Lokal-TV, ÄLTV gör ett inslag om Lergöken Cup.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Ny fiske-tid : 16.00-21.00 ,F-sektionen "Vita Räck" tas i drift.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Inga nyheter under 1996.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Premiär för tävlingen på Internet 1997. Ny datateknik börjar att tas i bruk.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Lergöken Cup 10 år 1998, Lokal TV , ÄKTV gör ett inslag. Ny mjukvara för lagberäkningen.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Lergöken Cup "Milennia" 1999 - Förköpen lanseras på prov.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Sektion H och nya Info-Center invigs.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.G-sektionen omvandlad till reservsträcka (ännu i drift) 2001.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Nya sektion I tas i drift. G-sträckan stängs helt 2002.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.Tidsjustering igen: 15.00-20.00. J-sektionen öppnas 2003 - SIF Skälderviken som samarbetspartner.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.J-sektionen i malpåse och Box'04 tas i bruk.

Tillbaka till textstycket i Lergöken Cup - Ett historiskt perspektiv.