Lergöken Cup 1989-2015 - Ett historiskt perspektiv


Av Swen Johansson


Sidan uppdaterad 5 augusti 2015.

- LERGÖKEN CUP ARRANGERAS FÖR 28:E GÅNGEN 9 JULI ÅR 2015!-

Förord:
Aldrig kunde vi tro att en liten idé som växte fram under några regniga sommardagar 1988 skulle utvecklas så här positivt!
"Lergöken" är idag ett begrepp för många människor kring Ängelholm
och tävlingen har utvecklats till en somrig folkfest och ett nöje som alla talar om och går och väntar på.

Ingen annan fisketävling har i modern tid fått en sådan unik klang som just Lergöken Cup.
Därför så är historien intressant då många undrar hur det egentligen började en gång.
Här låter vi därmed historiens vingslag breda ut sig i denna underhållande essä som spänner från begynnelsen på 80-talet och fram till post-millenniet's nutid...

Men hur började en gång i tiden den fantastiska sannsagan om Lergöken Cup?
-Det är just den spännande historielektionen vi skall berätta om här!

Lergöken Cup är resultatet från de erfarenheter som jag fick under 70-80-talen då jag tävlingsmetade.
Att hålla fisketävlingar är något som blev populärt i Sverige efter andra världskriget,-då svensken lärt sig uppskatta sportfiske.
I mångt och mycket får framlidne ABU-Gurun Göte Borgström stå för intresset i landet
då han på ett fantastiskt sätt hjälpte det svenska folkhemmet att få mat på borden under de svåra krigsåren.
När kriget väl var över så utvecklades den svenska folkhemstanken och fritid och semester blev ett begrepp.
Då Sverige skonades från bombangreppen så kunde en intakt industri direkt producera vad vi behövde.
Fisket blev en naturlig del av vår tillvaro och vi överöstes med inhemska produkter av överlägsen kvalité.
Detta förankrade sportfisket på ett tryggt sätt som ett verkligt folknöje.
Under senare delen av 50- talet och framåt så exploderade fisket som folksysselsättning och en otrolig mängd fisketävlingar introducerades.
Detta blev ett stort folkligt nöje och under helgerna så blev den givna sysselsättningen att åka runt och spinnfiska,meta eller pimpelfiska.
Under 60-talet kulminerade detta och var som störst,-varenda byhåla med vattendrag,sjö eller kust med självaktning kunde ståta med en rejäl fisketävling av något slag.
Redskapen fick också en otrolig utveckling från tunga klumpiga bambu eller stålspön med tröga spinnrullar
och silkelina fram till moderna precisionsbyggda glasfiberspön och haspel eller spinnrullar med kattmjuk gång som kastade långt.
Till detta den superstarka nylonlinan och ett otal beten anpassade för alla slags fiske.
Samtidigt återhämtade sig industrin runt om i världen och vi överöstes med importerade grejor från U.S.A, Japan, Korea mfl.

Utvecklingen tickade på och fiskegrejorna blev allt mer sostifikerade.
Under 70-talets mitt så lanserades de första kolfiberspöna samtidigt som det moderna metet introducerades i Sverige.
Det som skiljer modernt mete (numera nämnt i"internationellt mete"), från det traditionella är att utrustningen är mycket mer omfattande och att man mäskar.
Fisken förvaras levande i sumpar sk. keep-net och återutsätts efter vägningen. Denna "Hi-Tech form" av mete hade sin kulmen i början- mitten på 80-talet
och marknaden översvämmades av ett otal utrustningsdetaljer från utlandet:
Take A part spön för 30.000 ! -var ingen ovanlighet,nappalarm,tackelstolar,mäsktillsatser och mycket mycket mera.


En "modern metare" i aktion med sitt långspö.
På engelska benämns detta "pole-fishing"

Utvecklingen blev allt för penningfixerad och en outtömlig plånbok krävdes nu för att finansiera en hobby som vida översteg golfen i fråga om kostnader.
År 1988 så började jag avveckla min verksamhet inom tävlingsfisket(läs moderna metet!) av kostnadsskäl.
Och år 1990 så deltog jag i min sista tävling av det här slaget."Mäsk" är inte bara det som är basen för t.ex. brännvinsframställning...
I det här avses ett lockmedel som oftast tex. består av:
Malet skorpmjöl,brunt och vitt,fluglarver,hackad mask,färg och smakämnen.
Ett vanligt smakämne är kryddan anis.
Proteintillsatser förekommer som tex. ägg men även den mer sostifikerade tillsatsen PV-1 som är ett kraftfoder för hästar!!
All mäskning är strängt förbjuden på Lergöken Cup!

Jämsides från 1986 så började jag studera möjligheten att utveckla en folklig form av detta mete.
Det traditionella metet tillåter bara långspö med toppknuten lina och jag ville vidga vyerna.
Att tex. bottenmeta eller kastmeta är ju som bekant mycket roligt!

1986 så drog jag inom ett företag jag arbetade på igång Mårten Cup vilket var en met-tävling efter plattfisk.
1988 så slutade jag på detta företag och Mårten Cup blev en större tävling än tidigare med inbjudna gäster från olika håll och så är det än idag.

Under denna period så hade avvecklingen av tävlingsfisket påbörjats och jag sökte efter ett alternativ.
Men inget "alternativ" fanns så en diskussion med en kollega till mig inleddes.
Min kollega Bosse Bergström hade rönt samma erfarenheter som mig några år tidigare och förstått vansinnet i denna fiskeform(modernt mete).
Fiske skall vara en avkoppling och dessutom skall det vara billigt var en faktor som vi gemensamt tog fasta på!

Resultatet blev ett slags "Folkfiske" där man på ett okomplicerat sätt skulle kunna tävla med de fiskegrejor man har i sin ägo.
Vi lanserade måttot "-Ta ditt spö ur garderoben -och gå å' fiska!"
Detta var nyckeln till ett tävlingsfiske där alla skulle få känna sig delaktiga.
Riktlinjerna var klara och nu var det bara att gå ut och studera de fysiska möjligheterna att hålla tävlingen.
Vi kände att vi redan 1988 nästan skulle kunna dra igång Lergöken Cup!
Men än hade vi ingen uppfattning om hur tävlingen skulle se ut i verkligheten!

Några dagar senare så tog jag en rejäl reknogiceringstur längs Rönneåns stränder inne i Ängelholm.
Jag hade erfarenheterna med mig i bagaget om hur en metplats skall se ut efter de internationella mått som finns.
Resultatet blev en oerhörd besvikelse!!
"Stränderna var kantade av ett otal träd samt buskar och det skulle vara omöjligt att hålla en tävling av detta slaget i Rönneå!"
-Detta var den rapport som jag avgav till min kollega senare.
Vi åkte gemensamt ut och studerade det hela på nytt och han påstod motsatsen.
"-Det här kommer visst gå bra!" -Sa han,-och uppfattning stod mot uppfattning.


Så här ville jag att Rönneå "skulle se ut" då, "planeringsåret" 1988...
En internationell metsräcka på kontinenten ser ut på detta vis.
Bilden är tagen från en Holländsk eller Tjeckisk kanal (osäkert vilket).
Observera avspärrningsbanden mellan metarna!
Sådana avspärrningsband fanns mellan platserna på första upplagan av Lergöken Cup 1989!
Problemet var att jag allt för mycket var fixerad på standarden för en internationell metsträcka.
Den är så gott som fri från träd och annan vegetation och är kilometerlång.
Detta var en utopi i Rönneå som är kantad av både buskage och träd.
Min negativa inställning efter att studerat de yttre förutsättningarna var så stor att det inte blev någon tävling detta året.
Istället deltog jag på 24-timmarsmetet i Småländska Strömsnäsbruk och vårt lag kom på en hedersam 7:e plats.
24-timmarsmetet var en stor tävling där 4-mannalag under 24 timmars marathon-mete fiskade oavbrutet.
Man fiskade 2 och 2 och avlöste varandra med jämna mellanrum. Att sitta och meta i 24 timmar är en otrolig upplevelse!
Allt ifrån starten kl.12.00 på Lördagen fram över eftermiddagen där man kunde dricka någon pilsner samtidigt som man fiskade.
Kvällarna blev festliga och man serverades mat och dryck och stämningen steg.
När mörkret föll så tändes ett otal grillar,lyktor och en del eldar och det festades.
Ett flertal gånger så hade folk med sig en gitarr och stämningen blev mycket tät.
Den tuffaste perioden var bortåt efternatten vid 3-tiden eftersom daggen kommer då.
Men det bästa fisket brukar också komma igång vid gryningen då en rätt uppmäskad plats kunde ge 1-2 timmars grymt braxenfiske.
Under senare delen av morgonen samt slutspurten på förmiddagen fram till 12-tiden,-så brukade fisket trappa av.

Under 3 tillfällen så var det invägning: Kl. 18.00 på kvällen,06.00 på morgonen samt kl. 12.00 vid slut.
Dessa vägningar summerades sedan och det laget som hade mest vann givetvis.

Här från detta hämtade jag mycket inspiration till Lergöken Cup och på allvar så såg jag nu möjligheterna att kunna arrangera något liknande i Ängelholm.
Under eftersommaren så skissade jag på en tävling liknande 24-timmarsmetet och det stod klart att det skulle vara ett "lagmete".
Nya diskussioner tog fart med kollegan. Fortfarande var jag starkt negativ pga. åns fysiska skick med allt för mycket träd mm.

Hösten och vintern kom och jag fortsatte planeringsarbetet och började bli allt mer övertygad om att folk inte nödvändigtvis behöver en tävlingssträcka med VM-status!
Det bestämdes att det skulle vara en lagtävling med 2 man i vart lag. Tävlingstiden skulle vara hela 5 timmar och förlades mellan kl. 17.00-22.00.
Den tillåtna utrustningen skulle likna det moderna metets:
Både bottenmete och kastmete skulle vara tillåtet jämte långspömetet och dessutom så skulle Take A part mete vara tillåtet!
En spöbegränsning på ca 7 meter införde vi dock så att inte fördelarna skulle bli allt för stora för "metarproffsen" jämtemot "amatörerna".


Här syns 2 av de 3 beten som ingår i "De tre M:en";
Maggot och majs!
Det är tillåtet att använda färgad men icke smaksatt maggot på Lergöken.
Maggot är spyflugans larv och odlas på flera ställen i vårt land.

Tre beten blev tillåtna!
"De tre M:en",-blev ett begrepp som stod för: Mask, Maggots och Majs
Dessutom så förbjöd vi all mäskning och all fisk skulle avlivas omedelbart och läggas i den fångstpåse som erhölls vid starten.
På så sätt så "korsade" vi gamla fiskemetoder med nya och vi fick en tävling som mycket efterliknade det moderna metet,
-men ändå inte skulle bli dyr att delta i, -"Folkfisket" var fött!
Våren kom och det började gå emot sommar och min kollega gav mig sitt fulla stöd!
Tävlingsdatum spikades och det bestämdes att andra lördagen i juli skulle bli tävlingsdag.
Semesterperioden hade precis börjat och detta skulle kunna ge goda förutsättningar för att få folk till tävlingen som ännu ej hunnit resa bort för semester.

Jag tillverkade en reklam-plansch som jag lämade till ett tryckeri som på en kopiator på billigaste möjliga vis kunde förstora upp till A3 och A2-format.
Tillstånd införskaffades hos de olika myndigheterna och dessa beviljades.
Planscherna sattes upp ca. en månad före tävlingen och vi arbetade hårt för att få tag på olika varupriser.
Då var vi mitt i byggboomen och det var högkonjuktur så det blev en ganska lätt match att skaffa fina varupriser.

En hel del "rekvisita" för tävlingen införskaffades och varje metplats skulle delas av med avspärrningsband som är brukligt vid internationella tävlingar.
-Ännu hade fixeringen "internationell metsträcka" ej släppt helt!
Det bestämdes att 50 platser skulle förläggas från dåvarande varuhuset Domus (där vårt sekretariat ligger idag) och ned till Pyttebron.
Sekretariatet placerades vid dåvarande läderfabriken Wigral (f.d. Grönwalls Läderfabrik) som alltjämnt var under full drift.
Ett stort praktiskt snedtak gav skydd emot regn och blåst och dessutom så bistod Wigral på ett fint sätt oss med elström!
Allt var nu klart inför tävlingsdagen Lördagen den 8 Juli!

Att vädret är av största vikt en tävlingsdag som denna är självklart!
Och vädret var just den faktor som höll på att stjälpa det hela för...
Den 8:e så ösregnade det hela dagen,-och mer eller mindre gråtfärdig så märkte jag ut metplatserna.
Katastrofen verkade gå mot ett faktum men åter så kom min kollega till"undsättning" då han ringt till metrologen på F10.
Vad han utlovade kunde man knappast tro på vid 15.00-tiden när hela tävlingssträckan stod klar.
Dyblöt stod jag och betraktade den färdiga sträckan och konstaterade kallt att "Inga skulle dyka upp idag..."
Hem för att byta kläder var ett måste...
Men så skedde undret och "som om en ridå som gick upp" så ersattes det usla vädret med strålande solsken!
Maken till förvandlingsnummer hade jag inte skådat och ännu mindre vågat tro på!Så här såg den allra första sektionen ut 1989 - Klicka på bilden för att se den större !
16 metare kom till start och det var således gott om plats längs sträckan som sedemera skulle delas upp i två stycken (A+B).
Startavgiften var då 25 kronor per deltagare,-dvs 50.- per startande lag.
Dessa pengar återbetalades oavkortat till de tävlande sedan omkostnaderna dragits ifrån.
De förts pristagarna i historien kunde sålunda emottaga "Bergströms Rör's Vandringspris Lergöken Cup"!
Som pokalen egentligen heter faktiskt!
Tyvärr så saknas en stor del av uppgifterna från de första åren av Lergöken Cup.

Lergöken Cup's första historiska vinnare blev Mikael & Per Gräntz !

Och det vackra vädret som kom så plötsligt hade lockat ut en hel del nyfikna åskådare.
Dessa blev så tagna av denna nya tävling så en hel del bestämde sig för att medverka själva kommande år.
Detta första år blev inledningen på något helt nytt och min skepsis över Rönneå kom snabbt på skam och jag såg istället möjligheterna för framtiden!
Nu kunde utvecklingen ta fart mot den tävling som Lergöken skulle komma att bli!Lergöken Cup 1990


Påföljande år 1990 så delades den långa sträckan av i två sektioner samtidigt som platsavmarkeringarna med käppar och spärrband slopades och ersattes av enbart skyltar.
Regeln om "att sitta till höger om sin skylt" infördes och mycket arbete kunde sparas.


Utformningen för år 1990 - Klicka på bilden för att se den större !
Sektionerna och tillkom 1990 men färgerna vi kodade dessa med tillkom ej förrän året därpå.
Lördagen den 14:e Juli var tävlingsdag detta år och ökningen var detta andra år(trots intresset premiäråret) blygsamma 8 lag.
Denna gången så var vädret strålande redan från början och man besparades oro över risken för regn.
Därför så var antalet flanörer ännu högre och intresset för tävlingen började spridas så smått.
Wigral bistod oss åter med elström och sekretariatet hade hittat en trygg fast punkt som vi skulle kunna utnyttja!

Segrare 1990 var:Lennart Simmerfors & Daniel CarlssonLergöken Cup 1991


1990 så startade jag en ny fiskeklubb i Ängelholm under namnet Cormoran och medlemmarna i denna hjälpte till nu 1991.
Detta året så hade antalet startande ökat med 24 stycken deltagare till 36 lag.
Med erfarenhet från fjoråret så utökades nu med ytterligare en sektion.
Denna benämndes: Sektion C och gick från Nybron förbi simhallen ned mot Pyttebron på Rönneåns västra strand.
Samtidigt så införde vi olika färger för de olika sektionerna:
A-sektionen från Nybron ned till Pyttebron på Wigral-sidan fick ett vitt "A" på mörkblå botten.
Sträcka B från gamla Försäkringskassan ned till Nybron fick ett vitt "B" med orange färgmarkering.
Den nya -sträckan markerades med ett svart "C" på gul botten.
Klubben bytte ett par år senare namn från Cormoran till FK Lergöken.


Färgkodning av sektioner tas i bruk 1991 - Klicka på bilden för att se den större !

Ännu en gång så visade sig vädret från sitt allra bästa humör med strålande sol som lockade ut massor av nyfikna människor!
Ryktena spreds ytterligare och Lergöken Cup började smått utvecklas mot en framgångsrik tävling.

Vinnare 1991 var K-E Petterson & Bengt Norström
Snabbt visade det sig att fiskeklubben Cormoran höll på att splittras redan under 1991,-knappt ett år efter bildandet.
Jag startade då en fiskesektion inom korpfotbollslaget Haradal-United.
Haradal delades upp i 2 fraktioner: FC Haradal United(Footballclub ) och FC Haradal (Fishingclub)
Loggan för den då nybildade fiskefraktionen ser du här!Lergöken Cup 1992

Under 1991 så stod det klart att anrika Wigral (F.d. Grönwalls Läderfabrik) inte längre klarade konkurrensen från 3:e världen.
Argentina med sina enorma boskapshjordar konkurrerade ut den svenska produktionen av garvat läder.
Följden blev att Wigral avvecklade verksamheten i Ängelholm.
Under vintern 1991-92 så stängde fabriken för gott och vårt lilla samarbete upphörde.
1992 blev därför det allra sista året som vi höll till under snedtaket.
Då elförsörjningen inte längre var möjlig från fabriken så var vi tvungna att hyra in ett portabelt elverk som levererade ström för den mörkare delen av kvällen.
Vi märkte nu en dramatisk ökning av antalet startande lag och intresset före tävlingen var större än någonsin.
Redan från första året så hade vi dessutom kompletterat reklamkampanjen för tävlingen med annons i NST-Nordvästra Skånes Tidningar.
Detta bidrog givetvis till den dramatiska ökningen av startande lag.
Men även "mun mot mun metoden" och förbipasserandes exponering av tävlingen bidrog starkt till ökningen.

Som ett kuriosium så fanns där en del besökare som inte alls hade med tävlingen att göra.
Det var sk. "Fox-Hunters" som med radio och pejlutrustning försöker att spåra upp varandra ur sina gömställen.
En kille hade "kamouflerat sig" till "fiskare" genom att använda ett gammalt fiskespö som mast för sin sändar-antenn.
Han låg nu och tryckte bakom ett lågt träd och blev sannolikt näst intill omöjlig för motståndarna att spåra i vimlet av "riktiga fiskare".
Det var ett mycket säreget och märkligt möte som började att bevisa tävlingens betydelse i andra och oväntade sammanhang än just fiske !
Åter så spelade dessutom vädret oss rätt i händerna med strålande sol och värme!


Lergöken Cup expanderar våldsamt - Klicka på bilden för att se den större !
Passande nog (då deltagarantalet vuxit så mycket) så utökade vi med ännu en sektion och detta nedströms Pyttebron.
Sektion som fick röd färg gick på kortbelagt område och för första gången tvingades vi lösa fiskekort till de startande som satt här.
Inte mindre än 59 lag kom till start 1992 och många hade familjemedlemmarna med sig så det verkliga antalet aktiva var ca. 3-4 ggr större!
Nu hade den fysiska gränsen också nåtts när det gällde manuell beräkning av vikter och placeringar.
Vid det flackande skenet från en strålkastare som fick ström från ett delvis trilskande elverk så lyckades vi efter mycket möda och besvär kora vinnarna 1992.

Vinnare 1992 blev: Kjell-Erik Petterson & Bengt Norström

(Dessa vann för andra året i rad!)

Fotnot: Bengt Norström gick hastigt och tragiskt bort 1996, K-E Pettersson gick ur tiden år 2003.Lergöken Cup 1993


Den övergivna Läderfabriken förföll nu mycket snabbt under vintern 1992-93 och det stod klart att vi måste söka en ny plats för sekretariatet.
Turen log åter emot oss och kollegan som ägde en rörfirma ställde en nyinskaffad manskapsvagn till sitt förfogande.
Den var nyrenoverad och försedd med en rejäl elcentral för inkommande el.
Inuti var den försedd med flertalet strömuttag och hade bord med stolar.

Valet av den nya platsen för sekretariatet blev åter ett lyckokast!
Platsen nedanför dåvarande Brännborns i stan, (numera ICA Supermarket), blev en fullträff och vi kunde på ett bekvämt sätt ordna både vatten och el.
Senare på hösten revs läderfabriken så den nya placeringen av sekretariatet var ett klokt val.
Härmed så höjdes statusen och komforten på tävlingen högst väsentligt. Fjorårets stora ökning av folk innebar också krav på hygienanordningar.
Vi hyrde in en mobil toalett för första gången och vi hade provisoriskt rinnande vatten. Därmed så säkerställde vi dessa personliga behov.
Inte nog med detta,-en annan kollega som reste runt på marknader ställde ett tältstånd modell större till vårt förfogande och vi hade nu ett magnifikt utrymme att röra oss på.
Nytt skyltmaterial ersatte det gamla och ett nytt informationscenter, -det sk "regelplanket" togs i drift vid sekretariatet.


Lergöken Cup flyttar och datoriseras ! - Klicka på bilden för att se den större !
1993 var också året då Lergöken Cup "datoriserades"!
Nu var gränsen för manuellt beräknande passerat och vi hade en PC som räknade ut vikter och placeringar åt oss.
Den gamla fjädervågen ersattes med en elektronisk digital våg och på så sätt kunde vikterna läsas av med en exakt precision.

Vi misstänkte en ny anstormning av nya lag så vi invigde sträcka vilken gick från Karl XV bro på sjukhussidan och ned till Järnvägsbron.
Sträckans skyltar fick ett "svart E" på vit botten och blev den hittills "tyngsta" sträckan med sina 35 platser jämte B-sträckan med sina 30.
Våra förberedelser var befogade och vi fick ett nytt deltagar-rekord på inte mindre än 86 lag !!
Maken till ökning har vi inte vågat drömma om och vädret var återigen strålande solsken!
I smyg så firade Lergöken Cup 5-årsjubileum.
Rosfestivalen som var sommar-Ängelholms stora begivenhet sammanföll med årets tävling!
Detta gav ett extra PR åt Lergöken.
Ett nytt begrepp infördes detta år då vi såg en ensam mamma som ända från Stockholm hade kommit ned för att fira sin semester i Ängelholm.
Hon hade sett anslaget på Råbocka-Campingen och stod nu med sina två små barn och metade med ett par spön täljda direkt ur skogen;
Det var rönnpinnar som var deras metspön,-en bjärt kontrast till proffsmetarnas hi-tech-utrustningar som också syntes till på tävlingen.
Mamman med sina två barn fick "Lergöken Cup:s Stilpris" som delades ut för första gången.

Den ansträngning som 86 lag med familjer nu innebar gav nu datorns intåg i tävlingen en given succé.
Utan denna så hade vi inte klarat av att hantera så mycket uppgifter som nu fanns.
Lagmedlemmar,sektioner och platsnummer lades bekvämt in i Pc:n och vid invägningen så matades vikten in och resulatet räknades ut direkt.
En hypermodern Jetlaserskrivare levererade resultatlistor snabbt och väntetiden inför prisutdelningen reducerades med 30%.
Trots att deltagarantalet ökat med 26 lag!
Detta året så ställde Varuhallen Hobby för första gången upp med varupriser.
Den nya placeringen av sekretariatet innbar en förskjutning av tyngdpunkten geografiskt,
men analogt så togs E-sektionen i drift vilket innebar att sekretariatets centralpunkt kunde bibehållas.
NST gjorde en stor artikel om tävlingen som gav eko...
Nu kunde man ana det format som fisketävlingen var på väg emot inför år 1994


Vinnare 1993 blev: Per Nilsson & Tony RobéEtt par stolta vinnare 1993! Per Nilsson & Tony Robé.
Notera diplomet de håller i näven som skrevs ut på den nya datorn !Lergöken Cup 1994


År 1994 blev åter en riktigt stor milstolpe för tävlingen även om 1993 givetvis gjorde anspråk på detsamma efter alla nya förändringar.
Nu var vi etablerade på den nya platsen och vi hade bekväma mallar sedan 1993.
Ytterligare nyheter infördes 1994:
Återigen så var behovet om ökat utrymme skriande stort och vi tittade på motsatta sidan för sektion E.
Denna sträcka från Karl XV bro och ned till Västra Kyrkogatan besiktigades men stoppades på ett ytterst märkligt sätt:
En svärm ilskna getingar hade ett stort bo i en brygga och risken för personskada var för uppenbar.
Vi valde att lägga sträcka i malpåse till påföljande år och invigde istället nya sträcka ,
som gick från Pyttebron och ned till Gamla Båtklubben på Rönneåns västra strand. Den fick grön skyltning och låg mitt emot D-sträckan.


Lergöken Cup medverkade i lokal-TV 1994 vilket innebar ett enormt uppsving i antalet tävlanden! - Klicka på bilden för att se den större !
Det var tur att vi öppnade en ny sträcka då deltagar rekordet återigen slogs och nu passerades 100-gränsen med råge för antalet deltagande lag.
Inte mindre än 116 lag kom till start och från i år så avlystes B-sträckan för enbart barnfamiljer vilket var en annan stor nyhet det året.
Denna sträcka saknar de branta kanter som flera av de andra sträckorna har.
Nya sträckor och fler deltagare innebar mer resurskrävande åtgärder och detta innebar att vi lanserade sk."Sektions-Värdar".
Dessa var 2 funktionärer för varje sektion som såväl hjälpte till med att lösa problem samt hade övervakningen på sin sektion!
Systemet finns kvar än idag och är vidareutvecklat som en garanti för alla de timmar fisketävlingen pågår.

Det var året som fotbolls-VM gick i USA och många hade radioapparater med sig.
Som bekant så spelade Sverige till sig en bronspeng!
1994 så sammanföll återigen tävlingen med Rosfestivalen och detta blev en jättehit!
Ängelholms kabel-TV filmade ett "Ank-Race" anordnat av Roskommittén och i detta samband så filmades även Lergöken Cup.
Detta blev ett 9 minuters TV-Inslag som visades i Ängelholms kabel-TV.
Tillsammans med fotbolls-VM och Rosfestivalen så utvecklades det hela till den finaste sommarfest Ängelholm skådat,-om man undantar Ljusfesten förstås!

Varuhallen Hobby gick nu in som huvudsponsor och skänkte ett rikligt antal välbehövliga varupriser.
Sedan högkonjukturen dramatiskt havererade under 1992 så blev detta en välbehövlig ersättare för alla de firmor som försvunnit som sponsorer.

Någon gång så tycker man att vädret skulle slå bakut...Men åter så blev det strålande sol och värme!
Tävlingen år 1994 anses än idag som den mest lyckade någonsin!
Festen förlängdes ytterligare ett par veckor tack vare TV-visningarna på lokal-Tv:n!
Det blev till en underbar sommar året 1994 och Lergöken Cup hade förvandlats från en liten tävling till ett stort arrangemang som var vida känt...

Vinnare 1994 blev: Anneli & Willem Poelstra J:rLergöken Cup 1995


Året 1995 så togs den planerade F-sektionen i drift och de ilskna getingarna var nu blott ett minne då de frusit bort under den gångna vintern.
Sträcka F gav 21 välbehövliga platser och skyltarna fick ett vitt på svart botten.
Parallellt med detta så hade skyltar och materiel åter tjänat ut så en omfattande nytillverkning av mer robusta markörer skedde.

Under 1993 och 1994 hade röster höjts om att det önskades en ändring av tävlingstiden från 17.00-22.00 till en timme "tidigare".
1995 så togs just därför ett beslut på att tidigare-lägga starten av tävlingen.
Den största orsaken var att flertalet barnfamiljer inte klarade en så sen utdragning av dygnet som den gamla tiden innebar.
Barn blir lätt trötta och prisutdelningen skedde inte förrän bortåt 23.30-tiden och det ÄR för sent för de flesta med småbarn!
Sålunda blev den nya tävlingstiden mellan 16.00-21.00 och den förändringen stod sig t.o.m. år 2002.
Den nya ändrade tiden blev mycket uppskattad av alla! Utöver detta så lanserades inga nyheter under 1995.


F-sektionen "Vita Räck" tas i drift. - Klicka på bilden för att se den större !
En tragisk parantes: Under flera år deltog den kände sportfiskeprofilen Willem. Poelstra Senior tillsammans med sin fru Rose och övriga i familjen.
W. var en erkänt skicklig sportfiskare som rest världen över i stora mästerskap med flera meriterande placeringar i mete.
Trots detta så fanns det ingen tävling som gick upp emot "Lergöken" och övriga i familjen instämde i detta.
Därför så var familjen Poelstra stående gäster i detta mästerskap varje år.
1995 så deltog Willem. för sista gången i detta mästerskap då han gick bort tragiskt natten efter tävlingen i sjukdom.
Men han fick sluta livet med det bästa han visste: -en underbar tävling i goda vänners lag.
Idag för de efterlevande traditionerna vidare sedan dess av makan Rose och sonen Willem Poelstra Junior.


Vår logo för 1995 års tävling!
Den var från början handritad redan för invigningsåret 1989.
Men denna versionen skapades av en MAC-dator redan 1994!
Året därpå (1995) så scannades den över och "stylades om" en aning i PC-programmet "Dr Halo".

År 1995 så slogs åter ett nytt deltagar-rekord men faktiskt så kunde en viss avmattning noteras för första gången sedan starten 1989.
129 lag kom till start så ökningen blev måttliga 13 lag! Denna avmattning var välkommen eftersom den fysiska gränsen nu var uppnådd,

Detta i och med att samtliga sträckor var upptagna mellan Karl XV bro och ned till Tullakrok på ena sidan respektive båtklubben på den andra.
Sanndrömmen med fint väder fortsatte även 1995 och det får betecknas som närmast osannolikt att en tävling vädermässigt har klarat sig som den gjort hittills.
I sanningens tjänst skall det erkännas att någon enstaka skur förekommit under årens lopp bl.a. 1992.
Men dessa har i samtliga förekommande fall varit osedvanligt korta och lätta samt efterföljts av sol igen.
Något som får uppfattas som helt makalöst otroligt !

1995 års segrare: Karl-Johan Rosslin & Markus TegsellLergöken Cup 1996Så såg den helt nya PC-designade loggan ut 1996!
Från och med detta år så "satte vi en fiskar-keps på huvudet" på metaren,
och loggan började påminna om sitt nuvarande utseende
Det blå respektive gröna fältet symboliserade vattnet och grönskan som omger tävlingen.
Den var byggd med programmet Photoshop 4.0 i en 486-maskin.
Den var designad och förberedd för internet,-men någon sajt kom inte till stånd detta året.


Inga nyheter detta året. - Klicka på bilden för att se den större !
1996 så inträffade något lika märkvärdigt som önskvärt:
Antalet deltagare stagnerade och det exakt;-för 129 lag kom till start!!
Lergöken Cup har fått uppleva den ena osannolika företéelsen på den andra.
Och för första gången så togs ingen ny sträcka i drift!
Däremot så togs nya orienteringsskyltar i bruk med en modernare layout för att underlätta för de tävlande.
Dessvärre så fanns ingen Lokal-TV på plats vare sig 1995 eller 1996 och detta var verkligen synd.
Internet hade slagit igenom på allvar detta år sedan IT-revolutionen blivit ett begrepp under 1994 och 1995.
Men någon egen hemsida fick tävlingen inte trots att så var planerat beroende på det hela var så nytt.
Men tävlingen blev trots avsaknaden av en hemsida åter en succé med ett strålande väder återigen...

Vinnare 1996: Kjell-Erik Pettersson & Emil Ahlgren
Lergöken Cup 1997


1997 års tävling fick åter en milstolpes stämpel då tävlingen äntligen fick sin egna web-sida på internet.
På så sätt så kunde de som hade tillgång till en uppkopplad dator möjligheten att få viktig information fortlöpande!
Några andra nymodigheter i övrigt presenterades inte detta året.
Antalet lag till start noterade åter en liten ökning från 129 till 137 st och återigen så slogs det gamla rekordet!


Så såg logotypen för 1997 års tävling ut.
Ännu mer styling: "Lergöken" flyttades nedåt och en "mört" lades till för att markera det folkliga i fisket.
Mörten är en av de vanligaste och mest lättfångade vitfiskarna, och dominerar fångststatistiken på Lergöken Cup.
Nu blev den också logga för Lergökens första internet-sida detta året och i princip så presenterades en logga,
som är "state of the art" ännu idag och därmed enbart genomgått en marginell förändring utseendemässigt sedan 1997!

Vinnare 1997:J.Körmark & A Körmark på 2546 gram!Premiär för Lergöken Cup på Internet 1997. - Klicka på bilden för att se den större !


Lergöken Cup 1998


1998 blev den sämsta sommaren på ytterst länge och solen lyste mest med sin frånvaro detta år.
För första gången någonsin så var vi på allvar helt inställda på att tävlingen skulle utsättas för uselt väder.
Men trots allt så lyckades Lergöken-arrangemanget kryssa sig igenom regnskurarna och det var bitvis uppehåll och t.o.m sol!!
De största förändringarna 1998 var att ett lag nu fick innehålla i princip obegränsat antal deltagare.
Men endast två fick fiska samtidigt som innan och endast pris till ett två-mannalag delades ut som alltid innan.
Detta gav nu alla familjemedlemmar möjlighet att delta med fisket och på så sätt "lösa av varandra".
På så sätt ökade vi den familjära och festliga inramningen av tävlingen.
För andra gången så filmade lokal-TV:n och gjorde ett fint inslag från tävlingen som sändes ut lokalt i Ängelholm för de som hade kabel-TV.


Lergöken Cup 10 år 1998. - Klicka på bilden för att se den större !

Lokal TV:n som nu återuppstått gav åter en ny skjuts åt metartävlingen.
Tv-klippen från 1994 och 1998 finns idag arkiverade och kan lånas på DVD, på Stadsbiblioteket i Ängelholm.
Vi fick åter en liten ökning till drygt 140 startande lag.


Jubileums-logon för 1998, då tävlingen firade 5 år av arrangerade tävlingar!
Samma logga som 1997 fast första gången med en tillagd lagerkrans.

En annan förändring var att vi sänkte priset till 100.- från 140.- året innan,-vilken annan tävling kunde göra detta?? !!!
Orsaken var givetvis 10-årsjubiléet som tävlingen firade med pompa och ståt...
-Nja något överdrivet,-men litet grann i alla fall!

Vinnare 1998: J. THÖRNQVIST/P. MAGNUSSON på 1960 gram!

1999 års tävling blev historisk på sitt vis då den blev en av de sista fisketävlingarna i världen under 1900-talet.
Symbolen innehöll figurer som föreställde benkrokar och fisknät från stenåldern, mot en bakgrund av en "metare från nutiden".
På så sätt så ville Lergöken Cup åskådliggöra människan och fiskets utveckling från att först ha betytt liv och död, mat för dagen.
För att sedan med början i England utvecklats till en roande sysselsättning (av Isaac Walton), ett folknöje och en spännande hobby!
Notera att "mörten" har plockats bort, -detta för att ge plats åt "milennie-symbolerna", "nätet och benkroken".

Lergöken Cup 1999-Milennia

Blev en ordinär tävling i allmänhet där allt gick bra som vanligt med ett undantag:
Den elektroniska vågen strulade och vi fick väga in fisken manuellt.
Men detta beredde inga bekymmer för den uppsluppna stämningen som denna tävlingen alltid brukar ge,
gav istället korvförsäljningen en oväntad skjuts och vi sålde slut på allt!

Den större nyheten som lanserades det året var startkortet med två talonger som ifylldes av de tävlande.
Genom detta system så kunde en hel del stora arbeten sparas in då den övre halvan användes vid registreringen av lagen.
Den undre halvan behölls av den tävlande som en extra säkerhet vid invägningen.


Lergöken Cup Millenia - Förköp införs på prov. - Klicka på bilden för att se den större !
Vädret blev ännu en sådan där "strålande tävlingsdag" med massor av solsken.
Genomsnittligt så sjönk den totala vikten åter på fångad fisk.
Vinnarvikten på 2375 gram fiskades hem på G-sektionen som för första gången visade sina kvalitéer!
Detta var väntat en längre tid då motsatt sida som bildar D-sektionen varit bra ett flertal gånger.
Årtusendets sista Lergöken Cup var slut med massor av nöjda deltagare som ett muntert facit !

Vinnare 1999: B.Andersson/K.Andersson med 2375 gram!Lergöken Cup 20002000 års logga spann vidare på temat:"Milennie-skifte"!
Symbolen åsyftade på vår lilla plats i tillvaron.
"Allt i ett kretslopp;-Stora cirkeln är solen, runt den cirkulerar jorden, -den mellanstora cirkeln,
Månen cirkulerar runt jorden;-Den minsta med "metaren"i."
Då kom även den kära "mörten" tillbaka i loggan igen...

Det nya årtusendets första tävling bjöd inte på någon större dramatik utan den avlöpte lugnt och i samma trivsamma anda som alltid.
Men däremot så uppstod en liten smärre panik då antalet förköp slog alla tiders rekord just tack vare förköpen som var nytt i år!
På fredagkvällen före tävlingen hade mer än 120 biljetter sålts och med tanke på att det brukade komma ytterligare ett 60 tal oanmälda,
-så fick vi rejäl "panik" då vi såg antalet platser krympa i oroväckande takt.
I all hast så tvingades vi inviga nya sträcka "H" uppe längs med innerleden, -det stora trafikstråket genom stan.
Sektionsfärgen blev ett vitt "H" på cerise bakgrund, (färgen är ej violett -obs!).
Sträcka har sedan länge legat med i våra planer men det som gjort att vi tvekat är dess läge.
"H som i Helt avskild" skulle man kanske kunna uttrycka det då sträckan som går mellan Tegelbruksbron och Karl XV bro,
låg helt för sig själv uppströms Karl XV bro och man kom endast till denna sektionen via stadshuset eller Doktorsgatan.
Men nu hade vi inget val och sträckan snabb-besiktigades och godkändes under själva tävlingsdagen.
Mer än 20 nya välbehövliga platser fick vi och vi kunde andas ut.
När tävlingen var igång så visade det sig dock att vår oro var något överdriven för antalet oanmälda tävlande,
inskränkte sig till mindre än 20 lag men H-sträckan var ändå välkommen.
Med H-sträckan så skrevs också en annan historia då vi för första gången hade vår första tjej som sektionsvärd!


Lergöken Cup 2000 - Sektion H och Infocenter invigs. - Klicka på bilden för att se den större !

Ann-Charlotte Johnsson tillsammans med Benny Nilsson agerade sektionsvärdar på den nya sträckan.

Förköpsbiljetten gjorde ett viktigt intåg år 2000 och betydde såväl markant ökad säkerhet som avlastning vid sekretariatet.
Vi hade dock haft ett test av förköpsbiljetter redan under år 1999, men det slog igenom först år 2000.
Ytterligare ett smart drag var att förköpen skulle ske på Varuhallen Hobby (som butiken hette då).
På så sätt så skulle flera poäng vinnas eftersom man "tvingades ned" till butiken och därmed så ökades merförsäljningen inför tävlingen!
Så är det ännu idag och nästan alla förköp sker nere hos Bengt på Varuhallen som också är Lergöken Cup huvudsponsor No. 1.

Bilden finns i sin rätta storlek under fliken "Förköp - Startkort" på vår hemsida inför tävlingen.

En annan stor nyhet var den nyss nämnda förköpsbiljetten som starkt avlastade arbetet i sekretariatet som ju annars var betungande när kontanter i stor mängd skall hanteras.
Idén växte fram av sig självt då flera av de trogna tävlingsfiskarna önskade just ett sådant system.
Idag så sker nästan 80% av all biljettförsäljning genom förköp på Varuhallen Hobby och säkerheten har höjts samtidigt som vi besparats mycket arbete.
Redskapshandlaren i stan Bengt Larsson får dessutom en rättmätig del av kakan genom sin starkt ökade försäljning i samband med tävlingen.


En annan nyhet var den kraftfulla uppdatering vi gjorde och ersatte det sk. "regelplanket" med nya Info-Center
Nya skyltar med fräsch grafik ersatte de gamla som hade varit med sedan PC:ns barndom.
Gammal grafik gjord i "Dr Halo" eller i Mac ersattes med ny gjord i moderna bildprogram.
Ett helt nytt logiskt upplägg innebar en lättöverskådlig informations central.
På så sätt blev de "onödiga" frågorna mindre och vi fick mer tid till annat.

>

Vår tredje stora nyhet år 2000 - det nya "INFO-CENTRET".

Vädret som blev det sämsta i mannaminne denna urusla sommar gjorde åter en storstilad "omväg" och gav en av årets finaste dagar just på tävlingsdagen.
Åter så blev Lergöken en stor succé och den goda stämningen infann sig snabbt.
Inga störningar inrapporterades utan allt förflöt enligt våra planer och önskemål.
Invägningen förflöt utan problem och fjorårets trilskande elektroniska våg var utbytt mot en dito pålitligare.
En förbättrad mjukvara ( nytt datorprogram) underlättade arbetet ytterligare vid hanteringen av lagen och invägningens data.
22.20 så kunde prisutdelningen ta sin början och alla lag som vägt in kunde hämta ut ett pris.
På vilken annan metartävling kan man göra detta???
Strax före 23.30 tog korvarna slut och därmed även tävlingen som tackade för sig.
Inte så långt efter så återkom det dåliga vädret (redan någon timma sedan vi packat ihop samma natt !) och sommaren blev urusel med ett undantag:
Den soliga - roliga tävlingslördagen den 8 juli 2000!

Vinnare 2000: KJELL-ERIK PETTERSSON & EMIL AHLGREN 3388 GRAM PÅ A17
Lergöken Cup 20012001 års logga symboliserade ännu en gång vår fortsatta färd in i 2000-talet!
En stiliserad"karta" visade tävlingens geografiska placering , d.v.s. Ängelholm och Rönneå!

2001 års tävling betydde åter en skaplig ökning av antalet startande lag från 153 till 177 st d.v.s. med hela 24 st.
Denna gången stod vi beredda med åtskilligt fler platser än under år 2000.
Den enda nyheten för 2001 var att vi hade avsatt en ny sträcka under beteckningen .
Denna går mellan Järnvägsbron och Sockerbruksbron,-på sockerbrukssidan och hade då cirka 15 extraplatser.
Sektionen som fick färgen ett svart "I" på turkos botten utgjorde en reservsträcka för sektion G men togs i drift först år 2002.

Ett "sorgebarn" i sammanhanget var den av växtlighet starkt förfallna G-sträckan som tyvärr "degraderats" till reservsträcka.
Detta efter att fungerat som en ordinarie huvudsträcka sedan 1995.
Kommunen släppte helt underhållet på detta avsnitt av en outgrundlig anledning medan andra åslänter fick ett bättre öde.
Tyvärr så såg det ut som att kommunen inte kommer röja upp i slyet för att på så vis återskapa en alldeles utmärkt sektion!


Lergöken Cup 2001 - Sektion G blir en reservsträcka. - Klicka på bilden för att se den större !

Sommaren 2001 blev en mycket bra sommar, -ja ovanligt "normal" och nästan klassisk med det bästa vädret i juli.
När hände det senast???
I vilket fall som helst så blev semestermånaden den bästa på mycket länge och precis "lagom" varm.
Tävlingsdagen var inget undantag även om det såg en aning hotfullt ut om att det skulle bli regn.
Hur som helst så bestod det fina vädret kvällen ut om än att det mulnade på de sista två timmarna.

Tävlingsdagen förflöt helt perfekt utan några som helst problem.
Den förbättrade organisationen vid sekretariatet spelar en nyckelroll i detta sammanhang som t.ex:
Det förbättrade info-centret från år 2000 fungerade åter precis som avsett och de flesta frågor och spörsmål fick de tävlande svar på där.
På så sätt så kunde trycket på funktionärerna minska för att istället ge utrymme att sälja startkort och byta in förköp mot d.s.

Dystra siffror om ålen i världen...

"Fisket blev någorlunda normalt med de sedvanliga vitfiskarna mört,löja,id och braxen samt en hel del abborre.
Även en och en annan liten gädda kom upp men däremot så var ålfångsterna oroväckande små.
Ytterst få ålar registrerades vid invägningen, en tillfällig avvikelse får man hoppas."

Så skrev jag då, men tyvärr så var denna iakttagelse helt korrekt och 6 år senare så trädde ett omfattande ålfiskeförbud i kraft!
I sammanhanget så kan undertecknad nämna att det sista stora ålfiske-året i Rönneå inträffade sommaren 1993.
Då fångade jag inte mindre än 11 kg (!) ål under några timmar vid småbåtshamnen.
Intet ont anande så skulle det visa sig att ålen minskade mycket snabbt vid den tiden...

Något som var mycket roligt var att vinnarna 2001 satt på A-sektionen för andra året i rad!
Denna har ansetts som "dålig" och ratats av många tidigare år.
Åter så kunde det bevisas att A-sektionen är en "vinnar-sträcka" om man förstår sig på att fiska på rätt sätt där.
Det är en typisk "långspö-sektion" där man snabbt kan få stora fångster av mört,löja och abborre med långspö i näckrosbältet.
Något som grabbarna kom underfund med direkt när de fiskade här.

Ännu en lyckad tävling har genomförts i det sommarfagra Ängelholm med många nöjda deltagare!

Vinnare 2001: MICKE ADAMSSON & ANDERS PERSSON på A24 - 4572 GRAM!Lergöken Cup 2002Logotypen för Lergöken Cup år 2002 ville åskådliggöra en av Rönneåns absolut vackraste platser i Ängelholm.
Vita Räck och Karl XV Bro som här har genomgått en smärre "förvandling" i ett bildprogram för att "passa in" litet bättre.
Bron med platsen nedanför är en av de tyngsta symbolerna i dessa sammanhang.
(Bron revs vårvintern 2005 till förmån för en ny bro...)

En gång i tiden var det en tull här och kallades då för tullportsplatsen.
Numera är det en vacker oas ofta använd för vackra bröllopsfotografier.
Att det dessutom är bra fiske precis här gör inte det hela sämre precis.
"Mörten" hade åter fått ge vika för att framhäva 2002 års logotype som var fylld av små detaljer.


Den 14:e upplagan av Lergöken Cup blev åter en succé med ånyo nytt deltagarrekord som nu snabbt närmade sig "200-vallen" av deltagande lag.
Populariteten tycks aldrig vika sig utan ökningen fortsatte och under år 2002 med beskedliga 9 lag.
186 lag mot 2001-års 177 blev facit och bristen på platser började att bli mer påtaglig.
G-sektionen som funnits med ända sedan 1994 fick nu stängas helt efter att undertecknad arrangör trampade i ett dolt getingbo och blev stucken.
Denna typ av faror tillåts inte existera då getingen är ett av sveriges farligaste djur och kan ge allvarliga tillstånd för överkänsliga och för barn.
I-sektionen togs nu i drift av gav en del välbehövliga nya platser och kommunens uppröjning av slyet var en bidragande faktor i denna sektions tillkommelse.
Genom ett bra detektivarbete och en del tur så kunde det också återskapas ersättningsplatser såväl på C-sektionen och H-sträckan.


Lergöken Cup 2002 - Sektion G stängs och ersätts med nya I sektionen. - Klicka på bilden för att se den större !
Idyllisk bild från nya sektion "I" från premiäråret 2002.


2002 års tävling bjöd åter på ett alldeles strålande sommarväder med massor av värme som sedan stod sig långt in i september
De sk. engångsgrillarna hade på allvar slagit igenom och spred sina väldofter i den ljusa sommarkvällen och bidrog starkt till den stämning som råder på tävlingen.
Ensamfiskaren Rolf Lehmann vann på H-sektionen med 2568 gram, som nu bevisade sina kvalitéer för första gången.

Vinnare 2002: ROLF LEHMANN PÅ H22 - 2568 GRAM!

Lergöken Cup 2003Det talades då och även nu om "3-G" som översatt betyder "Tredje Generationen" och detta förknippas med mobiltelefoni.
Men även Lergöken Cup fick sitt "3-G" då vi talar om 3:e generationens fisketävling då flera stora förändringar slog igenom.
Det stiliserade klöverbladet i loggan med siffrorna i symboliserade de tre utvecklingsfaserna av tävlingen genom tiderna.
Året 2003 blev ( 10 år efter den förra stora förändringen) ett mycket viktigt år då Lergöken Cup nu fick en ny samarbetspartner.
SIF Skälderviken var nu för första gången medarrangör då behovet av personal för tävlingen var alarmerande stort.
Därför var denna förstärkning med mer än 10 man verkligen välbehövlig.
Lergöken Cup består av mycket logistik, -dvs. transportarbeten av olika slag och detta kräver stora resurser.
Samtidigt så firade tävlingen 15-årsjubileum så det passade bra att gå in i den sk. "tredje fasen" som loggan ovan symboliserade.

Vi ändrade samtidigt tävlingstiden för andra gången genom att lägga denna ännu en timma tidigare och orsaken var den samma som året 1995.
Folk tyckte även att tiden 16.00-21.00 var för "seg" och orsakerna är enkla:
Antalet tävlande är fler och invägningen tar mångdubbelt längre tid än den tog när tävlingen introducerades.
På motsvarande sätt tar det längre tid att lägga in vikterna i datan.
Antalet småbarnsfamiljer har växt lavinart och de trötta småbarnen tar hårt på föräldrarna.
Därför var denna andra tidsjustering ytterst välkommen.


Lergöken Cup 2003 - "Den tredje generationen" med massor av nyheter ! - Klicka på bilden för att se den större !
En annan nyhet var att vi invigde nya sektion som förlades utmed det sk. Papegojan området i östra Ängelholm.
Symbolen för sektionen blev ett svart "J" på en limegul bakgrund.
Vädret var även denna dagen vackert men vinden var mycket skarp och det hade regnat mycket under natten så vattenståndet var högt.
Sly och annat otrevligt var svårare att forcera än tänkt från början så antalet platser som hade beräknats till omkring 50 st. stannade på blott 17 (!).
Trots detta så hamnade många lag här uppe och större delen av den nya sektionen fylldes med tävlanden på de framtagna platserna.

Under 2003 så var det även dags att ersätta de gamla robusta men ack så tunga, ack så slitna markörerna med nya och lättare dito.
De nya markörerna är tillverkade av aluminiumprofil och testades först och lämpligt uppe på nya J-sträckan.
Dessa kom att vara förpackade i en box som varje sektion fick ha till sitt förfogande tillsammans med annan viktig utrustning.
De nya markörerna och den nya utrustningen kom successivt att ersätta den gamla under 2003 - 2004. Denna utrustning används än idag!


Teknisk modell av den nya markören som togs i bruk första gången 2003.
Blåsten blev ett ständigt irritationsmoment men påverkade inte den fina stämningen som alltid omgett tävlingen.
Folket stortrivdes och grillarna spred väldofterna vida omkring likt tidigare år.
Fisket har under en längre tid visat en vikande tendens och detta året var inget undantag från detta om än att det bara rörde sig om några ynka gram i skillnad.


Gemytlig trängsel vid invägningen år 2003 - notera den nya effektiva avspärrningen.

Invägningen fick nu en förbättring i köhanteringen då en ny avspärrning togs i bruk.
Genom denna så ordnades folket på ett bättre sätt och obehöriga hölls utanför prisbordet som förbereds just under invägningen.
Då tävlingen slutade redan klockan 20.00 så var förnöjsamheten med detta ytterst hög och lär locka ännu fler deltagare i framtiden.
Ett digert prisbord från bygdens fantastiskt generösa företagare satte kronan på verket för 15-årsjubilerande Lergöken Cup !
F-sektionen korade segrarna som fiskade upp 2524 gram tillsammans på plats F23.

Vinnare 2003: Wiktor Eriksson & Eric Karlsson från Klippan med 2524 gram!

Lergöken Cup 2004Christian II fick stå symbol för tävlingen då vi ironiserade över årtalen för Ängelholms grundande kontra tävlingens 15 och 16-årsjubileranden.


Sedan starten 1989 så har Lergöken Cup nästa iklätt sig ryktet om "solens tävling" vilket innebär att vi haft en nästan osannolik tur med vädret.
Så har det också varit även om att man i sanningens namn skall erkänna att det förekommit regnskurar på ett par av tävlingarna.
Dock så har det vackra vädret övervägt och åren 1994-1995 var makalösa i sitt slöseri med sol och värme.
Men år 2004 var den turen med vädret definitivt till ända.
Tävlingsdagen lördag 10 juli 2004 började dock med sol då vi byggde upp sekretariatet men sedan skulle allt förändras.
Ju längre dagen led ju sämre blev vädret, molnen tornade upp sig och regnet var ett faktum redan vid 09.30-tiden på förmiddagen.
Efter detta klockslaget förekom inget uppehåll utan ovädret tilltog i styrka i stället.
Det hela utvecklades till ett oresonligt läge som fick sin kulmen precis vid prisutdelningen, något man sent skulle glömma.
Beroende på detta så byggde vår duktige hantverkare Patrik Berg ett snedtak som kunde monteras vid behov på sidan av vagnen.
Vid otjänlig väderlek så skulle detta snedtak, den s.k. "kepsen" vara till en oerhörd nytta i framtida tävlingar!


Dyngvått, dyngvått men humöret var det inget fel på då de tävlande bar "solen inom sig istället !
Bilden är tagen på H-sektionen mitt i ett av de värsta skyfallen vilket bilden tydligt påvisar...

Annars så gick tävlingen helt enligt planerna och det var andra året med SIF Skälderviken som samarbetspartner tillsammans med FC Haradal.
Det samarbetet har blivit mycket lyckat och vi hoppades att detta samarbete kunde fortsätta lika framgångsrikt även i framtiden.


Lergöken Cup 2004 - J-sektionen öppnas ej, Box'04 har premiär. - Klicka på bilden för att se den större !

En rad med nyheter sjösattes på allvar 2004 för att förbättra tävlingen ytterligare:

1 - Nya markörer ersatte nu helt de gamla, slitna och framförallt jättetunga och farliga markörerna från 1995.
I tio år har dessa hängt med så förnyelsen var minst sagt befogad.
En viss oro för att de nya markörerna skulle ta skada då de slogs ned i marken kom helt på skam då de var långt starkare än väntat.
Förhoppningsvis håller dessa minst lika många år som de gamla.

2 - Walkie-talkies var en nygammal nyhet som återinfördes igen på Lergöken Cup för att spara dyra mobilräkningar.
En annan fördel är att det går snabbare att kommunicera via dessa än att ringa upp var gång man skulle ha fatt i någon.
Ytterligare en fördel är att man kan "lyssna av varandra" för att vara uppdaterad med kollegorna,
vilket i sin tur ökar spridningen av nyheter på sektionerna under pågående tävling.
Så dessa apparater (vilka dock ej ersätter mobiltelefonen utan kompletterar dessa) blev ett viktigt tillskott i säkerheten runt tävlingen.

3 - Servicebox-04 var ett nytt djärvt grepp ägnat åt sektionsvärdarna där de nu kunde ha alla sina redskap samlade.
Markörer, walkie-talkies, sopsäckar, fiskeredskap och första förband är några av de viktiga ting som Box-04 inrymmer.
På så sätt så kan sektionsvärdarna arbeta smidigare än de gjort förr om åren.


Sektion J som skulle blivit en ny "ryggrads-sträcka" drogs in helt i år då de äldre sektionerna med råge inrymde samtliga tävlande.
Givetvis hade det urusla vädret påverkat antalet deltagare men definitivt inte så att det märktes.
En omfattande röjning av åkanterna bidrog också att antalet platser på nästan samtliga sektioner ökat markant.Ett stort tack och farväl till Karl XV Bro eller "Gamla Karlan" som den också hette i folkmun.
Bron vilken byggdes av Motala Verkstad år 1864 i stål, som sedan kläddes i betong har blivit sann historia nu...

Ett tungt farväl togs också till vad undertecknad ansett som Ängelholms vackraste plats vilket ett otal bröllopsfoton tagna genom tiderna också kan intyga.
Likväl togs det hårdnackade beslutet av politikerna att riva bron till förmån för den hårda trafikens expansion genom stan.
Därför så blev den regniga sommaren 2004 den absolut sista för denna vackra plats på sektionerna E och F då bron revs under föråret 2005.
Om den nya bron blir lika vacker är osäkert men att den gamla charmen från 1860-talet definitivt är borta för alltid är däremot stensäkert...

Fotnot: Den nya Karl XV Bro blev vacker faktiskt i sin sobra vintage - design i svart och guld.
Men den gamla bron VAR vackrare, och i och med detta så inleddes en besynnerlig politisk holmgång som skulle ge fler ekon några år senare...


Ny markör som teknisk modell 2002 (-se ovan!) - Omsatt till dess verklighet 2004!


En ny rekordvikt sattes på Lergöken Cup 2004 !
"Det nappar bättre när det regnar" är onekligen en sann devis då segrarvikten på 7901 gram aldrig varit högre.
Det var teamet Lars Nilsson och Jan Bergqvist från Eslöv Ringsjön som stod för den bedriften och de satt på E28.
Några rejält feta braxnar i slutet av tävlingen avgjorde det hela till deras fördel.
Hoppet ned till tvåan och trean var lika slående då dessa tillsammans inte kom upp i segrarnas vikt...
En hel del braxen kom upp tack vare regnet som gynnar huggvilligheten hos denna vitfisk.
Andra "regn-fiskar" som tex. lake nappade också denna dag.
Till år 2005 hoppas vi dock på ett bättre väder som knappast kunde blivit mycket sämre.
Men att humöret stod på topp trots vätan stod inte att ta fel på.
"Sol i hjärta -Sol i sinne -Lergöken Cup vilar glatt i vårt minne" skulle man kunna avsluta 2004 års tävling med som en bra devis...

Vinnare 2004: Lars Nilsson & Jan Bergqvist från Eslöv med 7901 gram!

Lergöken Cup 2005I loggan för 2005 hamnade den lilla människan i fokus och vi hyllade dig som medverkar/medverkat i Lergöken Cup!

Året 2005 var det första året efter en tävling som genomlidit en "rejäl rotblöta" och då var det vädret som åsyftades.
Aldrig någonsin tidigare i historien har tävlingen blivit så grovt förolämpad vädermässigt som under 2004.
Därför så var nerverna på såväl undertecknad som hos de andra funktionärerna på "helspänn" tävlingsdagen 2005.
Det fanns verkligen all anledning att vara bekymrad för orosmolnen såväl fanns som mullrade rent bokstavligt talat runt om kring oss.
Hela Ängelholm var omgivet av ett otal åskväder som var hotfullt nära och blott 5 km bort i Munka Ljungby spöregnade det och åskade.
Men osannolikt nog så förblev vädret fint om än att det var klibbigt. Kanske "vågade inte" vädret bråka med oss denna gången...


Boxarna som infördes till sektionsvärdarna liksom den övriga utrustningen fick ta mycket stryk beroende på vädret 2004.
Alla boxar var dyblöta och det tog lång tid innan de blev helt torra inuti i alla skrymslen och vrår.
Även Info-Center skadades då allt regn trängde genom plasten i affischerna på dess svagaste punkter och fick bytas ut.
Däremot så blev markörerna de starka vinnarna då de visade sin robusta styrka såväl 2004 som 2005.


Den usla sommaren 2004 var nu glömd och nya tag togs detta år och SIF Skälderviken medverkade för tredje året.
Rutinerna var nu väl inövade och en mycket väloljad organisation genomförde tävlingen som åter blev lyckad.
Mycket av arbetet består av logistik och till bemanning av metsträckorna sk. sektionsvärdar.
Bakom allt detta ligger 100-tals, kanske 1000-tals timmar av oavlönat arbete varje år i en minutiös planering av tävlingsdagen.
Därför så sker ytterst sällan incidenter orsakat av slarv eller ouppmärksamhet i organisationen.
Däremot så är det svårare att skydda sig mot externa händelser som påverkar tävlingen negativt.
Under 2005 så skedde två tillbud lokalt ute på 2 olika sektioner men i båda förekommande fallen så löstes problemen proffsigt av respektive sektionsvärdar.
I det ena fallet så kom vår unika personals utbildning i sjukvård till användning då en metare skadat foten.
I det andra fallet krävdes en större insats och tillkallad hjälp efter avslutad tävling då en extern person uppträtt störande och aggressivt.
Båda fallen löstes med en häpnadsväckande säkerhet som bevisar att vår personal är ytterst kompentent och rutinerad...
Vädret bidrog till mycket och vi var tillbaka i den gamla goda trallen med uppehåll och fin stämning ute på sektionerna.

Engångsgrillarna pyrde på många ställen och spred sina väldofter över metplatserna.
De som ej grillade köpte antingen pizza eller annan färdigmat från någon av de otal krogar som finns i stan.
En del hade picknick med sig hemifrån också så att det är en sann folkfest går ej att ta miste på.
Folkfiskarna trivdes "som fisken i vattnet" och deltagarantalet ökade åter en aning mot år 2004.
Bilden ovan bevisar hur en rätt dålig metplats "förvandlats" till en plats att njuta av livet på istället.
Den medhavda maten och drycken förgyllde tillvaron och gav dessa glada människor en av sommarens höjdpunkter trots allt.


I skuggan av ännu ett terrordåd utgjorde Lergöken Cup ett lättsamt avbrott...
Torsdagen den 7 juli så skedde det som ej fick ske och mitt i alla förberedelserna så rullades vansinnet upp på data och TV-skärmar.
Ännu ett våldsamt terrordåd skakade denna gången London och plötsligt så har den mörka verkligheten kommit obehagligt nära inpå oss.
Men vi måste kunna göra ett avbrott för att orka ta oss vidare i vardagen som blir extra grå och trist när sådant här inträffar.
Det hela blev därför en avkopplande eftermiddag som fick folk att glömma den vansinniga omvärld vi tvingas leva i idag.
"Ta spö't ur garderoben och gå å' fiska" är ett motto vi myntade för snart 20 år sedan.
Att Per Gessle senare skulle infoga detta textstycke i en låt, till vissa delar,
-talar sitt tydliga budskap för att vi skall kunna leva vidare i en allt galnare värld...
Ungarna som badade i ån ovan påvisar att man kopplar av helt och njuter av sommarens friheter trots allt otäckt som sker runt om oss.


Att sektion E tillsammans med H-sträckan utgör våra "ryggrads sträckor" är ingen hemlighet.
De är båda vidsträckta och mycket bra tekniskt sett så därför så sväljer de många tävlande också.
Det innebär i sin tur att tävlingen till stor del kommer att avgöras här och så blev det också.
Sträckan nedanför sjukhuset är också en av de bästa i centrala Ängelholm i methänseende.
Det finns många djuphålor där braxen gärna trivs och chansen är stor att man får bra vikter.
Vinnarna Jeff Juhlin och Daniel Holm satt på E23 och det var alltså inte så långt från E28 som var 2004 års segrarplats.
Även 3:e laget satt på E-sektionen vilken var mycket framträdande i årets tävling.


Vinnare 2005: Jeff Juhlin & Daniel Holm från Helsingborg med 4040 gram!

Lergöken Cup 2006


Logotypen år 2006 fortsatte på temat om kända byggnadsverk längs Rönneå, Denna gången stod "Gröna Huset" som modell.


Lergöken Cup 2006 blev den 18:e tävlingen i ordningen sedan starten 1989.
Tävlingen har föregåtts av en osedvanligt lång period med extremt fint sommarväder.
Sista vårmånaden maj blev urusel med kyla, blåst och regn, men sedan kom kompensationen direkt i början av juni.
Juni inleddes med högsommarvärme som sedan i princip obrutet stod sig ända fram till tävlingsdagen,
och särskilt under veckan fram till tävlingsdagen var det nära nog besvärande hett.
Man borde verkligen inte klaga på sommarvärmen men det kanske blev litet för mycket av det goda 2006.
Därför så blev just tävlingsdagen sanslöst lyckad vädermässigt då några få regndroppar förde med sig litet svalkande vind och lättare molnighet.
Därmed så var den delen av tävlingen upplagd för att ge en succé-artad kväll vilket det blev också.

Nytt fångstrekord igen år 2006!
När solen gassar och det är varmt och skönt så nappar det i regel ej fullt så bra som när det är ostadigt och regnigt.
Tävlingen 2004 gav prov på detta när segrarvikten på knappa 8 kg i hällande ösregn, blev ett nytt rekord för Lergöken Cup.
Tidigare så har den genomsnittliga segrarvikten varit på mellan 3500 - 4500 gram och flertalet år ännu lägre.
Något år låg segrarnas vikt på blott 2500 gram och en oro insmög sig för att något hänt med fisken i ån.

Den oron var obefogad och vid ett provfiske med HD/NST veckan innan tävlingen, så nappade det friskt och det såg lovande ut.
Något som skulle stämma till punkt och pricka under 2006 års Lergöken Cup.
Årets vinnare skulle kamma ihop inte mindre än 8111 gram, nytt rekord dessutom i gassande sol (!)
Och det gamla rekordet på 7901 gram från 2004 slogs alltså med 199 gram och åkte all världens väg.
För 3:e året så var det på sektion E som den grövsta och mesta fisken fanns, ett känt faktum.
Därför så sattes den nya rekordvikten till 8100 gram trots att det var fint väder.
Dessutom så kunde rekordet blivit ännu högre eftersom en av de grova braxarna som nappade, tappades enligt vinnarna...


Bilden ovan är ett signum på denna tävlingens brännpunkt som gör den så omtyckt.
Enkelheten och skönheten som ger ro och avkoppling i ett allt mer kaotiskt och sönderstressat samhälle.
Av många så uppfattas Lergöken Cup som en "oas" där lugn och harmoni råder.
Tyvärr är detta blott under några få timmar mitt i sommaren.
Men i genäld brukar tävlingen pricka in det bästa vädret mitt i sommaren med några få undantag.
Lergöken Cup blev åter den fulländade sommarfest alla önskade till punkt och pricka.
Genast började många deltagare längta drömskt efter Lergöken 2007.
Tala om något man saknar innan det ens är slut...

En liten parantes i sammanhanget:

Korpfotbollslaget och fiskeklubben FC Haradal spelade sin sista fotbollssäsong sedan Korpen i Ängelholm upphörde.
Orsakerna är många till att intresset för motionsfotbollen, som den sedan kallades upphörde efter säsongen 2006.
Men generellt så kan man skylla på allt mer inrutade scheman för familjerna med träningar för barnen och annan tidsbrist.
En viktig faktor till var att datorer och den kommande unga generationen som växt upp med detta inte längre var intresserade av fotbollen...
FC Haradal skulle dock vara aktiv under ytterligare ett par år innan klubben lades ned.

Vinnare 2006: Jörgen & Peter Olsson från Ängelholm som vann på nya rekord-vikten 8111 gram!
Lergöken Cup 2007Logotypen år 2007 tog upp temat om fiskeredskapen från förr och fram till nutid.


Året då vädret ändrade på historien rejält...

Lergöken Cup har under 18 år kunnat verkställas som arrangemang till punkt och pricka.
Trots att det funnits hot om inställelse beroende på vädrets makter.
Faktiskt så hotade just vädrets makter historiens allra första tävling premiäråret 1989.
Men som genom ett under så slutade regnandet och tävlingen kunde genomföras i en strålande kvällsol!
Efter den aning knaggliga premiären så följde en lång räcka av bekymmersfria år i detta hänseendet.
Hela 90-talet blev i princip helt bekymmersfritt och regn av värre karaktär förekom antingen före eller efter tävlingen,
om än att det kunde hänga på en skör tråd emellanåt eller att vi fick någon liten regn eller åskskur.
Denna "tur med vädret" stod sig t.o.m. år 2003 men sedan så började det hända allvarligare saker...

I början av den ordinarie tävlingsveckan, i juli, så möttes man av denna dystra syn från Rönneås å-promenader.


Tävlingsdagen 2004 blev en minst sagt våt och bedrövlig upplevelse men tävlingen kunde genomföras åtminstone.
Denna hemska tävlingsdag gav en otäck hint om vad som komma skulle med tanke på vårt klimat.
Efter denna "våta Lergök" så följde två "lugna" år, 2005 och 2006 men hotet fanns där hela tiden.
År 2005 så var det mycket kvavt och åskan mullrade hotfullt runt om oss i en 360 graders cirkel.
Vi var i princip omslutna av åska men just över Ängelholm så var vädret fint, mycket märkligt!
Även 2006 var det ett tag risk för regn men vi klarade oss även då.

Men 2007 så ändrades historien på ett brutalt sätt då det satte igång att regna kopiöst från midsommar och framåt.
Tyvärr så tilltog detta regnande de följande veckorna och markerna övermättades med nederbörd.
Den enda vägen för allt regn gick nu via Rönneå som därmed började stiga våldsamt.
Tyvärr så steg ån extremt och det bildades stora översvämmade områden uppströms så "katastrofen" blev ett faktum:
Alla å-promenader ställdes under vatten och översvämningarna uppströms var ytterst omfattande.
Vattnet skulle aldrig kunna hinna sjunka undan till tävlingsdagen...
För första gången i historien så fick Lergöken Cup ställas in, -ett sant dråpslag!

Men beslutet var helt korrekt då riskerna var för många och utsikterna till fiske och tävling i princip var obefintliga.
En ytterst oväntad draghjälp fick vi genom SR Radio Kristianstad som satsade helhjärtat!
Undertecknad blev intervjuad i radio under den planerade tävlingsveckan där beslutet tagits om inställelse av tävlingen.
Budskapet gick ut i etern med besked och det var minst sagt välkommet i denna svåra stund för Lergöken Cup.

Ett sk. "briefing-möte" mellan Haradal och SIF, där vi normalt finslipar det sista innan tävlingen blev istället ett sant krismöte.
Ett nytt datum måste i all hast plockas fram och tack vare den helt spruckna planeringen så,
blev det möjligt att hitta en tävlingsdag först i september och det blev just 1/9 som blev tävlingsdagen!
Men genom detta så skrevs ett stycke historia igen:
För första gången så fick sommar-tävlingen Lergöken Cup genomföras under en höstmånad.
Hur detta skulle te sig var höljt i dunkel med tanke på att de flesta återvänt från sina semestrar och hade hösten framför sig.
Men det hela blev faktiskt ett lycko-kast och väldigt få lag som gjort förköp på sommaren fick förhinder.


Lergöken Cup gjorde ett lyckat avsteg från att vara en sommar-tävling!


2006 sattes ett nytt fångstrekord, 2007 var det omvänt med mycket låga vikter istället...


Nära nog alla lag som gjort förköpen under sommaren kunde ställa upp 1 september vilket var ytterst glädjande.
Under ett kort tag såg det mörkt ut med risk för stora prishöjningar till 2008 års tävling.
Detta hot kunde nu undanröjas och det bästa av allt: - Vädret var nära nog perfekt under tävlingsdagen!
1 september bjöd på en hel del sol och temperaturmässigt så var det ingen större skillnad mot sommarens tävlingar.
Mycket snabbt så infann sig den "rätta stämningen" och tävlingen blev mycket lyckad till slut.
Dock så togs hänsyn till den mycket kortare dagen så ännu ett historiskt steg togs.
Tävlingstiden flyttades från den ordinarie mellan 15.00-20.00 till att bli mellan 13.00-18.00 istället.
Även sekretariatet öppnade 2 timmar tidigare än brukligt, alltså redan klockan 10.00 så slog vi upp portarna.
Genom detta snilledrag så innebar tidskompenseringen att tävlingen ljusmässigt sett blev den samma som på sommaren.

Något som var märkligt var det drastiskt försämrade fisket där segrarvikten blott var 1/3 -del av 2006 års fångstvikt.
Den enda förklaringen så här långt måste ha berott på det alltjämnt grumliga vattnet som ej klarnat sedan sommarens översvämning.
Vattenstånd och ström var annars relativt normalt, kanske en aning högre än snittet vilket ej torde ha någon betydelse.
Men fångsterna reducerades även av en annan orsak: Ålfiske-förbudet som trätt i kraft 1/5.
Förekomsten av ål har de senaste 30 åren drastiskt sjunkit till en kritisk nivå.
Därför togs det kontroversiella beslutet av fiskeriverket att förbjuda allt ålfiske upp till 3:e vandringshindret.
Förbudet omfattade alla utom de yrkesfiskare som fått dispens att fiska ål.
Därför så fick nya skyltar som tydligt upplyste om förbudet tillverkas och komplettera Info- Center.
En stor eloge ska riktas till alla tävlanden som respekterade detta trista förbud utan omsvep på tävlingen!Ett historiskt beslut av en dyster karaktär var ålfiskeförbudet som infördes på Lergöken Cup...


Ålfiskestoppet bidrog därmed till de minskade fångsterna.

Året 2007 går till historien och vi har tagit läxa och lärdom därav...

Med facit av vad som hände sommaren 2007 så kommer planeringen av tävlingen se annorlunda ut i framtiden.
Bl.a. så kommer "dolda" (läs alternativa) tävlingsdatum att planeras in om olyckan skulle vara framme igen.
En ny strategi att möta klimathoten gäller även för Lergöken Cup i framtiden.
Så långt gäller det drastiska förändringarna men i övrigt så gäller samma goda tradition som innan:
Lergöken Cup är och förblir den fina tävling den alltid har varit och ska så förbli vad som än händer.
Det är vårt mål i vart fall.
2007 års tävling blev åter lyckad tack vare medarrangörerna SIF Skälderviken och alla samarbetspartners som ställt upp så fint.
De tävlande visade ett sant prov på förståelse under de svåra sommardagarna i juli och kom tillbaka,
med oförminskade krafter och stort engagemang genom att fiska och umgås den 1/9!
Alla vi tillsammans gör det hela till den roliga sommarfest "alla talar om året runt".
År 2008 så firar dessutom Lergöken Cup 20-års jubileum som tävling, något du ej får missa!
Då satsar vi extra mycket på tävlingen och siktar på en del kul överraskningar!


Vinnarna av Lergöken Cup 2007 blev Stefan & Eva Andersson.
Lergöken Cup 2008Loggan 2008 presenterade stadshuset "Bumerangen" av Sten Samuelsson från 1975 - Kanske den vackraste loggan hittills.

År 2008 så var det dags för den 20:e tävlingen i ordningen sedan starten 1989.
Därmed så var man spänd på hur jubileums-tävlingen skulle avlöpa med tanke på den extremt usla sommaren året innan.
Men allt blev någorlunda lugnt och tävlingen kunde genomföras helt efter ritningarna,
något man ej varit bortskämd med under de senaste åren med tanke på just vädret.
Men "spänningen låg i luften" rent bokstavligt talat 2 gånger då 2 kraftiga åskskurar drog fram.
Den första kom precis vid starten Kl. 15.00 och den andra vid 17.30 tiden.
Detta aktualiserade på nytt faran med åska i samband med fiske.
Därför så tillkom bl.a. en ny varningsskylt för just faran åska-fiske i samband med 2009 års tävling.
år 2008 blev också det sista året i samarbete med SIF Skälderviken som valt att hoppa av tävlingen i framtiden.Sebastian Bergström skötte datan under jubileumsåret 2008.

Trots att vattenståndet var normalt så var fisket åter igen ovanligt magert och fånsgtvikterna var låga.
Vad detta beror på är svårt att förklara men en bidragande orsak kan vara ålfiske-förbudet som gäckar.
Sedan 2007 så infördes ett ensidigt ålfiskeförbud som endast omfattar fritids fiskare och sportfiskare.
Orsaken till detta anser Fiskeriverket genom att "vi har lättare att bära ett förbud än yrkesfiskarna"...
Tanken är ju absurd för det är trots allt yrkesfisket som tagit lejonparten av ålen och genom detta förbud lär ålnedgången knappast hejdas.
Men det är bara att "gilla läget" och följa reglerna men kanske Lergöken Cup's största ål genom tiderna släpptes tillbaka.
Den uppskattades till 1,5 kg och det var på A-sektionen som denna återutsattes...


Åskan drog över tävlingen 2 gånger samma kväll och oron för personskada var i viss mån överhängande.

Det klena fisket avgjordes alldeles i "slutminuten" av laget Patrik Berg & Staffan Hedberg.
När blott 5 minuter återstod så låg lag Berg - Hedberg rätt risigt till då de bara fått ett par små mörtar och en liten abborre.
Men då så återupprepades den klassiska situationen att den som är trägen och ej ger upp brukar vinna.


Ryggtavlan på Staffan Hedberg med en av flera hemmasydda tröjor (!) som lagen hade, inför jubileumstävlingen.

Så skedde också, för en svag dragning i linan uppfattades hos Staffan som snabbt svarade med en perfekt krokning!
Resultatet blev en majestätisk bugning i spöt och det var tal om stor fisk, -ja riktigt stor fisk!
En präktig braxen på 2,5 kg hade fattat tycke för den maskagnade kroken och när fisken landats så utbröt stor glädje!
Dock så var laget ej säkert på vinsten men snart så stod det klart att de själva överraskats med det bästa av allt:
Vinst på Lergöken Cup!


Vilken uppvaktning man fick!


Den fantastiska uppvaktningen i bilder: Trots åska och regn så blev man överraskad av allt detta!

Mitt under tävlingen så blev undertecknad uppringd av lag Patrik Berg & Staffan Hedberg som ville bjuda på en "liten"överraskning.
Det var minsann tilltaget i underkant för världens uppvaktning mötte mig på E-sektionen!
Det var uppdukat på 2 stora campingbord såväl 2 kandelabrar med levande ljus i, tårta, present och en "blomsterkvast" väntade.
"Blommorna" var ölkorvar som satts i ett knippe ! och man trodde att man "fyllde 50 år" så fin var den uppvaktningen.


Den fina och mycket goda jubileumstårtan samt undertecknad "riktigt prydd" efter den makalösa uppvaktningen!

Som om detta ej var nog så fick jag en minnessak utformad som en elegant ljusstake i glas med inskriptionen "Lergöken Cup 20 år".
Givetvis så ville lag Berg & Hedberg men även Lag Nyman hedra mig för att jag arrangerat Lergöken Cup i 20 år.
Maken till överraskning har jag inte upplevt och jag tackar alla inblandade, -djupt rörd för den fina tillställningen.
Bilder från detta hittar du i galleriet för år 2008.
Men föga anade laget "Berg - Hedberg" då, vad som skulle hända sista 5 minuterna för deras del...

20 årsjubileet innebar ett gigantiskt prisbord!

När invägningen avklarats så kunde tidernas kanske största prisbord för tävlingen delas ut och det var rikligt av dessa.
Åter så kunde vi stoltsera med: "Den som stannar på prisutdelningen får ett pris med hem"!
År 2008 så kunde 108 lag ta med pris hem, där vinnarna fick ihop 2650 gram och lag 108 fick 45 gram fisk!
Jubileumstävlingen år 2008 kommer ligga som ett mycket varmt minne om hjärtat efter all uppskattning man fick.


Denna vackra minnessak utformad som en ljusstake kommer gärna fram till högtidliga tillfällen och fester numera.


Kanske är dessa två herrarna de lyckligaste segrare som någonsin korats genom tiderna!

Vinnarna av Lergöken Cup 2008 blev Staffan Hedberg & Patrik Berg.

Lergöken Cup 20092009 års logotype avbildade en fiskfångst från en påse under en tidigare tävling.

En metartävling i skuggan av en otäck lågkonjuktur...Inte sedan den förra svåra konjukturnedgången 1992 så var situationen så spänd ekonomiskt som den var under ingången av år 2009.
Orsaken var den kollaps som världs-ekonomin genomgick strax efter OS i Peking då många amerikanska investeringsbanker gick omkull.
Mest känd var konkursen hos Leeman Brothers på Wallstreet och som drog med sig stora delar av bilindustrin i ett "fritt fall".
Krisen nådde ju oss några månader senare och den turbulenta "SAAB-affären" blev en svår prövning för Sverige.
Men lågkonjukturen nådde aldrig "landet Lergöken Cup" för här var det högkonjuktur på prisbordet!
Därmed så undanröjdes genom ett idogt arbete hoten om ett magert prisbord och tävlingen blev "precis som vanligt" trots allt.
Då SIF Skälderviken ej längre var samaarbetspartner så kom tävlingen att skötas med hjälp av en rad "handplockade" funktionärer, från olika håll.
Det hela blev mycket bra och fungerade klanderfritt och vädret var behagligt med en hel del sol.
För första gången på riktigt länge så kändes det vädermässigt "som på den gamla goda tiden"!

Sommarfesten - ett nytt inslag i Ängelholm gav extra skjuts åt tävlingen!CA Event var ett rätt nybildat bolag som specialiserat sig på att anordna olika arrangemang.
Dessa hade parallellt en stor sommarfest på Stortorget och det gav en extra kick åt Lergöken med många flanörer.
Antalet lag höll sig precis som tidigare år på i runda slängar 170-200 lag och den rätta stämningen infann sig igen.
Vädret var behagligt och vi slapp åska, regn och blåst vilket var riktigt länge sedan vi upplevt frånvaron av.
Därmed så blev tillställningen riktigt lyckad och vid prisutdelningen belv det extra festligt!
Företaget Pyro Tec bjöd på confetti och små smällar när segrarna korades.


Trängseln vid sekretariatet var precis lika stor som vanligt.

Normala fångstvikter utan ål för 3:e året!År 2009 så var fisket mer normalt med högsta segrarvikten på 5048 gram och som vanligt så var det braxen i påsarna,
som gav topp-placeringarna ute på sträckorna.
Men det kom upp en hel del småfisk också vilket syntes på de täta placeringarna längre ned i tabellen.
Förbudet att fiska ål tillämpades för tredje året på raken och tyvärr så ser detta ut att bestå även i framtiden.
Ålbeståndet är närmast utrotat beroende på flera faktorer som överfiskning, miljöförstöring etc.
Men ännu en gång så kan det riktas en stor eloge till alla tävlande som respekterade ålförbudet och inte en enda ål påträffades i påsarna!


Sommarfesten med sina attraktioner "Funballz" t.v. och musikuppträdande t.h.

Sann feststämning förgyllde Ängelholm på nytt!
Sektionsvärdarnas imponerande fångst av braxen som gav dem vinsten år 2009.

I vanlig ordning så infann sig snabbt en sann feststämning då folk lät sig väl smaka av medhavd eller inhämtad mat.
1-gångsgrillarna har en gång för alla blivit en succé då man snabbt kan anrätta diverse läckerheter.
Antingen så kan man grilla på traditionellt sätt medan andra använde grillarna som en alldeles utmärkt "spis".
Hemligheten är att förvara maten som ska värmas i tunna aluminiumformar som värms snabbt av grillen.
Undertecknad fick smaka en fantastisk kyckling med potatisgratäng värmd på detta viset.
Trots alla medhavda drycker så var gemytet totalt hela tävlingen igenom.
Det fanns bara en stor baksida med det hela; -aldrig tidigare har så mycket skräp lämnats kvar på sektionerna som i år.
Det innebär att en del förändringar som kom att ske inför 2010 års tävling.

Sektionsvärdar vann Lergöken Cup för första gången!!För första gången någonsin så vann våra sektionsvärdar Tommy Andersson & Martin Månsson och detta skedde på F-sträckan vid Vita Räck.
Trots att de turades om att springa runt och kolla så att allt fungerade så kunde de likväl bärga var sin braxen!
Till sina jättebraxnar, 2,7 kg och 1,9 kg så hade de också en del småfisk.
Även på D-sträckan och andra håll så kom det upp braxen och markant var ett stort antal grova mörtar som fångades.
Den 21:a Lergöken Cup blev en ytterst lyckad metartävling för såväl tävlande som arrangörer!


Vinnarna Martin Månsson & Tommy Andersson t.h. - 3:e pristagarna till vänster om dessa.

Vinnarna av Lergöken Cup 2009 blev Martin Månsson & Tommy Andersson.
Lergöken Cup 2010
2010 års logotype avbildade Ängelholms Badhus som utgjorde en klassisk silhuett utmed Rönneån.
Vad man då börjat ana var en veritabel politisk karusell om badhuset som påbörjats.
En helt färdig lösning på gamla SCAN-området under namnet "Zoetrop" revs hastigt och besynnerligt upp av politikerna.
Orsaken var PEAB och den s.k. "Hälsostaden" som lockade politikerna i Ängelholm.

Vad värre var, Badhuset fick hastigt stängas sedan bassängen sprack sommaren 2012.
Nu står Ängelholmarna helt utan badhus sedan dess, men ett nytt är äntligen under uppförande vid sjukhuset...

- Klicka på loggan ovan för att läsa mer om den.


22 år av Lergöken Cup avverkades i och med 2010 års tävling och tävlingen närmar sig snart 25 år-jubileum vilket är otroligt och fantastiskt!
För många människor så har tävlingen blivit en "institution" dit många återvänder år efter år och planerar sina semestrar efter.
Redan när tävlingen skapades år 1988, -året INNAN första tävlingen så grundlades idéerna som är verksamma än idag:
1 - Tävlingen ska vara folklig - därav namnet "Folkfiske".
2 - Det ska vara enkelt och okomplicerat att delta.
3 - Alla ska ha råd att vara med att tävla!

Detta är de tre grundprinciper som sattes som mål i det absoluta förrummet redan från starten och det är något som består än idag!
Men parallellt så måste "Lergöken" hänga med sin samtid och detta på många olika vis.
När tävlingen drog igång år 1989 så var det enorm högkonjuktur och mycket lätt att "ragga priser" till denna.
Men den teknik som fanns då var inte tillnärmelsevis så utvecklad som dryga 20 år senare.
Men vi gjorde det bästa efter de förhållanden och resurser, som tävlingen hade att tillgå då.
Det fungerade ju!

Sedan så vet vi att en enorm lågkonjuktur och kris kom på 90-talet men vi red ut den galant.
Ännu en ny kris kom 16 år senare och otroligt nog så märktes knappast den heller.
Prisbordet var "lika fullt" som vanligt och litet fräckt nog så kan man nästan påstå följande:
"Kriserna i världen kommer och går - Men Lergöken Cup finns alltid och består!"
Detta är ytterst glädjande och många längtar ständigt till ännu en tävling vilket känns i hjärtat hos en tävlingsledare!År 2010 så introducerades Lergöken Cup som ett "Social Networking" på webben genom Facebook.

Lergöken Cup har aldrig gjort avkall på sin grundidé men har samtidigt försökt att anpassa sig till sin samtid.
Internet som gjorde sitt intåg i mitten av 1990-talet var ett sådant exempel och 1997 så låg Lergöken Cup på "webben" för första året
Därefter så har tekniken förbättrats allt eftersom genom åren.
Men först under 2010 års tävling så gick "Lergöken" in i ett socialt webb-nätverk för första gången.
Detta var genom introduktionen av Facebook som startades för första gången år 2007.
Denna typ av "social networking & kommunity" är sålunda en rätt ny företeelse liksom bloggar och "twittrande".
Men syftet av att använda Facebook var ett helt annat: - Att snabbt nå ut med sitt budskap - snabbare än tidigare!
Detta tänk gick hem och då Facebook har många anhängare idag och att sidan även kan visas utanför medlemsskapet.
Så succén var m.a.o. rätt given!
Blderna från tävlingen låg i princip uppe online vilket innebar att de som ej kunde delta kunde se vad som hände nära nog i realtid!
De som deltog kunde också genom sina telefoner "kolla läget" om de ville.

Men grundbulten i hela idén var utvecklingen av "smart-phones" - Smarta telefoner som främst genom Iphone blivit något av "var mans egendom"
Facebook var den största nyheten 2010 där man kunde följa vad som hände såväl före, som under tävlingen samt även litet efter avslutad tävling.
Detta har förenklat kommunikationen och kommit för att stanna tillsvidare, som det ser ut nu.

I övrigt så blev 2010 års tävling som hade badhuset som tema på logotypen en rätt "normal" tävling.
Men för första gången sedan år 1992, så hamnade det vinnande laget på D-sektionen vilket var mycket länge sedan det skedde.
Vädret var helt underbart utan orosmoln, rent bokstavligt talat.
Istället så sken solen mer eller mindre oavbrutet och det blev en i stora drag ytterst lyckad tävling.

Fisket var något bättre än det normala och segrarvikten låg på knappa 5 kilo och det på mestadels småfisk.
Det som var annorlunda och kul var att vinnande lag Högberg / Persson satt på D-sträckan!


2010 års vinnare Lars Högberg från Laholm kände månne på sig att han skulle vinna med lagkompisen,
då han njöt av en rejäl "Havanna" under pågående tävling :)

D-sektionen invigdes år 1992 och samma år så korades den första vinnaren på den sektionen.
Men sedan så skulle det dröja hela 18 år innan en vinnare på nytt skulle koras här.
Efter alla år, med få undantag med korade segrare på E och F-sektionerna så var detta extra kul!
De två påföljande placeringarna, varav 2:an som var en ensam-fiskare, blev korade på E respektive F-sektionen.
4:e platsen var åter ett lag på D-sträckan.
Kanske innebär detta ett litet trendbrott för framtiden...


2010 års vinnare blev Lars Högberg & Andreas Persson från Laholm.Lergöken Cup 2011
2010 års logotype är en stiliserad bild föreställande ett av metarens viktigaste tillbehör:, flöten. - Klicka på loggan för att läsa mer om den.
År 2010 som lagts bakom oss bjöd på en mycket fin sommar som fortsatte efter Lergöken Cup det året.
Därefter så följde en normal höst och det blev åter en kall fin vinter, den andra på raken faktiskt!
Det blev nytt år, 2011 och man hoppades på ännu en fin sommar efter en inledningsvis rätt kall vår.
Riktigt så blev det ej då sommaren blev väldigt regnig över lag men däremot ganska varm trots detta.
Dock så inleddes juni månad med riktigt fint högsommarväder och man hade höga förhoppningar till en fin sommar i början.
Sedan så blev det allt ostadigare och ständiga fronter med regn och ibland åska drog upp över landet.
Men just tävlingsveckan och framför allt tävlingsdagen 2011 blev väldigt fin.
2010 års tävling innebar en stor förnyelse på webben efter att det sociala nätverket Facebook hade introducerats med stor framgång!
Konceptet med senaste nytt samt alla bilderna på Facebook fick en förnyad framgång 2011.2011 års Lergöken Cup fick en fantastisk reklam tack vare Kommunens nya infartsskyltar!
Två skyltar är placerade utmed motorväg E6 från norr mot söder och vice versa.
Den tredje (ovan) är placerad vid infarten utmed Klippanvägen.

Men det var nu dags för en mer materiell förnyelse också: Info-center behövde rustas upp och moderniseras,
liksom att förverkliga idéerna om en s.k. ”balustrad” bakom-på prispallen (byggnadsställningen) som vi lånar varje år på Lyft & Byggmaskiner.


Den nya balustraden (Reklam-Center) som skänktes av Thörnqvist Plåt 2011 var en mycket välkommen nyhet!
Den andra stora plåten skulle bli det nya Info Center som togs i drift enligt planerna 2013.

Thörnqvist Plåt tillfrågades och åter så fick vi en oerhörd respons från denna fina plåtfirma!
År 2003 så skänktes material till våra markörer som alltjämnt med få undantag är i nästan som nyskick.
Två stycken stora aluminiumplåtar för dels balustraden samt till ett nytt Infocenter fick undertecknad tillverkat hos dessa.
Plåtarna kunde avhämtas ett par veckor före tävlingen. Den ena plåten blev alltså en reklam-balustrad och passades in till ställningen.
"Reklam-Center" pryds av de olika företagen och samarbetspartners som ställde upp som ni kan se vid provmonteringen ovan.
Inför varje tävling så byts reklamen delvis ut för att anpassas efter de som är samarbetspartners just det året…
Info-Center med plåt nr. 2 togs i bruk enligt planerna i samband med jubieumstävlingen år 2013.

En annan nyhet var en del förändringar vid sekretariatet rent fysiskt.
Det hade innan rått en del kaos i samband med inskrivningen av lagen:
I nämnd följdordning så börjar man att fylla i startkortet med namn och adressuppgifter samt vilken sektion (lottad eller barn & familjesträcka),
man önskar befinna sig på. Därefter så ställer man sig i kön för att lämna in startkort och förköpsbiljett eller betala.
Just denna biten har varit en aning kaosartad och detta behövdes verkligen styras upp!


Illustration av sekretariatets förändrade - förbättrade utformning inför 2011 års tävling

Nu så skiljdes stationen där man själv fyller i startkorten från stationen där man registrerar sig genom ett separerat kö-system och en ny fålla.
Försäljning av fiskeredskap samt förtäring fick dessutom en egen fålla från andra hållet.
Det var ett viktigt steg som innebar att kaoset tidigare år i stort sätt försvann i sekretariatet, till år 2011 års tävling.
I samband med detta så togs nya boxar i bruk för att hantera plastpåsarna som också fungerar som såväl "lotter" på de lottade platserna och sträckorna.
Dels för de övriga påsarna som fungerade som tilldelande platser på barn och familjesträckorna. Därmed så styrdes denna viktiga biten upp ordentligt från år 2011!Illustration av sekretariatet som det var tänkt vid prisutdelningen. Omsatt till verkligheten så blev detta lyckat!

Det var nu det tredje året sedan samarbetet med SIF Skälderviken hade upphört och det handplockade manskapet var väl intrimmat där alla visste vad som skulle göras.
Det är många arbetsuppgifter på tävlingsdagen:
Transporter till tävlingen - Montering och byggnation - Utsättande av markörer på sektionerna - Bemannande av sekretariatet med de olika funktionärerna.
- Övervakning av sektionerna av sektionsvärdarna.
– Insamlande av markörer och städning av sektionerna och till sist rivning av sekretariatet och borttransport av all materiel inklusive allt skräp.

Men ett starkt manskap innebar att allt åter fungerade klanderfritt.
Sektionerna som användes 2011 blev åter desamma som varit sedan 2004:
A-B-C-D-E-F-H samt I-sektionerna. G och J-sektionerna förblev i malpåse ”som vanligt” då dessa ej behövdes.
En stabilisering av antalet lag innebär att vi sedan länge klarar oss väldigt väl på utan sektionerna G och J.
G-sträckan har varit misskött och igenvuxen sedan början av 2000-talet.
J-sektionen som ligger långt avsides utlokaliserad på Papegojan-området behövs ej heller i nuläget.
En mycket positiv nyhet när det gäller sektionerna f.ö. är arbetet med att hålla dessa rena och fina från sly och ogräs som inletts!


F-sektionen nedan för Karl XV Bro och Vita räck är kanske den vackraste sektionen av alla!

Det hela började år 2010 på E-sektionen där det nya bostadskomplexet ”Rönne Park” stod klart.
Hela E-sektionen hade röjts av från sly och buskar. Detta arbete fick sin fortsättning år 2011,
där man främst märkte den fina uppstädning som B-sträckan, vid sekretariatet fick.
Genom ett samarbete mellan Kommunens personal - resurs och dåvarande Contendo Utveckling så var detta möjligt.
Genom detta så kan man troligtvis se det tidigare arbetet med att röja å – sträckorna i egen regi, som ett i princip avslutat arbete med få undantag förstås.


E-sträckan mellan Karl XV Bro och ned till Järnvägsbron har fått en omfattande ansiktslyftning.
Det har inneburit fler platser igen sedan sly, mindre buskar och träd samt fult växande grenar har rensats bort.

Spindeln i nätet blev M. Sällström som åter skötte datan och registrering av lag, fångst och vikter.
Detta processarbete fungerade i vanlig ordning klanderfritt.

Fisket blev fångstmässigt ganska så återhållsamt där segrarvikten på dryga 3 kg blev en förhållandevis låg siffra.
Toppnoteringen från 2006, fångstrekordet för Lergöken Cup ligger på dryga 8 kilo!
Under 2011 så var det rätt jämnt mellan lagen, med en ganska jämnt sluttande fångstsiffra i placeringarna.
De första 4 placeringarna låg rätt nära varandra och sedan gjordes ett litet hopp ned till fjärdeplatsen fångstmässigt.
Därefter så föll fångstvikterna med en svagt sluttande kurva.
I vanlig ordning så utgjorde braxen i påsarna en garanterad topplacering.
I övrigt så bestod fångsterna i huvudsak av småfisk som mört, abborre, löja, snorgärs och id.
Sedan 2007 så råder ett totalt ålfiskeförbud. Så det blev för 5:e året på raken som man inte fick behålla ålen.


Total fiskelycka med stor sommarkänsla på H-sektionen!

I sammanhanget så kan det nämnas att just Rönneå utgör ett litet positivt undantag med en förhållandevis livskraftig stam av ål.
Genom ett omfattande arbete med utplanteringar av glasål från Kemira samt manuell flytt förbi vandringshindren från Ringsjön med lastbil för den lekmogna ålen,
till havet, pågår sedan flera år tillbaka som ett led i fiskevården för att värna om den akut rödlistade och utrotningshotade ålen.
Vädret på tävlingsdagen blev en sann solskenshistoria (förlåt uttrycket) och vädret höll sig på topp hela dagen och även hela kvällen faktiskt.
Det var soligt, lagom varmt vilket gjorde inramningen av tävlingen riktigt lyckad.
Det hade nu gått tre år sedan den ekonomiska världskrisen som slog till hårt år 2008.
Men i vanlig ordning så kunde tävlingen Lergöken Cup ”stå utanför” detta finansiella elände.
Det innebar att prisbordet i vanlig ordning var mycket välfyllt av våra goda samarbetspartners.
Lägg där till de bästa priserna som tävlingen alltid står för till vinnarna!
Därmed så blev Lergöken Cup 2011 åter till en succé rätt igenom.

Gemytlig trängsel vid prisutdelningen 2011.


Vinnarna av Lergöken Cup 2011, flankerade av 2:a och tredje-pristagarna.

Vinnare av Lergöken Cup 2011 blev Johnny Andersson & Bert Bengtsson från Eslöv – Ringsjöns SFK. De satt på plats E31 och fiskade ihop 3019 gram!

LERGÖKEN CUP 2012:Logotypen för Lergöken Cup 2012 var given - Klicka på bilden ovan för att läsa mer om Pyttebron och den infekterade striden om denna.

Orosmoln på himlen 2012…
Året då Lergöken Cup blev tillfälligt"politiskt"!

Regimskifte i samband med valet hösten 2013 innebar att beslutet om Pytteleden revs upp!

Under alla år sedan uruppförandet av Lergöken Cup 1989, så har tävlingen varit en opolitisk företeelse för att alla ska kunna känna sig välkomna!
Detta har och är ännu alltid ett viktigt måtto för den omtyckta tävlingen.
Men år 2010 - 2011 så förändrades det hela på ett dramatiskt sätt då en 40 år gammal idé dammades av.
En trafikled skulle dras över från Klippanvägen via Storgatan och vidare rakt över där den älskade Pyttebron står idag.

I klartext så innebär ett genomförande av Pytteleden att Pyttebron måste rivas,
naturområdet och cykelbanan längs med denna försvinner därmed och ersätts istället av en motorled.
Politikerna ville tona ned det hela storleksmässigt men verkligheten kommer sannolikt att bli en annan.
Detta innebär troligen i realiteten en ny ”innerled” genom detta naturkänsliga området,
och därmed så går en stark symbol för Ängelholm vid Rönneå förlorad där många ljusfester hållits sedan 60-talet.
Därtill ett naturskönt område, en lunga och en oas som därmed går förlorad...Pyttebron och G/C-banan fotograferad våren 2012 som idyllen ser ut än idag.
Stora värden stod på spel när man likväl beslutat att bygga Pytteleden trots folkets protester.

Tillika så går ett ytterst omtyckt rekreationsområde med många naturvärden förlorat och ersätts av en bullrande trafikled.
Den gamla båtklubbens miljö med sina unika båthus riskerar också att gå förlorad om projektet genomförs!
Hela frågan blev till en het politisk potatis med ett stort engagemang av kommuninvånarna.
En kommitté under namnet ”Rädda Pyttebron” bildades med en namninsamling detta året vilket ledde fram till en folkomröstning och stora protester mot bygget.


En tänkt vision (bildmontage) om hur det hela kanske kunde se ut om Pytteleden skulle byggas.
"Utsikten" är exakt densamma baserat på bilden ovan. Hösten 2013 förlorade dock de sittande politikerna makten och beslutet om att bygga Pytteleden revs upp!

Lergöken Cup har fram till detta nu ALLTID stått som såväl opolitisk som oberoende av flera olika skäl.
Lergöken Cup har med få undantag alltid ”skött sig själv” och har aldrig emottagit några ekonomiska medel från Ängelholms Kommun,
med få undantag för bl.a. en toalett under de första åren som tävlingen pågick.
Men denna gången så kunde vi ej stå utanför längre då den nya trafikleden utgör ett framtida och omedelbart hot mot den vackra miljön.
Där har metartävlingen därmed del i det hela. Pyttebron är också den sista av alla de gamla broarna som finns kvar i Ängelholm.
Redan år 2005 så revs den vackra gamla Karl XV bro. Då väcktes inga protester alls mot det ingreppet.
Den nya bron blev en vacker ersättare men onekligen så var den gamla stålbron som inkapslats i sten och betong under förra seklet,
vackrare än den nya. Men inga protester hördes år 2003 - 2004.
För första gången någonsin så tog härmed undertecknad som tävlingsledare därmed en politisk ställning berörande Pyttebron,,
i en mycket het politisk fråga som starkt engagerat men dessvärre också splittrat kommuninvånarna.
Folkomröstningen kördes över av politikerna och därmed så har jag gjort och sagt min politiska åsikt om detta..

Det hela skulle dock ta en ny och positivt dramatisk vändning under 2012! - Återkommer tíll detta längre ned.
Även valet 2013 innebar en stor politisk omvälvning där det borgerliga styret sedan tidigt 70-tal förlorade makten i Ängelholm.
Mycket berodde sannolikt på just politikernas svek mot omröstningens NEJ till pytteleden några år tidigare...Ombyggnaden av "Lindex-Supermarket-huset" fotograferat våren 2012.
Kvarteret Falken står inför en stor förvandlingsfas för ögonblicket!

Avslutningsvis i detta sammanhanget av förändringarnas vindar, så kommer kanske Lergöken Cup att behöva flytta.
Bygget av "Rönneå Brygga kan stoppa den nuvarande platsen för sekretariatet,
eftersom kvarteret Falken vid ICA Supermarket, Lindex m.fl. är satt i en stor förvandling.
Hösten år 2011 så inleddes på allvar ett omfattande ombyggnadsarbete av köpcentret som ingår i kvarteret Falken.
Kommande år 2013 / 2014, så inleds nästa fas där bostadskomplexet ”Rönne Brygga”, på den nuvarande parkeringen ska uppföras.
En rad nya höghus liknande de som ligger vid gamla Wigral-området ska byggas. Ett stort parkeringshus tillkommer dessutom.
Den nuvarande parkeringen försvinner därmed temporärt. Detta innebär kanske behovet av att flytta sekretariatet som legat nedanför sedan 1993 till en helt ny plats framtvingas.

År 2014 fick vi flytta mycket riktigt och sekretariatet hamnade nere vid Rönnevik istället. El och vatten köptes in från den närbelägna minigolfbanan.Ombyggnaden av "Lindex-Supermarket-huset" fotograferat vid sekretariatet, våren 2012.
Kvarteret Falken bebyggdes på den nuvarande parkeringen och en flytt av sekretariatet blev därför nödvändig inför 2014 års tävling.

"Dock så är inget av detta klart ännu men risken finns att byggkaoset tvingar till en flytt.
Framtiden får utvisa det hela."
Det blev sålunda en påtvingad flytt år 2014 och även 2015 års tävling är förlagd på annat håll...

Till skillnad från Pytteleden så är detta ett led i staden Ängelholms naturliga utveckling, som man kan ha synpunkter på, men ej kan stoppa.
Farhågor finns dock att bryggor (därav namnet) anläggs på ån, precis där sekretariatet idag ligger.
Därmed så finns det kanske inte platser på B-sträckan när bygget kommer stå klart…
Efter att Kommunen gett Lergöken Cup den fina status som tävlingen fick 2012 så kanske allt ändå löser sig till det allra bästa!
Historien har sin gång och framtiden får utvisa hur det hela slutar i verkligheten…

Ett återtagande av nedläggningsbeslutet av Lergöken Cup 2012:

I en ren protest mot den havererade folkomröstningen, så beslöt undertecknad då att lägga ned Lergöken Cup.
Men eftertankens kranka blekhet kom i fatt men likväl så hann nedläggningsplanerna komma ut i massmedia.
Därför så gjordes detta drastiska uttalande i Helsingborgs Dagblad - Länk: "Sommarens metartävling blir den sista"

.Men jag gjorde ett återtagande med följande motivation:

" Världen blir inte bättre av att Lergöken Cup läggs ned, det finns bara förlorare på ett sådant beslut! "

Däför så återtogs beslutet av nedläggning. Genom detta så skedde ett snilledrag på många vis!
Inte nog med detta, - en livsepisk belöning skulle undertecknad erhålla av Ängelholms Kommun och näringslivet i staden!
Återkommer till detta längre fram!

 

Så gick själva tävlingen Lergöken Cup 2012:


En av metarna på H-sektionen har gått ned på slänten för att fiska under 2012 års Lergöken Cup.

Efter all uppståndelse och besvikelse som sedan vändes till det positiva igen så arrangerades Lergöken Cup helt enligt planerna.
Trots vissa problem så fick undertecknad i hop manskapet, då man oroades av att nedläggningshotet möjligen gett problem med rekryteringen.
Detta kom dock på skam och ett fullt manskap med några nya ansikten löste alla problem och det blev åter en lyckad tävling!

Det ständigt aktuella vädret började riktigt fint denna dag 14 juli på självaste Kronprinsessan Victorias födelsedag.
Men åskans orosmoln fanns likväl med i leken, så som så många gånger tidigare genom åren och åskan skulle låta höra av sig...
Men som sagt så började tävlingsdagen enastående vackert och detta lockade man ur huse och det gick så bra att startkorten tog slut!
Detta var ett kvitto på att tävlingen minsann verkligen överlevde det nedläggningshot som aviserats tidigare under vårvintern.


"Palle vs Anka :-) Patrik Berg fick gott sällskap av ett ankpar, när sekretariatet byggdes. Givetvis så blev de bjudna på frukost!

Först fint sedan en släng av regn och åska...

M.a.o. så var det bara att köra iväg och trycka fler startkort till allas stora glädje! Risken för en bojkott av tävlingen var därmed kommet helt på skam..
En tung sten föll från mitt och medarrangörernas hjärtan och nu så kunde vi därmed sikta vidare mot framtiden..
Fisket var i vanlig ordning rätt normalt med en hel del vitfisk och för 6:e året så gällde fångstförbudet på ål som tyvärr nog kommit för att stanna.

Dagen inleddes med sol och riktigt härlig sommarvärme som gav gamla härliga ekon från förr om åren. Men regn och åska skulle komma..
Mot eftermiddagen runt klockan 16.00, en timma efter starten så tornade molnen upp sig och åskan började att mullra rejält.
Det kom också en del regn och en hel del åsksmällar. Men de som verkligen fick ta den sanna "smällen" var en nyinstiftad visfestival vid Västersjön!
Premiäromgången av visfestivalen drabbades av ett par timmars veritabelt skyfall och kraftig åska, vilket var ett hårt slag mot arrangörerna och deltagarna där.Anders Reimer med sonen Jonas älskar Lergöken Cup och pappa är medverkande arrangör och sektionsvärd.

En fin kväll på Lergöken Cup 2012 avslutades med ett par segrare som var oväntade, men väl värda segern!

Medan visfestivalen drabbades hårt så klarnade det upp snabbt igen och det blev en fin seneftermiddag och kväll. Något vi tackar för!
Kvällen förflöt på lugnt helt i den avspända och gemytliga anda som Lergöken Cup blivit känd för.
Rykten om "grova braxnar" cirkulerade på flera håll men även fina vikter på mindre vitfisk hos en del tävlande.
När tävlingen var över så droppade många in med bastanta fångstpåsar men segrarna skulle bli en överraskning för de flesta av oss!
Segrarna skulle nämligen bli självaste Bengt Larsson och Grigorij Dulesov där Bengt är vår kämpe på Varuhallen.

Men Grigorij är en långväga gäst ända från Ural och blev därmed vår mest långväga segrare hittills av Lergöken Cup någonsin!
Lergöken bevisar sålunda åter att det är en minst sagt internationell tävling, om än att de utländska deltagarna är få.Damens klädsel i fråga skvallrar om att en åskskur precis dragit förbi uppe på sektion H.

Ännu ett digert prisbord delades ut till de som placerade sig!

Sålunda så kunde Bengt Larssons lag koras som segrare på 2012 års Lergöken Cup!
För 3:e gången så korades ett segrande lag på sektion som därmed stärker sin position som en "vinnar-sträcka.
Prisförrättningen var avslutad runt klockan 22.30 vilket också skulle bli för sista gången så här sent..
Från 2013 års tävling så kom allt att påbörjas en timma tidigare. Det innebär att tiderna justerades bakåt på dygnet ännu en gång.


Ännu en upplaga av Lergöken Cup har avverkats, denna gången efter ett allvarligt nedläggningshot hängande över sig.
Men förnuftet segrade och tävlingen lever vidare starkare än någonsin!
Undrar månde vad Bengt Larsson tänkte när han vann tillbaka de priserna som han skänkte till tävlingen innan... :-)

Vinnare av Lergöken Cup 2012 blev Bengt Larsson & Gregorij Dulesov från Ängelholm / Jekaterinburg (Ryssland). De satt på plats D17 och fiskade ihop 3700 gram!

En fantastisk efterdyning på Lergöken Cup 2012:


Dagen då undertecknad blivit utsedd till Ambassadör för Ängelholm, 16 augusti kommer aldrig att glömmas!

Mitt under de slutliga förberedelserna av 2012 års tävling så dök ett "mystiskt kuvert" upp i brevskörden hos undertecknad.
Då man var mitt uppe i de mest hektiska förberedelserna så fäste man inte så mycket avseende vid innehållet, eller ska vi säga: Jag hann inte!
Först ett par dygn efter tävlingen så läste jag igenom brevet ordentligt, och förstod att det var något riktigt, riktigt stort på gång!
Jag besökte en god vän som också fick läsa brevet och denne som är van vid större tillställningar noterade detsamma som jag:
Detta här är verkligen STORT!

Jag var inbjuden av Ängelholms stads styrelse till Hembygdsparken för att bli utsedd som AMBASSADÖR för staden.
Detta var en minst sagt omtumlande upplevelse för mig och torsdagen den 16 augusti så korades jag till denna fantastiska titeln på restaurangen!
Av självaste Åsa Herbst så blev jag korad tillsammans med ytterligare ett par tonginavnde Ängelholmare till den ärevördiga titeln.
Detta skulle bara vara en början på den fantastiska framgångssagan man fick uppleva blott några månader efter nedläggningshotet.
Man känner sig i dag oerhört hedrad och vill tacka ALLA ansvariga för mitt utnämnande och vägen till 25-årsjubiléet skulle bli betydligt lättare att ta sig an!


2013 så arrangerades den 25 upplagan av Lergöken Cup och en "ren" jubileumslogga togs fram för detta!


Ängelholms Kommun insåg år 2012 värdet av Lergöken Cup och visade en fantastisk uppskattning!

2012 blev ett minst sagt stormigt och omtumlande år i alla dess dimensioner och en rejäl känga delades då ut till Ängelholms Kommun..
Men jag ville härmed markera min ståndpunkt och åsikt (!) för läget och den stadsplanering som i mångas ögon var bristfällig.
Nedläggningen av Lergöken Cup återtogs då jag insåg att det INTE skulle bli bättre för detta utan snarare bara gråare, tristare och sämre.
Beslutet var därmed inledningen på något alldeles osannolikt samma år, man bara inte kunde drömma om. Undertecknad hyllades för sina insatser genom åren!
Man blev utsedd som en av stadens ambassadörer och detta här var verkligen STORT!

Inte nog med detta, för i mars 2013 så inbjöds man av Kulturnämnden i Ängelholm till samtal med chefen för Kultur & Fritidsförvaltningen, Mårten Hafström.
Detta var ytterligare en stor uppskattning som kommunen gav undertecknad och tävlingen: - Lergöken Cup fick en EGEN webbsida på kommunen!
Lergöken Cup hade tagit ytterligare ett enormt 7-milakliv genom detta och är nu ett stort officiellt arrangemang med en synnerligen hög status!.
"Lergöken" ståtar därmed numera tillsammans med andra blytunga arrangemang som Ljusfesten, Ekebo-Festivalen och andra stora tillställningar i staden.


För första gången i tävlingens historia så medverkade (efter inbjudan av kommunen) Lergöken Cup på Företagarmässan!
Här står vår prydlige medarbetare Rasmus Helander i montern under den 2:a mässdagen i maj på Lindab Arena i Ängelholm.

Bara detta är ytterst hedrande men den osannolika sagan tar ej slut i och med detta: För första gången så inbjöds man att tillsammans med Näringslivet i Ängelholm,
få medverka på Företagarmässan på Lindab Arena 3-4 maj 2013. Mässan gick fantastiskt bra och tävlingen delade monter med de andra arrangemangen 2013.
Lergöken Cup har därmed av Ängelholms Kommun fått en skjuts och ett stort erkännande som aldrig tidigare upplevts i tävlingens nu mer än 25-åriga historia!


Henrik med sitt fantastiska offset-företag Engrave innebar ett förverkligande av en annan efterlängtad dröm!
Henrik tog på extremt kort tid, - bara några timmar faktiskt, fram jubileumsloggan som dekal..

Företaget Engrave med sitt säte i Munka Ljungby tog på extremt kort tid fram en dekal som nu pryder en begränsad upplaga av vinglas och kaffemuggar .
Denna jubileumsupplaga delades ut som priser under en jubileumstävling där 4 biljetter till tävlingen lottas ut som huvudpriser.
Dragningen skedde en dryg vecka efter mässan och blev ytterligare en brilljant marknadsföring av Lergöken Cup!
Lergöken Cup som gick av stapeln 13 juli 2013 för 25:e gången innebar ännu en oerhört viktig milstolpe för landets 4:e största metartävling i modern tid...

JUBILEUMSTÄVLINGEN 2013:


25-års jubilerande Lergöken Cup fick på själva tävlingsdagen absolut bästa tänkbara väderförhållanden.
Detta var givetvis extra välkommet och det fantastiska vädret gav den festliga inramningen som man så innerligt önskat och hoppats på.
Ja förutsättningarna kunde bara inte bli bättre! Folk njöt av värmen och solskenet samtidigt som de fiskade, grillade, åt och drack.
Metartävlingen har rykte om sig att vara en folkfest och så blev det verkligen på 25-årsdagen!
Därmed så kan även Lergöken räknas in bland de äldsta arrangemangen i Ängelholm och har överlevt den vida berömda Rosfesten.
Detta är något att tänka på när metarfesten nämns i olika sammanhang. Tävlingen är också den 4:e största fisketävlingen i landet i nuläget!

Ett stort tack riktas till Patricia och Molte Ståhl för alla de fina bilderna nedan!


Folkligt - Festligt - Fullsatt - Som vanligt en festlig tävling inramad av fint väder! (Bild från A-sträckan)


Långspömetare fiskar i näckrosbältet som inte får huggas bort. (Bild från C-sträckan sedd mot sektion A)


Ett ungt par hjälps åt att sätta ihop sina metspö.

Åren 1989 - 2013 en kort återblick...
Förändringarnas vindar hade på allvar börjat att dra fram över Ängelholm och detta skulle få konsekvenser för metartävlingen.
De första 4 åren mellan 1989 och 1992 så hade sekretariatet legat utanför den gamla läderfabriken Grönwalls - Wigral.
Men den gamla fabrikens dagar var räknade och sista året 1992 så kunde den goda fabrikören ej ge oss elström längre.
Där fanns ingen verksamhet mer och vi fick förlita oss till ett trilskande bensindrivet elverk och rivningen stod för dörren.
Därför så var flytten år 1993, upp till å-promenaden vid dåvarande Brännborns i Stan / Konsum, nuvarande ICA Supermarket välkommen!


En ung tjej lägger ut sitt kastmete på "vinnar-sektionen" E som korat så många segrare genom alla år.


En metare under djup koncentration på bryggan utmed A-sektionen.


En annan ung flicka metar i näckrosbältet på A-sektionen


Sekretariatet vid Vattengatan låg på samma ställe i hela 21 år...
På den nya platsen nedanför trappan vid Vattengatan kunde Lergöken Cup fortsätta att utvecklas mot den stora tävlingen som den skulle bli.
Vi hade också införskaffat en manskapsbod som passade perfekt för vårt ändamål för bl.a. databehandling av resultaten.
Det fanns också elström och vatten på bekvämt avstånd och vår plats som skulle vi behålla i 21 års tid.
Även på jubileumsåret 2013 så hade vi glädjen att ha vårt sekretariat där men det skulle bli det sista året också.
Förändringarnas vindar skulle dramatiskt dra fram utmed B-sektionen där vi hade vårt sekretariat men detta återkommer vi till längre fram.


En ung pojke i djup koncentration med sitt ABU-matic fiske-set


En härlig "flygbild" tagen från Karl XV Bro ned på E-sektionen


Vår käre medarbetare Thomas Jersmyr fångar en abborre på I-sektionen.


Fisket blev ganska normalt med en segrarvikt på 4354 gram och det var Emil & Lotta Ahlgren som sopade hem segern.
Åter så hamnade det segrande laget på E-sektionen och då är det inte konstigt att alla vill sitta där. Men detta är ju omöjligt...
Vikterna var sedan jämnt fördelade nedåt i en fallande skala och det var med andra ord gott om fisk som fångades totalt.
Fisken togs om hand efter tävlingen likt tidigare år och gick som foder till en kräftodling samt som bete till ett kräftfiske i augusti!


Ett "metar-proffs" med flera spö och ett betesbord placerat inom bekvämt räckhåll framför denne. Mask, maggot och majs finns i behållarna.


Men man kan ju faktiskt meta i all enkelhet också....


Fiske med bottenmete och en spöhållare med bankstick och "butterfly" (engelska för fjäril efter formen).

Åter en tävling i ett alldeles underbart sommarväder...

Metartävlingen 25-årsjubilerade i ett alldeles underbart högsommarväder och många inleder sin semester i början - mitten av juli.
Prisbordet var kanske det mest dignande sedan starten 1989 och detta tack vare alla fina samarbetspartners och intäkter från startavgiften.
Ett särskilt tack riktas givetvis till VARUHALLEN och Bengt Larsson samt ÄSFF, Ängelholms Sport & Fiskevårdsförening men,
även till alla övriga samarbetspartners. Men icke att förglömma alla medarbetare som gjort tävlingen möjlig under alla 25 år som gått.

Länk till Helsingborgs Dagblad om Jubileumstävlingen    >>>>HÄR<<<<

Nedan ytterligare en bukett fina bilder från jubileumstävlingen 2013.


Lagom till 25-årsjubileet ställde Rönne Bygg upp med en ny fräsch manskapsvagn som ersatte den gamla ruffiga från 1968!


Undertecknad var så här glad när man fick äntra den nya vagnen som lånats ut. Men ursäkta röran visst!


Det gäller att hålla sina fiskeredskap i trim!


Tävlingen fick även glädjen att ha dåvarande Kommunalrådet Åsa Herbst med som deltagande metare!


Metare på Sektion B. Notera den roliga bryggflotten i bakgrunden.


Tävlingen närmade sig slutet och avspärrningarna inför invägning och efterföljande prisceremoni var på plats för sista gången här.


Det översvallande digra prisbordet har nog aldrig varit större än för jubileumstävlingen 2013.


Lergöken Cup Jubileumstävling var över och köerna till invägningen ringlade sig lång varav en bråkdel bara syns på bilden.


"Crowded" hade engelsmannen sagt om trängseln strax före prisutdelningen på B-sektionen.


Segrarna, 2:a och 3:e pristagarna i Jubileumstävlingen Lergöken Cup 2013 uppe på balustraden "Reklam-Center".
Notera de häftiga tröjorna som Engrave skänkt till metartävlingen!

Vinnare av Lergöken Cup 2013 blev Emil & Lotta Ahlgren från Ängelholm. De satt på plats E60 och fiskade ihop 4354 gram!


ÄNGELHOLM FÖRVANDLAS - EN STAD I STARK FÖRÄNDRING!

Ängelholm i stark förändring och en tävling i skuggan av mycket stora nyordningar i stadsbilden och utmed ån i dess centrala delar...

Tiderna rullar vidare och 2013 års stora 25-års jubileum var nu ett härligt minne blott och metartävlingen skulle anta nya utmaningar.
Direkt stod det klart att förändringarnas vindar på allvar svepte in över Ängelholm vilket märktes redan hösten 2013 när Rönnebadet revs.
Rönnebadet stod på den västra åstranden efter Nybron och präglade stora delar av C-sektionen som ett givet badtempel i många år.
Men årtionden av eftersatt underhåll krävde sin tribut tidigt på morgonen den 8 augusti 2012 när ett mindre jordskalv skakade södra Sverige.
Effekten var mer förödande än man tänkt sig för hela bassängbottnen rämnade. Detta märktes när man skulle återfylla bassängen med vatten efter sommarunderhållet.


Simhallens öde stöttes och blöttes under ett år efter den förfärliga skadan men ett nytt skulle byggas istället och Rönnebadets saga var all våren 2014!

Kakelplattorna släppte och blottade en stor spricka vilket innebar att det var lönlöst att fortsätta påfyllningen av bassängvatten.
Beslut om rivning togs efter stor vånda efter omfattande undersökningar av byggnaden och under en tid skulle Ängelholmarna få stå utan badhus för allmänheten.
Detta mycket tack vare det schabbel som innebar att badhusbygget "Zoetrop" på Scan-tomten aldrig blev av.
Istället fick simklubbarna en provisorisk hall i gamla Willys varuhuset, även kallat "stålbadet" efter själva bassängens material.
Fotnot: Simhallen, badhuset, Rönnebadet, kärt barn har många namn... Stod som logotype inför 2010 års tävling i serien "Kända byggnadsverk längs Rönneå".


Så här såg platsen för det forna Rönnebadet ut efter rivningen i maj 2014. Men snabbt skulle Telegrafens uteservering komma i dess ställe.

Förändringen blev i och med rivningen av badhuset mycket märkbar på C-sektionen men inte bara där skulle förändringens vindar svepa fram.
På närbelägna B-sektionen stod nästa makabra och närmast våldsamma förändring i samband med byggstarten av Rönne Brygga.
Nästan alla träd fälldes utmed sträckan vilket i ett slag förvandlade platsen till en närmast öde och trist sträcka.
Frågan infaller sig: -Hur har fisket påverkats och hur kommer det påverkas på B-sektionen efter ett sådant svårt ingrepp?


Byggnationen av Rönne Brygga kom igång på allvar vintern 2013. Bilderna ovan och under är tagna vid samma tid.


Från att ha varit en vacker trädbeströdd å-sträcka som alla andra utmed Rönneå så möter en kalhuggen byggarbetsplats besökarna på B-sektionen numera..


Några träd finns dock sparade i ändarna av B-sträckan. Så här såg bygget ut vår-vintern 2015.


Det innebar att det var helt nya utmaningar inför Lergöken Cup 2014 och man kan utan vidare säga att 2013 års tävling var slutet på det gamla.
2014 års tävling var alltså starten på en ny era för Lergöken Cup i och med att man nu var tvungen att finna en ny plats för sekretariatet.


Den kalhuggna B-sträckan som byggarbetsplats istället och någon plats för något sekretariat finns ej längre. Så här såg bygget ut försommaren 2014.

LERGÖKEN CUP 2014:


Jubileet var över och tävlingen Lergöken Cup gick vidare mot nya tider.
Och i 2014 års logotype blev de vackra näckrosorna i Rönneå uppmärksammade!
Något om 2014 års logotype:
Vit näckros (Nymphaea alba), som återfinns en bit uppströms Järnvägsbron på Sektion E), som togs i samband med jubileumstävlingen 2013,
fick stå modell inför 2014 års upplaga av Lergöken Cup. Den är Södermanlands landskapsblomma. men vanligast är den gula och mindre vackra gula näckrosen.
I Fagertärn i mellersta Sverige
och på några andra håll finns en unik avvikande variant, den röda näckrosen.

Sekretariatet får en ny plats vid Rönnevik! - Den första flytten på 21 år!

Det stod därmed helt klart att sekretariatet måste flytta och det blev en påtaglig flytt. Det är aldrig lätt att hitta en plats som uppfyller alla krav.
Där måste vara gott om plats för sekretariatet men även för allt folk som samlas dels vid incheckningen men framför allt vid prisutdelningen.
Sedan behövs tillgång till såväl el som vatten men det viktigaste är att platsen är tillgänglig för motorfordon, vagnar, toaletter och sopkärl.
Till detta ska läggas vettiga parkeringsmöjligheter på ett vettigt avstånd samt tillgång till toaletter. Allt detta en rad viktiga faktorer och krav för ett sekretariat!


Platsen vid Rönnevik blev en god ersättare för det gamla sekretariatet efter 21 år och vi hade tillgång till såväl el som vatten!


Och mycket riktigt så fann vi en god ersättningsplats nere vid Rönnevik och strax ovanför så låg minigolfbanan och vi kunde köpa in el och vatten därifrån.
Detta innebar givetvis en oerhörd lättnad för oss eftersom vi var osäkra på hur det hela skulle te sig. Efter besiktning av vår övriga personal så godkändes platsen.
Ett avtal med minigolfbanan slöts också där vi fick tillgång till både el och vatten samt även deras toalett vilket var bra.
En riktigt kritisk fråga var därmed löst och den praktiska planeringen av området skedde kort därpå. Vi visste i stort var allt skulle stå i princip.
De generösa grönytorna och närheten till Hembygdsparkens alla parkeringar och toaletter bidrog till komforten under 2014.
Men platsen hade ett stort problem... Den låg långt ut på ena hållet off peak från de andra sektionerna längre söderut...

Kontantlöst betalsystem var en stor nyhet inför 2014 års metartävling som betyder mycket för säkerheten!


År 2014 så tog Lergöken Cup ett stort och viktigt kliv bort från kontanthantering till kortbetalningar istället!

Inför tävlingen 2014 så skedde en stor förändring helt i tidens anda i och med att mobil kortbetalning infördes. Detta är av stor betydelse i dagens samhälle.
De ökande riskerna med kontanter och även bankernas mål att numera tydligen allt mer dra ned på kontanthanteringarna föranledde inköpet av denna terminal.
Tekniken förfinas allt mer och nu finns terminaler som man dockar ihop med sin mobiltelefon och som på ett säkert sätt innebär att man kan ta emot kortbetalningar.
Detta alltså även ute i fält, förutsatt att man har en GOD mobil och bredbandsuppkoppling. Detta har man som regel i tätorterna.
Dock så kan nätet gå ned ibland vilket faktiskt skedde på tävlingsdagen 12 juli då internettrafiken ströps under ett par timmar på eftermiddagen.
Vad som orsakade detta är oklart än idag. Ett annat problem kan vara att nätet är hårt belastat av många användare samtidigt, vilket kanske bidragit till stoppet.
Men fördelarna överväger nackdelarna och kortbetalningarna har kommit för att stanna...


Platsen vid Rönnevik var som sagt väldigt fin men det hela låg väldigt perifert...


Planering och möten föregår varje tävling och inget får lämnas åt slumpen...


Slutfasen av arbetena inför tävlingsdagen där varje enskild detalj gås igenom för att allt sedan ska kunna klaffa..


Visst blev ju det nya sekretariates placering vid Rönnevik bra till 2014 års tävling!

När tävlingsdagen inföll lördagen den 12 juli så fick vi ett enastående fint väder och detta i samband med en mycket het sommar.
Ja det var faktiskt så att till trots att det varit kylslaget fram över midsommar, så kom värmen med besked och det blev nästan besvärande hett.
Tävlingsdagen inleddes i ett strålande väder och det höll sig ända fram till kvällen då prisutdelningen skulle ske.
Först då kom regnet men då var större delen av prisceremonin avklarad och vi alla kunde mycket nöjda avsluta tävlingen efter ännu en fin sommardag.


Allt på plats vid Rönnevik på tävlingsdagen inför 2014 års tävling!


Incheckning av metare och försäljning av fiskeredskap och beten på Varuhallens "filial"


Nya Reklam-Center med klocka och allt på plats vid Rönnevik. Reklam - Center är som namnet anger en reklampelare men även en prispall.


Bajamajor infördes för första gången på jubileumstävlingen 2013 och finns med framöver som en viktig service åt de tävlande.

Fisket blev riktigt bra och vinnarna fiskade ihop 4640 gram vilket blott var smått otroliga 100 gram mer än 2:a laget som fick 4540 gram!
Åter så var det mycket fisk som kom upp och denna togs om hand av kräftodlare precis som tidigare år.
2014 års tävling blev åter en lyckad tillställning med ett nytt dignande prisbord och massor av nöjda metare till vår stora glädje.
Utmaningen blir att bibehålla fisketävlingen så långt som möjligt men ändå att förändra den varsamt så att den hänger med sin omtid.
Nedan så följer ytterligare en bukett bilder från den 12 juli 2014 och Lergöken Cup går vidare mot nya utmaningar...


De trista engångsgrillarna kan ersättas med denna praktiska och vackra flergångsgrill med blomstermotiv istället.


Visst så kan tjejerna fiska! Och de blir allt fler för varje år vilket är bra för såväl könsfördelningen och den allmänna stämningen.


Det återstod bara en massa stubbar av de en gång så fina gamla träden utmed B-sektionen...


Men trots skövlingen så verkade fisken finnas kvar i ån på B-sträckan, vilket var till en stor tröst.


Kanotister gör ett tillfälligt stopp hos några fiskare på A-sektionen...


Innan de glatt paddlar iväg igen nedströms mot nya mål och äventyr.


Familjetävlingen Lergöken Cup har ofta en förmåga att skapa rörande ögonblick som så ofta infinner sig med små barn....


En riktigt stor braxen är en vacker fisk och ger bra vikter i fångstpåsen också.


Ett vackert avsnitt av ån utgör sträckorna A och C-sektionerna som svagt kröker sig mot söder..


En oväntad hjälp med ljudet fick vi av en tekniker med proffsljud och ljus som specialité som Rasmus fixade på tävlingsdagen..


Närbild på den fina ljudanläggningen.


Tävlingen är slut och folk väntar på prisutdelningen för Lergöken Cup 2014.


De tre bästa lagen poserar framför Laxen-bryggan efter tävlingen.


Alldeles intill ligger den lilla (kärleks) paviljongen som förr faktiskt stod uppe på F-sträckan och som nu tjänar som symbol inför 2015 års upplaga av Lergöken Cup!

Vinnare av Lergöken Cup 2014 blev Lennart & Didrik Jansson från Ängelholm. De satt på plats E37 och fiskade ihop 4640 gram!

LERGÖKEN CUP 2015:


Till tävlingen år 2015 så fick den lilla paviljongen vid Rönnevik stå modell!
Den ingår i serien "Kända byggnadsverk utmed Rönneå". Mer om paviljongen kan du läsa HÄR

Lergöken Cup 2015 blev den 27:e tävlingen i ordningen sedan premiäråret 1989. Därmed så befäster tävlingen såväl sin 4:e plats i storleksordningen,
och är sannolikt även en av Sveriges äldre lokala fisketävling idag. Det som är glädjande är att Lergöken Cup uppskattas mycket och lockar såväl gamla som nya deltagare.
År 2015 så lockade tävlingen totalt runt 215 lag och då är även arrangörslag och särskilt inbjudna inräknade!

Sekretariatet flyttade för andra året på raken!Ny plats för sekretariatet även år 2015! Panoramabild över "torget" vid Backahill på Bruksgatans västra ände ned mot Rönneå.

Något som blev unikt i Lergöken Cup's historia var den andra flytten av sekretariatet på 2 år! Den "fasta punkten" är just sekretariatet.
Men 2014 så tvingades vi till flytt beroende på de stora byggnationerna av bostadskomplexet "Rönne Brygga" som är och var en av Ängelholms största byggarbetsplatser någonsin.


Det gick ändå att fiska på en liten sträcka av Sektion B, trots byggnationerna av "Rönne Brygga" som färdigställdes under sommaren och hösten 2015.

Av praktiska skäl och genom en lycklig kombination och kontakt med fastighetsbolaget Backahill så flyttade tävlingen ännu en gång, nu till Bruksgatans västra ände.
Den nya placeringen år 2015 blev den mest lyckade rokaden någonsin och det ser dessutom ut som att vi kommer få behålla sekretariatet vid Backahill.
För att citera röster från fastighetsbolaget: "Det är en ära att få upplåta mark för ett sådant fint arrangemang för Ängelholms stad"!
Detta är mycket fina vitsord som gör undertecknad arrangör stolt och mycket tacksam till Backahill! Under alla år vi har haft tävlingen så är denna platsen den bästa någonsin!


Fastighetsbolaget Backahill värnar mycket för att Ängelholm ska förbli en levande stad och har även en stor del i Ljusfestens bevarande!
Ljusfesten som är landets äldsta vattenfestival är nu 50 år! - Klicka gärna på loggan ovan och besök gärna deras webbsida!

Uselt sommarväder 2015... - Men inte på Lergöken Cup!

Vädret är en faktor som styr svenskens liv mer än någonsin och vi svenskar är nog tillsammans med engelsmännen de som "snackar väder" mest av alla.
Detta är inte underligt då vädret blir allt mer extremt för varje år. Sommaren 2014 var mestadels varm och solig men året 2015 så var förhållanden de rakt motstta.
Många av oss hade funderingar på hur vädret skulle gestalta sig på tävlingsdagen med tanke på den usla försommaren som varit både regnig, blåsig och kylslagen.
Men åter så var vädergudarna oss riktigt nådiga och den 11:e juli så slösades det rikligt med solskenet,
Folket stortrivdes och det blev åter en ny stor metarfest i gammal fin anda och det fina vädret stod sig tävlingen ut.
Först när vi packat ihop vår utrustning och rullade iväg så kom regnet! - Känns detta igen? Otroligt att tävlingen åter prickat in helt rätt dag!


Sekretariatet sett från parkeringsdäcket strax innan starten av 2015 års tävling. Notera det fina vädret som var en sällsynt företeelse annars denna sommar.

Fisket blev likt tidigare år ganska normalt med en segrarvikt 4540 gram och det var i vanlig ordning stor braxen som grundlade segern!
För andra gången så vann Eva & Stefan Andersson tävlingen. Senast vann detta paret tävlingen år 2008 när Lergöken Cup firade 20-års jubileum!


Gräsmattans avsnitt för sektion H återinvigdes efter en rad år då B-sektionen delvis stängts av beroende på byggnationer.

Åter så kunde tävlingen presentera ett ståtligt prisbord, huvudsakligen skänkt av ortens lokala företag.
Ett STORT TACK riktas till alla våra samarbetspartners och även till våra egna MEDARBETARE som gjorde 2015 års tävling möjlig!


I vanlig ordning så kunde Lergöken Cup ståta med ett generöst och väl tilltaget prisbord!

VINNARE AV LERGÖKEN CUP 2015: EVA & STEFAN ANDERSSON - E1 - 4540 GRAM


Länk till bildgalleriet finner du HÄR             Länk till resultatlistorna finner du HÄRLERGÖKEN CUP 2016:


DAGS ATT PRESENTERA 2016 ÅRS TÄVLING!
Den 28:e upplagan av Lergöken Cup 9 juli 2016 blir en litet annorlunda tävling eftersom staden Ängelholm fyller 500 år!
Inför detta jubileum så har Lergöken Cup tagit fram sin egna tolkning av detta,
och har i logotypen inför 2016 års Lergöken Cup Ängelholms gamla stadsvapen som det såg ut från första början.

Mer om 2016 års logga kan du läsa om HÄREPILOG:

En lång historia har kommit till sitt slut och genom åren så har vi kunnat presentera en succé-artad tävling.
Med stolthet så kan vi konstatera att vi i mer än ett kvarts sekel har varit helt förskonade från olyckor och allvarligare incidenter.
Även om vi under vissa år ej kunnat rå på vädrets makter helt och hållet...

Risken för fusk och tillbud av diverse slag har genom åren givetvis alltid funnits.
Men sådant har alltid avstyrts innan allvarligare saker har inträffat.
Våra sektionsvärdar och övriga medarbetare är en service till dig som tävlande!
Genom en väl samordnad organisation ger dig och dina fiskekompisar ett tryggt och rättvist fiske!
Våra sektionsvärdar borgar även för din säkerhet, är ditt stöd och din support under tävlingen.
Dessa har gedigna kunskaper i regelverk samt sportfiskets utövande, och är utbildade i livräddning mm.
Organisationen är väl sammansvetsad, du får en snabb och effektiv service från början till slut vilket ger dig en avkopplande fin dag!

Tävlingen införde också på ett tidigt stadium ett miljötänkande för att bevara det fina landskap som Rönneå utgör.
Åstädningen av funktionärerna som plockar upp allt som "glömts kvar" vid åkanterna, såväl nytt som gammalt skräp efter avslutad tävling.
På så sätt återlämnas "lånet" av Rönneån på bästa varsamma sätt, därför kan ån förbli det unika blå band som den utgör genom Ängelholms stad.
Ett Blå Band som successivt nu öppnas upp i stadslandskapet som en allt mer utpräglad "framsida" av staden Ängelholm.

Helt stolt så kan vi påstå att vi har en tävling som genomlevat ett sekelskifte och två årtusenden!
Nåja! - Trots en tidigare politisk strid om en bro (som nu verkar vunnen), stora förändringar av stadsmiljön.
Så har vi en tävling som siktar vidare mot framtiden med stora kliv utan att göra avkall på traditionerna.

2016 års tävling som är den 28:e i ordningen arrangeras lördag 9 juli.
Följ oss på Facebook och service-sidorna för senaste nytt innan tävlingen framöver!

Väl mött!Swen Johansson/ ansvarig tävlingsledare.Tillbaka till huvudmeny.


© 2015 - Lergöken Cup